Tiedoksi jäsenille: pankkitili muuttunut!

 

SRL:n pankkitilit ovat muuttuneet vuoden 2017 joulukuun alusta. Yhdistys- yrityspankkiliiketoiminta siirtyi silloin S-Pankista Oma Säästöpankkiin. Liiton S-Pankissa olleet lupa- ja jäsenmaksu- sekä käyttötilit siirtyivät sen myötä Oma Säästöpankkiin.

Kesäkuun 15 päivään (2018) saakka vanhoille tileille maksetut maksut siirtyivät automaattisesti uusille tileille. HUOM. 15.6.2018 jälkeen maksut eivät enää siirry automaattisesti uusille tileille, vaan palautuvat maksajalle. Huomioikaa, että jäsenvakuutus ja muut jäsenedut eivät astu voimaan jos maksu ei kohdistu liiton voimassa olevalle tilille. Tarkastakaa, että teillä ei ole liiton vanhoja S-Pankki -tilejä tallennettuna omiin pankkijärjestelmiinne. Liiton tämän vuoden laskuissa on vain liiton käytössä olevia tilejä (Oma Säästöpankki tai Aktia).