Vastuullisuustyö

Tervetuloa tutustumaan Ratsastajainliiton vastuullisuustyöhön!

2020 tehtiin päätös aloittaa SRL:n vastuullisuusohjelman rakentaminen vuoden 2021 aikana, päivitämme ja täydennämme näitä sivuja yhtä jalkaa työn edistymisen kanssa.
Tervetuloa mukaan yhteiselle matkalle, jonka ensimmäiset askeleet otettiin yli 100 vuotta sitten!

Ratsastajainliitto on tehnyt koko olemassa olonsa ajan paljon vastuullisuuteen liittyvää työtä ja liittoa pidetään monella tapaa vastuullisuusasioiden edelläkävijänä. SRL:n arvot ovat olleet vuodesta 2008 ihminen, hevosen hyvinvointi ja luonnon kunnioittaminen, yhteisöllisyys ja yhteistyö. SRL:n strategian päivittäminen alkaa vuonna 2022. Vastuullisuusohjelma vastaa osaltaan kysymykseen miten arvojen mukaisiin strategisiin tavoitteisiin päästään. 

Vastuullisuus on kaikkien Ratsastajainliiton tominnassa mukana olevien yhteinen asia, johon jokainen meistä voi vaikuttaa, täysin roolista riippumatta. Hevosen hyvinvointi huomioonottava, ympäristöstä välittävä ja sosiaalisesti kestävä toiminta on kaikkien ulottuvilla. Kannustamme kaikkia toimijoita pohtimaan vastuullisuus- ja kestävyyskysymyksiä omassa toiminnassaan sekä jakamaan ajatuksia ja hyviä käytänteitä yhdessä.

SRL:n hallitus vahvisti toukokuussa vastuullisuusohjelmalle 4 pääpainopistettä: 

Olemme aloittaneet yhteistyön WWF Green Officen kanssa, joka tarjoaa meille ympäristöjohtamisen ohjelman ja luotettavan, vahvan yhteistyökumppanin ympäristövastuullisuuden hallintaan. Tavoitteena on WWF Green Office -sertifikaatti. 

   

Kuvat: Kestävän kehityksen tavoitteet (unric.org)

 

Kuva: Hanna Heinonen

Ratsastajainliiton Reilu Peli -työhön pääset tutustumaan täältä, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon täältä, sekä talleille suunnattuun yritysvastuusivustoon täältä.

Olemme lisäksi sitoutuneet urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan: Urheillaan Ihmisiksi

Lisätietoja: minna.peltonen@ratsastus.fi