Tartuntatautilain muutoksen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen vaikutuksia harrastuksiin

26.2.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön uutisessa 26.2. on tulkittu tartuntatautilain muutoksen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen (25.2.) vaikutuksia harrastuksiin ja tiloihin liittyviin rajoituksiin.

Aluehallintovirastot ja kunnat ovat jo voineet perustelluista epidemiaan liittyvistä syistä kieltää yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset omalla alueellaan. Nyt tartuntatautilain tilapäinen muutos laajentaa viranomaisten toimivaltuuksia. Tartuntatautilain muutos tuli voimaan 22.2. ja on pääosin voimassa 30.6.2021 saakka. Lain nojalla aluehallintovirastot ja kunnat voivat asettaa alueellisia ja paikallisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan silloin, kun se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi.

Se, millaisiin toimiin ryhdytään, riippuu alueellisesta epidemiatilanteesta. Epidemian perustasolla yleiset hygieniatoimet ovat velvoittavia kaikissa asiakas- ja osallistujatiloissa suoraan lain nojalla. Epidemian kiihtymisvaiheessa viranomainen voi tehdä päätöksen, että toiminta on järjestettävä siten, ettei lähikontakteja synny. Tämä koskee myös harrastustoimintaa.

Epidemian leviämisvaiheessa kunta tai aluehallintovirasto voi sulkea asiakkaiden ja osallistujien käyttöön tarkoitetut elinkeino- ja muun toiminnan tilat kahdeksi viikoksi myös yksityisten tilojen osalta. Yksityisten tilojen sulkeminen voi koskea ainoastaan tartuntatautilaissa määriteltyjä tiloja, joita ovat mm. sisäliikunta- ja urheilutilat, uimahallit, tanssipaikat, huvipuistot ja sisäleikkipuistot.

Ammattiurheilu jää vielä ulkopuolelle

Ammattiurheilu jää tilapäisen tartuntatautilain rajoitus- ja sulkutoimenpiteiden ulkopuolelle. Ammattiurheilulla tarkoitetaan sarjalisenssisopimukseen tai olympiakomitean urheilijasopimukseen perustuvaa urheilutoimintaa sekä A-maajoukkuetoimintaa silloin, kun sitä harjoitetaan ilman yleisön läsnäoloa. Käytännössä tämä tarkoittaa aikuisten A-maajoukkuetoiminnan sekä kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuvat urheilijat.

Valtioneuvoston periaatepäätökseen sisältyvät seuraavat lasten ja nuorten harrastustoimintaan liittyvät lisätoimenpiteet leviämisvaiheessa:

  • suositus väestölle ja toiminnanharjoittajille yli 12vuotiaiden lasten ryhmäharrastustoiminnan ja siihen osallistumisen keskeyttämiseksi, ellei siinä voida noudattaa annettuja turvallisen harrastamisen ohjeita. Vastuu toimenpiteestä on kunnilla.
  • suositus aluehallintovirastoille ja kunnille päättää yli 12vuotiaiden lasten ryhmäharrastustoiminnan korkean tartuntariskin tilojen väliaikaisesta sulkemisesta, ellei niissä voida noudattaa annettuja turvallisen harrastamisen periaatteita.

Valtioneuvoston uutinen täällä.