SRL:n vaalivaliokunta tiedottaa: Syyskokouksen henkilövaaleihin pyydetään jäsenistön ehdotuksia

25.10.2018

SRL:n syyskokous 25.11. Helsingissä
Suomen Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingissä Scandic Marina Congress Centerin kokoustiloissa sunnuntaina 25.11. klo 11.00 alkaen. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 10.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muiden muassa toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä pidetään syyskokouksen henkilövaalit. Syyskokoukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kokouksessa on kahvitarjoilu.

 

SRL:n vaalivaliokunta tiedottaa: 
Suomen Ratsastajainliitto ry:n syyskokouksen 25.11.2018 henkilövaaleihin pyydetään jäsenistön ehdotuksia


Vaalivaliokunnan tehtävänä on valmistella liiton kokouksessa tehtäviä henkilövalintoja. Liiton kokous ei ole sidottu vaalivaliokunnan ehdotukseen. Vaalivaliokunnan tulee laatia perusteltu ehdotus, joka toimitetaan jäsenille kokousaineiston mukana. 
Suomen Ratsastajainliiton jäsenyhdistyksiltä ja yhteisöjäseniltä pyydetään perusteltuja ehdotuksia hallituksen uusiksi jäseniksi. Ehdotusten tulee sisältää ehdokkaan esittely (CV) ja yhteystiedot sekä selvitys ehdokkaan mahdollisista sidonnaisuuksista ratsastusalan yrityksiin.

Syyskokouksen henkilövaaleissa valitaan liiton hallitukseen kaksi (2) jäsentä erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudelle. Hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat Pirkko Herd ja Marjukka Manninen.

Hallituksen toiminnasta ei makseta päivärahaa eikä kokouspalkkioita.

Kirjalliset esitykset toimitetaan SRL:n toimistoon (ratsastus@ratsastus.fi31.10. mennessä. 

Ehdotukset julkaistaan saapumisjärjestyksessä Ratsastajainliiton nettisivuilla. Vaalivaliokunta on yhteydessä jokaiseen ehdokkaaseen ennen lausunnon antamista.

 

Syyskokouksen kurinpitolautakunnan vaalissa valitaan liiton kurinpitolautakuntaan erovuorossa oleva puheenjohtaja kolmivuotiskaudelle sekä yksi (1) jäsen kesken kauden eronneen Erica Aminoffin tilalle, hänen jäljelle jäävälle kaudelleen. Puheenjohtaja Karin Rosenlew on ilmoittanut olevansa käytettävissä uudelleen valintaan.

Liiton kurinpitovaltaa käyttää liittokokouksen valitsema kurinpitolautakunta, joka käsittelee ja päättää sille SRL:n säännöissä määrätyt asiat kuten kilpailusääntöjen yleisessä osassa (KS I) tai lajisäännöissä määritellyt kurinpito, vastalause- ja valitusasiat sekä asiat, jotka koskevat väitettyjä antidoping- tai lääkintäsääntörikkomuksia.

Kurinpitolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä, joilla kaikilla tulee olla oikeudellinen asiantuntemus ja kokemus hevosurheilusta.

Kurinpitolautakunta vahvistaa toimintaohjeen, jossa määritellään kurinpitolautakunnan järjestäytyminen ja toimintatavat, joiden tulee noudattaa menettelyn oikeudenmukaisuusperiaatetta.

Lisätietoa kurinpitolautakunnasta ja toimintaohjeesta: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/kurinpitolautakunta

SRL maksaa kurinpitolautakunnan jäsenille vuosittain vahvistettavan ratkaisukohtaisen palkkion ja korvaa jäsenten kohtuulliset matkakulut.

Kirjalliset esitykset toimitetaan SRL:n toimistoon (ratsastus@ratsastus.fi) 31.10. mennessä.

 

SRL:n vaalivaliokunta:
Kirsi Siivonen, pj
Raija Jensen
Jukka Koivisto