Tiedote pararatsastuskomitean tilanteesta

20.5.2022

Ratsastajainliiton hallitus merkitsi kokouksessaan 19.5. tiedoksi pararatsastuskomitean eroilmoituksen. Hallitus totesi komitean jäsenten eroneen tehtävästään 4.5.2022.

Hallitus pahoitteli, että osaavat ja pitkään lajin piirissä ansiokkaasti toimineet komitean jäsenet ja puheenjohtaja jättävät tehtävänsä. Hallitus myös totesi, että ristiriidasta on pyritty neuvottelemaan ja että komitealla oli hallituksen luottamus.

Hallitus kuitenkin korostaa, että lajisäännöt kuuluvat yksiselitteisesti hallituksen päätösvaltaan ja että lajien eri tasojen yhteensovitus kuuluu hallituksen päätösvaltaan ja velvollisuuksiin. Maajoukkuejohdon ja -valmentajien havaitsema ongelma lajisääntöjen ensimmäisen version osalta olisi kohtuuttomasti hankaloittanut kokeneiden, ylimmällä tasolla kilpailevien ratsastajien urheilijauraa tilanteissa, joissa he saavat käyttöönsä uuden hevosen. Komitealta pyydetty muutosesitys olisi siirtänyt ongelmaa vain vuoden päähän. Näin ollen maajoukkuejohdon Hujolle esittämä ja Hujon yksimielisesti hyväksymä muutosesitys oli ratsastajien kannalta hyvä ja linjassa kouluratsastuksen vastaavan menettelyn kanssa.

Asian käsittelyn yhteydessä todettiin, että kansainvälinen ja sen myötä myös kansallinen paraurheilu ovat kehittynyt valtavasti viime vuosina. Samalla todettiin, että sekä paraurheilu että erityisryhmien ratsastus kaikessa laajuudessaan on erittäin tärkeää, ja niiden kehittämiseen halutaan panostaa. Jatkossa voi olla tarpeen eriyttää paraurheilu muista ratsastuksen erityisryhmistä ja muusta hevostoiminnasta esimerkiksi jaostorakenteella.

Hallitus tulee nimeämään kattavasti avaintoimijoista koostuvan työryhmän, joka tekee esityksen rakenteesta ja muista kehitystarpeista. Tämän jälkeen käynnistetään jäsenten haku toimielimiin.