Reilun Pelin teemavuosi - Yhtä jalkaa kiusaamista vastaan

Ratsastajainliitto haastaa kaikki ratsastusseurat- ja tallit mukaan Yhtä jalkaa – kiusaamista vastaan -kampanjaan.

 

Jokainen mukana oleva seura tai talli sitoutuu seuraavaan:


1. Seura/talli laatii omat pelisäännöt kiusaamisen ehkäisemiseksi. Pelisäännöt ovat näkyvissä seuran/tallin ilmoitustaululla ja nettisivuilla.
2. Seura/talli järjestää erillisen vanhempainillan, jossa käydään läpi Yhtä jalkaa – Ratsastuksen Reilu Peli -oppaan sisältöjä.
3. Seura/talli järjestää vuoden aikana palkitsemisjuhlan, jossa valitaan vähintään yksi #ReiluRatsastaja ja #ReiluToimija.

 

Ratsastajainliiton jäsenseurat ja -tallit, jotka haluavat olla mukana kampanjassa, lähettävät tiedon mukanaolostaan SRL:n toimistoon Nina Kaipiolle (nina.kaipio@ratsastus.fi). Ratsastajainliitto julkaisee kaikki kampanjassa mukana olevat seurat ja tallit nettisivuillaan. Kaikki mukana olevat seurat ja tallit palkitaan vuoden 2018 lopussa.