Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä

Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä on ratsastuksen harrastetoiminnan asiantuntijayksikkö, jolla on kokonaisvastuu liiton seura- ja tallipalveluista. SRL:n hallitus vahvistaa johtoryhmän, jonka toimikausi on kolme vuotta. Johtoryhmän jäseniltä edellytetään seura- ja tallipalveluiden vahvaa asiantuntemusta ja kokemusta.

Johtoryhmään valitaan jäsen seuraavista liiton toiminnoista:

 • Ratsastuksen Tähtiseurat
 • SRL:n Laatutallit
 • Suomen Ratsastuksenopettajainyhdistys, SROY
 • Alueiden puheenjohtajisto
 • Hevosalan yrittäjien edustaja
 •  SRL toimiston edustaja

Ryhmään valitaan lisäksi yksi jäsen avoimen haun kautta. Jäseneltä edellytetään vankkaa asiantuntemusta ja kokemusta seura- ja tallitoiminnasta. 

Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä toimii itsenäisesti liiton hallituksen alaisena. Johtoryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Kokouksia järjestetään tarvittaessa myös sähköpostitse. Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä

 • vastaa liiton seura- ja tallipalveluiden toimintasuunnitelman laatimisesta ja sen toteutumisesta käytännössä
 • johtaa, seuraa ja kehittää liiton seura- ja tallipalveluita
 • ohjaa ja valvoo liiton tallijärjestelmää sekä käsittelee siihen liittyviä valituksia
 • ohjeistaa ja valvoo seura- ja tallipalveluiden alueryhmän toimintaa sekä vahvistaa ryhmän jäsenet
 • nimeää liiton seurakehittäjien, tallineuvojien ja Nuorten Päättäjien jäsenet sekä koordinoi ryhmien toimintaa
 • valmistelee seura- ja tallipalveluiden perustellut esitykset liiton hallitukselle


KOKOONPANO 2019-2021

 • Laatutallien edustaja: Salla Varenti
 • Tähtiseurojen edustaja: Emmi Korpiola
 • Suomen Ratsastuksenopettajain yhdistyksen edustaja: Oona Pekkala
 • Alueiden puheenjohtajiston edustaja: Marissa Henttinen
 • Hevosalan yrittäjien edustaja: Tea Blom
 • Avoimen haun kautta ryhmään valittu: Eveliina Toivonen
 • Nuoret Päättäjät -ryhmän edustaja: Heidi Pakarinen
 • Puheenjohtaja: Janne Lappi
 • SRL toimiston edustajat: Minna Peltonen, Marja Teljamo