SRL

Kerro kaverille:


Suomen Ratsastajainliiton organisaatio


Suomen Ratsastajainliitto ry:n varsinaisia jäseniä ovat paikalliset rekisteröidyt ratsastusseurat. Liiton yhteisöjäseniä voivat olla ratsastuskoulut, harrastetallit, yksityis- ja vaellustallit, hevosavusteiset palvelut -tallit sekä muut ratsastuspalveluja tarjoavat yritykset, oppilaitokset tai yhteisöt. Yksittäiset henkilöt voivat kuulua Ratsastajainliittoon liittymällä sen jäsenyhdistysten jäseniksi.

Liiton jäsenten edustajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa vuosikokoukseen. Syyskokouksen asialistalla ovat mm. liiton hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta sekä seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös. Vuosikokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.

Alueet organisoivat ja koordinoivat liiton toimintaa paikallistasolla. Suomi on jaettu kahdeksaan ratsastuksen alueeseen. Jokainen liiton jäsenseura kuuluu johonkin näistä kahdeksasta alueesta.

Luottamushenkilöorganisaatio