Valmennus

Suomen Ratsastajainliitto kehittää ja ylläpitää suomalaista valmennusjärjestelmää, joka luo edellytykset kansainväliseen menestykseen ratsastuksen eri lajeissa ja ikäryhmissä joukkueena ja henkilökohtaisessa kilpailussa. Valmennustoimintaa toteutetaan yhdessä Hevosopiston Valmennuskeskuksen kanssa maajoukkuevalmennuksien osalta. Aluevalmennuksen organisoinnista vastaavat alueet yhdessä liiton kanssa, ja Talent-seuravalmennusten organisointia toteuttavat seurat, alueet ja tallit.

Maajoukkue- ja aluevalmennus

Haku liiton valmennusrenkaisiin kaudelle 2023-2024 on nyt auki! Hakuaika on 28.6.-20.8.2023.

Ratsastajainliitto järjestää valmennusjärjestelmänsä mukaista maajoukkue- ja aluevalmennusta. Maajoukkue- ja aluevalmennusryhmät nimetään vuosittain. Maajoukkuevalmennustoiminnan keskuspaikkana toimii Hevosurheilun valmennuskeskus Ypäjällä (Hevosopisto) ja aluevalmennukset järjestetään alueilla eri paikkakunnilla.

Olympialajeissa maajoukkuevalmennukseen valitaan liiton järjestämän katsastuksen kautta.
Katsastukseen (joissakin lajeissa kuivaleiri ilman hevosia) on osallistuttava kaikkien maajoukkuevalmennukseen haluavien. Katsastukseen ovat oikeutettuja osallistumaan oman ikäryhmänsä EM-kvaalituloksen omaavat ratsukot sekä aluevalmentajien suosittelemat ratsukot. Maajoukkuevalmentajat valitsevat lopulliset valintaleirille osallistuvat. Maajoukkuevalmentajalla on oikeus tehdä valinnat katsastuksen sekä muiden näyttöjen perusteella.

Aluevalmentajat käsittelevät valmennushakemukset ja esittävät tavoitteellisia ratsukoita riittävien kilpailutulosten perusteella liiton maajoukkuevalmennuksen valintaleirille tai katsastusten perusteella aluerenkaaseen.

Maajoukkue- ja aluevalmennuskalenterit löytyvät KIPAsta ja valmennuksiin ilmoittaudutaan ja valmennusmaksut maksetaan KIPAn kautta.

 • Talent-valmennus: seurakilpailulupa
 • Alue- ja maajoukkuevalmennukset: aluekilpailulupa + vuosimaksu hevosilla/poneilla.

Huomioi, että tämä ohjeistus koskee pääsääntöisesti olympialajien toimintoja, mutta pätee myös tietyltä osin kaikkiin lajeihin. Lajeilla voi olla omia ohjeistuksia ja kriteereitä valmennustoimintaan.

 

Maajoukkuevalmennus: A- ja A-kehitysrengas

SRL:n maajoukkuevalmennus on suunnattu ratsukoille, joiden tavoite ja tulosennuste jo annettujen kilpailunäyttöjen perusteella on kansainvälisen menestyksen saavuttaminen omassa ikäryhmässä lähimmän kahden vuoden aikana.

Varsinaisen A-maajoukkueen lisäksi osassa lajeista ja ikäryhmistä toimii myös A-kehitysrengas, johon kuuluvien ratsukoiden oletetaan kehittyvän maajoukkuetason tehtäviin lähimmän parin vuoden aikana.

Kaikkiin valmennusrenkaisiin osallistumisen ensisijaisena kriteerinä on sitoutuminen tavoitteelliseen valmentautumiseen. Valmennusryhmiin valittujen tulee sitoutua osallistumaan kaikkiin valmennustapahtumiin, jotta valmennusta voidaan toteuttaa päämäärätietoisesti.

Valmennusrenkaisiin hakevilla urheilijoilla tulee olla vähintään aluekilpailulupa sekä vuosimaksu maksettuna hevosilla/poneilla.

Lajit, valmentajat ja valmennuspaikat

 • Esteratsastus: ikäluokkavalmentajat Sanna Backlund ja Kari Nevala, paikka pääosin Ypäjän Hevosopisto
 • Kouluratsastus: ikäluokkavalmentajat Marko Björs ja Kikko Kalliokoski, paikka pääosin Ypäjän Hevosopisto
 • Kenttäratsastus: kaikki ikäryhmät, Sanna Siltakorpi ja Tuija Rosenqvist, paikka pääosin Ypäjän Hevosopisto
 • Pararatsastus: valmentajat, paikka pääosin Ypäjän Hevosopisto
 • Askellajiratsastus:
 • Matkaratsastus: kaikki ikäryhmät, Nina ja Nea Mickelsson, paikka pääosin Ypäjän Hevosopisto
 • Valjakkoajo:  (A-rengas), Ben Simonsén (B-rengas), paikka
 • Vikellys:


Hakuohje A- ja A-kehitysmaajoukkuevalmennukseen (järjestetään pääsääntöisesti Ypäjällä):

Kaikkien valmennukseen haluavien (myös jo maajoukkueessa olevat!) tulee täyttää alla oleva hakulomake huolellisesti viimeistään 20.8.2023.

A- ja A-kehitysmaajoukkuevalmennukseen haluavien tulee kaikkien osallistua maajoukkueen valintaleirille/katsastukseen (ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin). Valintaleiri/katsastus (joissakin lajeissa kuivaleiri ilman hevosia) pitää sisällään haastatteluja, kuntotestit sekä mahdolliset katsastukset ratsukoille. Maajoukkueen valintaleirille/katsastukseen ovat oikeutettuja suoraan osallistumaan A-renkaan vaatimukset (ks. kuvausteksti alla) täyttävät ratsastajat. Muutoin ratsukko osallistuu alueellisiin katsastuksiin. Maajoukkuevalmentajilla on oikeus tehdä valintoja myös muilla perusteilla suoraan maajoukkueen valintaleirille, mikäli kokevat sen tarpeelliseksi.

Alueellisissa katsastuksissa aluevalmentajat arvioivat ratsukon tason, kilpailutason sekä tavoitteellisuuden ja voivat esittää ratsukoita maajoukkueen valintaleirille. Lopullisen valinnan tekevät kuitenkin maajoukkuevalmentajat. Valintaleirille osallistumisoikeuden omaaville lähetetään erillinen kutsu valintaleirille osallistumiseen.

Maajoukkueen valintaleirin perusteella maajoukkuevalmentajat valitsevat maajoukkuevalmennettavat.

Kaikkien valmennusleirien ajankohdat ja ilmoittautumiset löytyvät KIPA:sta. Tee ilmoittautumisesi aina ajoissa valmennusleirille!

Valmennusryhmiin nimeämisen tasoedellytykset:

A-rengas
– Tavoitteellinen valmentautumisohjelma kohti huippu-urheilijan uraa
– Arvokilpailuihin vaadittava tulosvaatimus voimassa ko. kauden EM kilpailuun (FEI:n joukkueohjelma / ikäryhmä).
– Arvokilpailuihin vaadittava tulosvaatimus taso saavutettu vähintään kaksi (2) kertaa kansallisen tason kilpailuissa edellisenä tai kuluvana vuonna arvokilpailun joukkueohjelmaa vastaavassa luokassa
– Tähän voidaan nostaa ratsukoita tulosten perusteella kauden aikana ja myös pudottaa pois, jos toiminta ei tähtää A-renkaan tavoitteisiin

A-kehitysrengas
– Sitoutuminen tavoitteelliseen valmentautumiseen
– Edellytys täyttää A-renkaan tulostaso vaatimus kuluvana tai seuraavana vuonna
– Kansallisia kilpailutuloksia arvokilpailutason luokista
– Poikkeuksellisen vahvat taidolliset näytöt ja kilpailukokemusta arvokilpailutason luokista tai sitä yhtä tasoa alemmista luokista. MJ-valmentaja vastaa päätöksestä.
– Tähän voidaan nostaa ratsukoita tulosten ja taitotason kehittymisen sekä sitoutumisen mukaan kauden aikana ja myös pudottaa pois, jos toiminta ei tähtää kehitysrenkaan tavoitteisiin.

 

Aluevalmennus

Alueellinen liittovalmennus siirtyy syksyllä 2023 takaisin alueiden ja liiton yhteistyössä koordinoimaksi, ja myös valmennuksen nimenä on jatkossa tarkoitus käyttää aiemmin käytössä ollutta termiä “aluevalmennus”. Aluevalmennus on osa SRL:n valmennusjärjestelmää ja se on suunnattu alue- ja kansallisella tasolla kilpaileville urheilijoille. Aluevalmennuksen tavoitteena on tarjota urheilijoille eri alueilla järjestettävää korkeatasoista lajivalmennusta sekä opastusta kokonaisvaltaiseen valmentautumiseen muun muassa teorioiden avulla (noin kerran kuukaudessa netin välityksellä järjestettävät teorialuennot, sekä muita mahdollisia teorioita ja kuivaleirejä jne.). Aluevalmennuksen avulla urheilija voi myös kehittää taitojaan niin, että hänen olisi mahdollista tulevaisuudessa hakeutua edelleen SRL:n valmennusjärjestelmän seuraavalle tasolle eli maajoukkuevalmennukseen. 

Aluevalmennus toimii urheilijan kotivalmennuksen suunnannäyttäjänä ja tarkistuspisteenä antaen uusia näkökulmia kotivalmennuksen harjoittelutarpeisiin, sekä auttaa asettamaan tavoitteita ja työskentelemään niiden saavuttamiseksi. Myös maajoukkuevalmennukseen valitut urheilijat voivat käyttää aluevalmennusta valmentautumisensa tukena. Lisäksi aluevalmennuksessa urheilija pääsee osaksi samanhenkistä yhteisöä, verkostoitumaan muiden hevosihmisten ja valmentajien kanssa sekä luomaan joukkuehenkeä ja jakamaan ideoita. 

Ensisijainen kohderyhmä olympialajien aluevalmennuksessa ovat poni- ja lapsiratsastajat, juniorit sekä nuoret ratsastajat. Mikäli valmennusrenkaissa on tilaa, niihin voidaan ottaa mukaan myös kaikkia muitakin ratsukoita, kuten U25- ja senioriratsastajia sekä nuoria hevosia ja suomenhevosia. Valmennusrenkaisiin hakevilla urheilijoilla tulee olla vähintään aluekilpailulupa sekä vuosimaksu maksettuna hevosilla/poneilla. Mikäli jossakin valmennusviikonlopussa on renkaassa olevien ratsukoiden lisäksi tyhjiä paikkoja, voidaan valmennuskerralle ottaa myös valmennusrenkaan ulkopuolisia ns. täyteratsukoita (näille ratsukoille hinnastossa eri hinta).

Alueiden koordinoimaa aluevalmennusta järjestetään koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa, ja aluevalmennuksen kouluvalmennusrenkaisiin voivat hakea myös pararatsastajat. Lisäksi pienissä lajeissa kuten valjakkoajossa, matkaratsastuksessa, vikellyksessä ja askellajiratsastuksessa järjestetään omia aluevalmennuksia, joita koordinoivat lajikomiteat.

Kaikkiin valmennusrenkaisiin osallistumisen ensisijaisena kriteerinä on sitoutuminen tavoitteelliseen valmentautumiseen. Valmennusryhmiin valittujen tulee sitoutua osallistumaan kaikkiin valmennustapahtumiin, jotta valmennusta voidaan toteuttaa päämäärätietoisesti. Valmennettavan tulee aina sopia valmennuskerralta poissaolosta (riippumatta poissaolon syystä) etukäteen valmentajan/valmennusvastaavan kanssa. Valmennusrenkaaseen kuuluva ratsukko saa olla yhden valmennuskerran kauden aikana poissa ilman erityistä syytä (sairastuminen tms.), mikäli poissaolokertoja ilman erityistä syytä on tätä enemmän, valmennettava voidaan tiputtaa ulos valmennusrenkaasta.

Lajit, valmentajat ja järjestämispaikat

 • Esteratsastus:
  • Etelä-Suomi, valmentaja Anna Granberg, paikka Stall Anna
  • Häme, valmentaja Salla Jokela, paikka Ypäjän Hevosopisto
  • Itä-Suomi, valmentaja Marja Tetri-Rantanen, paikka Tahkon maneesi
  • Kaakkois-Suomi, valmentaja Juho Norilo, paikka Hevoset Lindblad
  • Keski-Suomi, valmentaja Juho Norilo, paikka Four Winds Stable
  • Lounais-Suomi, valmentaja Cinna Procopé, paikat Ypäjän Hevosopisto / Kärppälä / MW-talli
  • Pohjanmaa, valmentaja Marja Tetri-Rantanen, paikka Siirilän Ratsastuskeskus
  • Pohjois-Suomi, valmentaja Sonja Mäkelä, paikat Hylkykarin maneesi / Äimärautio
 • Koulu- ja pararatsastus:
  • Etelä-Suomi, valmentaja Kerstin Nyberg, paikka Stall Anna
  • Häme, valmentaja Anu Korppoo, paikka Ypäjän Hevosopisto
  • Itä-Suomi, valmentaja Jasmin Sikström, paikka Wanhamäen talli
  • Kaakkois-Suomi, valmentaja Kerstin Nyberg, paikka Hevoset Lindblad
  • Keski-Suomi, valmentaja Anu Korppoo, paikka Four Winds Stable
  • Lounais-Suomi, valmentaja Antti Lehtilä, paikka Ypäjän Hevosopisto / Koivumäki / Tupunan Ratsupiha
  • Pohjanmaa, valmentaja Anu Korppoo, paikat Jakobstad Ryttare / Manunkylän Ratsutalli
  • Pohjois-Suomi, valmentaja Arto-Pekka Heino, paikat Bonaza Virpiniemi / Äimärautio
 • Kenttäratsastus:
  • Etelä-Suomi, valmentaja Axel Lindberg, paikka Ypäjän Hevosopisto (kenttämaastot), Stall Anna (ko, re)
  • Häme, valmentaja Tuija Rosenqvist, paikka Ypäjän Hevosopisto
  • Itä-Suomi, valmentaja Kristiina Purdy, paikka Wanha Ratsastuskeskus
  • Kaakkois-Suomi, valmentaja Petri Tolmunen, paikka Harjun oppimiskeskus
  • Keski-Suomi, valmentaja Mira Mahosenaho, paikka Villa Hepola
  • Lounais-Suomi, valmentaja Tuija Rosenqvist, paikka Ypäjän Hevosopisto
  • Pohjanmaa, valmentaja Axel Lindberg, paikka Nykarleby Ryttare
 • Askellajiratsastus (askellajikomitean organisoima)
 • Matkaratsastus (matkaratsastuskomitean organisoima)
 • Valjakkoajo (valjakkoajokomitean organisoima)
 • Vikellys (vikellyskomitean organisoima)

 Aluevalmennushinnasto (olympialajit+pararatsastus) kaudelle 2023-2024

Päätetty 8.6.2023 

Renkaassa oleva ratsukko 2 pv (pelkkä valmennusmaksu ilman maneesimaksuja tai maastoratamaksuja / hallimaastoestemaksulisää)

Katsastettava tai täyteratsukko; 2 pv valmennus / 1 pv valmennus (pelkkä valmennusmaksu ilman maneesimaksuja tai maastoratamaksuja / hallimaastoestemaksulisää)

1 hlö 30 min 

115,00 €

130,00 € / 65,00 €

2 hlö 45 min 

95,00 €

105,00 € / 53,00 €

3 hlö 60 min 

80,00 €

90,00 € / 45,00 €

4 hlö 75 min 

80,00 €

90,00 € / 45,00 €

Kaikkia ryhmäkokoja ei välttämättä ole tarjolla kaikissa eri lajeissa ja eri valmennusrenkaissa.

Lisäksi maneesin/kentän/maastoradan käytöstä sekä huollosta peritään seuraavat maksut:

 • kylmä maneesi 15 e / ratsukko / päivä
 • lämmin maneesi 20 e / ratsukko / päivä
 • maneesimaksun lisäksi siirrettävien maastoesteiden käytöstä peritään + 5 e / ratsukko / päivä
 • kenttäratsastuksen maastoratamaksu 25 e / ratsukko / päivä

Mahdollisesta jälki-ilmoittautumisesta peritään lisäksi jälki-ilmoittautumismaksu 25 e.

 

Maajoukkue- ja aluevalmennuksiin hakuaika on päättynyt. Hakuaika on 1.7.-20.8. Mikäli vielä olet kiinnostunut valmentautumisesta, jätä tiedot nimi, yhteystiedot, syntymäaika, ratsun nimi ja syntymäaika, poni/hevonen, missä ikäryhmässä kilpailet, omat sekä hevosen kilpailutaso kuluvalla kaudella, tavoitteet tuleville vuosille, suostumus yhteystietojen käyttämiseen tiedottamista ja ryhmien julkaisua varten:

Maajoukkuevalmennus (este, koulu, kenttä, para, valjakko ja vikellys) trainingcenter@hevosopisto.fi

Aluevalmennus
Este    
Etelä-Suomi    koskinen.tarja1@gmail.com
Häme        nelli.hameenaluevalmennus@gmail.com
Itä-Suomi    hanna@cocoevents.fi
Kaakkois-Suomi    sirkku.hakkanen@jokihelmi.fi
Keski-Suomi    hansci_makinen@hotmail.com
Lounais-Suomi    maja.grafe@gmail.com
Pohjanmaa    maria.rikala@gmail.com
Pohjois-Suomi    ankki76@hotmail.com

Koulu    
Etelä-Suomi    saritellervo.ukkonen@gmail.com
Häme        nelli.hameenaluevalmennus@gmail.com
Itä-Suomi    itis.aluevalmennus@gmail.com
Kaakkois-Suomi    sirpahelena.airaksinen@gmail.com
Keski-Suomi    tiina.aatsalo@gmail.com
Lounais-Suomi    camillaaarniowihuri@gmail.com
Pohjanmaa    eveliinahavinen@gmail.com
Pohjois-Suomi    ankki76@hotmail.com

Kenttä    
Etelä-Suomi    maijuvk@gmail.com
Häme        riika@punkintila.fi
Itä-Suomi    itis.aluevalmennus@gmail.com
Kaakkois-Suomi    sirpahelena.airaksinen@gmail.com
Keski-Suomi    salkinoja.jonna@gmail.com
Lounais-Suomi    riika@punkintila.fi
Pohjanmaa    maria.rikala@gmail.com

Muut lajit suoraan lajikomitean valmennusvastaaville