Kaipaako seurasi ideoita toiminnan kehittämiseen? Haku Ratsastajainliiton vuoden 2020 seurakehittämisvalmennukseen on käynnissä!

29.8.2019

Suomen Ratsastajainliitto kutsuu ratsastusseuroja mukaan seurakehittämiseen. Seurakehittämisvalmennuksen aikana paneudutaan seuran toiminnan kannalta tärkeään kehityskohteeseen. Tarkoituksena on innostaa ja motivoida seuratoimijoita miettimään seuran tulevaisuutta ja toiminnan jatkuvuutta. Mukaan toivotaan kaikenkokoisia seuroja ja vuoden 2020 valmennukseen etsitään myös useamman seuran seurakimppaa kimppavalmennuksen pilottiin.

Seurakehittämisvalmennus sisältää kaksi (2) seurakäyntiä seuran omaan toimintaympäristöön. Seurakäynneillä paikalla olisi hyvä olla useampia seuran aktiiveja ja toiminnan eri osa-alueet, kuten hallinto, lasten ja nuorten toiminta ja kilpailutoiminta olisi hyvä olla edustettuna. Valmennusteemat suunnitellaan seurakohtaisesti valmennukseen valittujen seurojen kanssa ensimmäisellä tapaamisella. Seurakäyntien lisäksi järjestetään verkostotilaisuus kaikille valmennuksessa mukana oleville seuroille. Yhteistapaamisen tavoitteena on vahvistaa seuraverkostoa, luoda uusia yhteistyömalleja ja toimintatapoja sekä jakaa hyviä käytäntöjä.

Seurakehittämisvalmennus toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana, SRL100-juhlavuonna. Seurakehittämisvalmennuksesta vastaavat ratsastuksen seurakehittäjät ja ulkopuoliset asiantuntijat. Seurakehittäjillä on vaitiolovelvollisuus.

Seurakehittämisvalmennus on seuralle maksuton. Seuroja, jotka sitoutuvat mukaan valmennusprosessiin ja yhteisiin tavoitteisiin, tuetaan valmennuksen päätyttyä 100 euron tukisummalla.

Haku valmennukseen:
Kiinnostuneet seurat voivat lähettää vapaamuotoisen hakemuksen SRL:n toimistoon marja.teljamo@ratsastus.fi 4.10.2019 mennessä. Hakemuksessa toivotaan perusteluita, miksi seura haluaa mukaan valmennukseen ja mitä kehitystoiveita seuralla on tulevaisuuden suhteen.

Lisätietoja: SRL/Marja Teljamo, marja.teljamo@ratsastus.fi puh. 040 191 4508 ja Seurakehittäjät