Koronarajoitukset pääkaupunkiseudulla koronaepidemian leviämisvaiheessa ja SRL:n suositukset

21.11.2020

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä julkisti 20.11.2020 uudet suositukset ja rajoitukset pääkaupunkiseudulle epidemian leviämisen hillitsemiseksi.

Suomen Ratsastajainliitto ottaa linjaukset ja suositukset käyttöön toiminnassaan ja välittää niistä tietoa jäsenyhteisöilleen.

Ohjeet on otettu huomioon syyskokouksen järjestelyissä, joiden suhteen on konsultoitu myös terveysviranomiasta. Tilat on jaettu enintään 20 hengen mukaisesti, ja kasvomaski on pakollinen. Pyydämme kokousosallistujia huomioimaan ohjeet ja käyttäytymään huolellisesti ja vastuulllisesti myös väliajoilla ja muissa tiloissa liikkuessa, kuten huolehtimaan riittävistä turvaväleistä. 

Lisätietoa: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/paakaupunkiseutu-on-siirtynyt-koronaepidemian-leviamisvaiheeseen

Yleisötilaisuuksien rajoitukset HUSin alueella

HUSin alueen kielletään yli 20 hengen yleisötilaisuudet AVIn päätöksellä.

Uudenmaan rajoitukset ja suositukset

Helsingin kaupungin sivuilla tarkemmat ohjeistukset tilanteessa esimerkkinä alla:

Poimintoja ohjeistuksesta:

Kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa aikuisten, yli 20- vuotiaiden sisäliikunta joukkue- ja kontaktilajeissa keskeytetään 3 viikoksi. Rajoitus ei koske toimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan. Sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä rajoitetaan 20 henkilöön ja yksityistilaisuuksissa 10 henkilöön.

Harrastustoiminnassa tehtäviä ratkaisuja ovat esimerkiksi:

  • Ryhmien sekoittamista vähennetään.
  • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
  • Sisääntuloa porrastetaan.
  • Saattajien ja huoltajien määrää tiloissa vähennetään.
  • Ryhmien kokoa pienennetään.
  • Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
  • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.
  • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.
  • Harjoitusten sisältöä muutetaan
  • Kasvomaskin käyttösuositus koskien kaikkia yli 15-vuotiaita.

SRL:n suositukset HUSin alueella

Tähän ylle koottu muutamia rajoituksia ja suosituksia, joiden perusteella voi olla tarpeellista tehdä myös asiaankuuluvia, tarpeellisia muutoksia tallien toimintaan. Vaikka ratsastus ei ole kontaktilaji ja siinä säilyvät turvavälit, toivomme tallien toimivan vastuullisesti terveysturvallisuudesta huolehtien.

Yksityisiin sisäliikuntatiloihin suositellaan pääkaupunkiseudulla asetettavaksi samanlainen velvoite käyttää kasvomaskia kuin kaupunkien hallinnoimiin tiloihin. Näin ollen myös SRL suosittaa vahvasti maskisuosituksen asettamista tallien sisätiloihin ja myös maneeseihin muutoin kuin urheilusuorituksen aikana. Tallien suositellaan rajoittavan talleilla kävijöiden määrää edelleen/uudelleen. Jaksetaan vielä, nämä ovat kovia aikoja, jotka vaativat jatkuvaa reagointia ja hereillä oloa. Kaupunkien vapaa-aikatoimet tarjoavat neuvontaa ja ohjausta linjausten toteuttamiseen.

Kaupungit, THL ja HUS linjasivat, että sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä tulisi rajoittaa 20 henkeen pääkaupunkiseudulla 23.11.2020 alkaen kolmeksi viikoksi. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän ja Helsingin kaupungin tarkemman ohjeistuksen mukaan sisäliikuntatiloiksi tulkitaan mm. jäähallit ja muut liikuntahallit. SRL:n näkemyksen mukaan samaa tulkintaa tulisi soveltaa myös maneeseihin. Tämä tarkoittaa, että maneeseissa järjestetyissä yleisötapahtumissa, kuten kilpailuissa, tulisi noudattaa AVIn 20 henkilön rajoitusta HUSin alueella.

Kasvomaskin käyttöä sisäliikuntatiloissa suositellaan muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Tätä tulisi soveltaa tallien sisätiloissa sekä maneeseissa HUSin alueella.

Seuraa oman alueesi suosituksia – lisätietoa linkissä.

Päivitetty 23.11.2020 klo 11.15