Aluetoiminta

Suomen Ratsastajainliiton toiminta on jakaantunut maantieteellisesti kahdeksalle alueelle. Näillä alueilla on omat jaostot, jotka järjestävät ja koordinoivat liiton toimintaa paikallistasolla yhdessä alueen seurojen kanssa.

Aluejaostot järjestävät jäsenille ja seuratoimijoille koulutuksia, tapahtumia ja retkiä sekä tukevat seurojen toimintaa harrastetuilla. Aluejaostot vastaavat aluetason kilpailukalenterista, aluemestaruuksista ja osallistuvat aluevalmennusten järjestämiseen. 

Alueiden ohjausryhmänä toimii alueiden puheenjohtajisto, jonka muodostavat aluejaostojen puheenjohtajat ja liiton hallituksen nimeämät edustajat. Seura- ja harrastetoiminnan alueryhmän muodostavat alueiden nimeämät luottamushenkilöt, jotka vastaavat omalla alueellaan seura-, talli-, nuoriso-, kuntoliikunta- ja/tai muusta harrastetoiminnasta. Alueiden toimintaa ohjaa oma ohjesääntö.

Alueilla toimivat myös omat nuorisotiimit, joita luotsaa aluejaoston nimeämä nuorisovastaava. Nämä alueelliset nuorisotiimit koostuvat pääosin 15-25 -vuotiaista nuorista ja nuorista aikuisista, jotka omalla panoksellaan, taidoillaan ja ennen kaikkea yhdessä tehden tuovat lasten ja nuorten ääntä kuuluviin yhdessä Ratsastajainliiton Nuorten Päättäjien kanssa. Nuorisotiimit järjestävät mm. tapahtumia alueen nuorille, innostavat seuroja nuorisotoimintaan ja somettavat aktiivisesti, tuoden alueen nuorisotoiminnalle näin positiivista näkyvyyttä. Nuorisotiimien yhteystiedot löydät jokaisen alueen omalta alasivulta.