Lajikomiteat

Ratsastajainliiton kotimaan kilpailutoiminnan ohjauksesta vastaavat lajikomiteat.
Lajikomitea on asiantuntijaelin.

Komiteaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi noin kuusi jäsentä. Kunkin jäsenen ja puheenjohtajan toimikausi kestää kaksi vuotta. Toimikausien määrää ei rajoiteta. Lajikomiteat työskentelevät itsenäisesti hallituksen alaisina ja raportoivat hallitukselle, HUJO:lle ja urheilujohtajalle. Jäsenten tulee olla kotimaisen kilpailutoiminnan asiantuntijoita edustaen ainakin kilpailijoita, kilpailujen järjestäjiä, tuomareita sekä SRL:n hallitusta. Komitean jäsenten tulee olla SRL:n jäsenseurojen ja SRL:n jäseniä.

Komitean jäsenet

 • Liiton hallitus nimeää lajikomiteat järjestäytymiskokouksessaan kuultuaan mm. vanhan komitean PJ:tä ja lajiseminaaria, joka voi esittää ehdokkaita komiteaan. Lajiseminaarien osallistujat voivat esittää käytettävissä olevia henkilöitä komiteaan.
 • Komitean jäsenten tulee olla SRL:n jäsenseurojen täysjäseniä.
 • Komitean jäsenten nimet ja yhteystiedot (sähköposti) tallennetaan SRL:n nettisivuille.
 • Nettisivuilla mainitaan kunkin jäsenen tehtävä komiteassa puheenjohtajan lisäksi (esim. sääntövastaava, valmennukset, talous jne…)

Lajikomitean tehtävät:

 • laativat toiminnalleen vuosisuunnitelman SRL:n vuosibudjetin mukaisesti, jotka toimitetaan Urheilujohtajalle
 • linjaavat kansallisen kilpailukalenterin rakentamista sekä sarjakilpailutoimintaa
 • vahvistavat kotimaiset arvokilpailut ja tähtikilpailut
 • kehittävät koko kotimaan kilpailutoimintaa seura- ja aluekilpailut mukaan lukien
 • laativat ohjeita olosuhteiden parantamiseksi
 • rekrytoivat uusia kilpailupaikkoja ja -järjestäjiä sekä kilpailutoimihenkilöitä
 • tekevät esityksiä sääntömuutostarpeista sääntövaliokunnalle
 • esittävät hallitukselle sääntövaliokuntaan lajin sääntövastaavaa
 • tekevät esityksiä lajin koulutustarpeista
 • kokoavat toiminnastaan vuosikertomuksen

Lajikomiteoden jäsenet löytyvät lajien alta.