Aluetoiminta

Suomen Ratsastajainliiton toiminta on jakaantunut maantieteellisesti kahdeksalle alueelle. Näillä alueilla on omat jaostot, jotka järjestävät ja koordinoivat liiton toimintaa paikallistasolla yhdessä alueen seurojen kanssa.

Aluejaostot järjestävät jäsenille ja seuratoimijoille koulutuksia, tapahtumia ja retkiä sekä tukevat seurojen toimintaa harrastetuilla. Aluejaostot vastaavat 2-tason kilpailukalenterista ja aluemestaruuksista ja osallistuvat aluevalmennusten järjestämiseen. 

Alueiden ohjausryhmänä toimii alueiden puheenjohtajisto, jonka muodostavat aluejaostojen puheenjohtajat ja liiton hallituksen nimeämät edustajat. Seura- ja tallipalveluiden alueryhmän muodostavat alueiden nimeämät luottamushenkilöt, jotka vastaavat omalla alueellaan seura-, talli-, nuoriso-, kuntoliikunta- ja/tai muusta harrastetoiminnasta. Alueiden toimintaa ohjaa oma ohjesääntö.