Valmentajakoulutus

SRL:n valmentajakoulutukset tasoilla 1-4 toteuttaa Hevosurheilun valmennuskeskus Ypäjällä (Hevosopisto). SRL ohjaa tasolle 5 hakeutuvia valmentajia Jyväskylän Yliopiston koulutukseen.

  • I-Taso Ratsastusvalmentaja
  • II-Taso Lajivalmentaja
  • III-Taso Huippuvalmentaja
  • IV-Taso Ammattivalmentaja
  • V-Taso Akateeminen tutkinto
     

I-Taso Ratsastusvalmentaja

Kenelle: Seuravalmentajat, henkilökohtaiset valmentajat, oma taitotaso helppo A. Mielellään valmentaja/ohjaajakokemusta.

Sisältö: Nuorten urheilun perusteet, taidon opettaminen, lajitaitojen opettaminen, valmennusosaaminen, ratsastajan fysiologia, hevosen fysiologia, vuorovaikutustaidot, psyykkisen valmennuksen perusteet, fyysisen valmennuksen perusteet ja urheiluravitsemuksen perusteet. Koulutuksen hyväksytty suoritus vaatii erillisen valmennusnäytön hyväksymistä.

Kesto: 3 x 3 vrk lähiopiskelujaksoa, etäopiskelu, valmennusnäyte ja oma taitotaso näyte. Osallistujien edellytetään osallistuvat lähiopetusjaksoille ja EA I-kurssille.

Koulutusmateriaalit: Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu -kirja, Valmentaudu tavoitteellisesti, Ratsastajan kunto-opas, Ratsastuksen terveysprofiili ja lähiopetuksen diamateriaali.

Kouluttajat: Kouluttajina toimii oman alansa kokeneita asiantuntijoita, ratsastusvalmennuksen ammattilaisia: mm. Anu Korppoo, Pirkko Herd, Seppo Hyyppä, Mia Stellberg sekä muita valmennuskeskuksen asiantuntijoita.

Lisätietoja ja hakeminen: https://hevosopisto.fi/srln-valmentajakoulutus/

II-Taso Lajivalmentaja

Kenelle: Koulutukseen voivat hakeutua SRL I-tason valmentajakoulutuksen suorittaneet, ratsastuksenopettajat (AT), ratsastuksen opettajan ammattitutkintoa suorittavat sekä henkilöt, joiden oma taitotaso on vähintään vaativa B kouluratsastuksessa ja/tai 130 tasolla esteratsastuksessa, vaativalla tasolla kenttäkilpailussa tai vastaava taitotaso muissa lajeissa ja näyttöä vähintään kansallisen tason valmennustehtävistä. Aluevalmentajat, henkilökohtaiset valmentajat, oma taitotaso vaativa B.

Sisältö: Syventävä lajivalmennuksen osaaminen, kokonaisvaltainen valmennusosaaminen, kokonaisvaltaisen valmennussuunnitelman rakentaminen, hevosen fysiologia ja valmennus, psyykkisen valmennuksen työkalut ja menetelmät, valmennusfilosofian luominen, valmentajana jaksaminen, fyysisen valmennuksen syventävä osaaminen ja fyysisen kunnon testaaminen.

Kesto: Lähiopetusta yhteensä 11 vrk (3 x 3 vrk + 1 x 2vrk). Lisäksi kansainvälinen osio, joka sovitaan koulutuskohtaisesti. Koulutus sisältää etätehtäviä sekä itseopiskelua lähiopiskelujaksojen välillä. Koulutukseen sisältyy portfolion kokoaminen valmennuksen eri osa-alueiden hallinasta sekä valmennusosaamisen todentaminen. Koulutukseen hakeutuvien edellytetään osallistuvan kaikille lähiopiskelujaksoille täysimääräisesti ja EA II-kurssille.

Koulutusmateriaalit: Kyra ja ratsastuksen taito – kirja ja lähiopetuksen diamateriaalit.

Kouluttajat: Kouluttajina toimii oman alansa kokeneita asiantuntijoita, ratsastusvalmennuksen ammattilaisia: mm. Anu Korppoo, Pirkko Herd, Aki Ylänne, Seppo Hyyppä, Mia Stellberg sekä muita valmennuskeskuksen asiantuntijoita

Lisätietoja ja hakeminen: https://hevosopisto.fi/srln-valmentajakoulutus/

III-Taso Huippuvalmentaja – suoritetaan IV tason valmentajan ammattitutkinnon tai valmentajan erikoisammattitutkinnon kanssa

Kenelle: Maajoukkuevalmentajat, henkilökohtaiset valmentajat, kansallisen huipputason ja kansainvälisen tason ratsastajien valmentajan, oma taitotaso vaativa A

Sisältö: Tutkinnon osa huippuvalmentajana toimiminen hevostalouden erikoisammattitutkinnossa, syventävä lajiosio, tietotekniikka, kansainvälisyys, HOKS, EA II.

Kouluttaja: Valmennuskeskuksen asiantuntijat

Lisätietoa ja hakeminen: Anu Korppoo, anu.korppoo@hevosopisto.fi – Ypäjän Hevosopisto
 

IV-Taso Ammattivalmentaja - Valmentajan ammattitutkinto ja Ammattivalmentajan erikoisammattitutkinto

Kenelle: Alue- ja maajoukkuevalmentajat, ratsastuslukio valmentajat, henkilökohtaiset valmentajat, oma taitotaso vaativa A, kansainvälisissä tehtävissä toimivat valmentajat

Sisältö: kokonaisvaltaisen valmennuksen suunnittelu ja valmennusohjelman rakentaminen, valmentajana toimiminen ja valmentajana kehittyminen, ratsastajan kehittäminen ja kehittämisen seuranta, valmennusjärjestelmä, toimintaympäristö ja kilpailujärjestelmä, ratsastajan fysiologia ja anatomia, motorinen harjoittelu, fyysinen harjoittelu ja testaus, psyykkinen valmennus, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, hevosen fysiologia, anatomia ja biomekaniikka, hevosen terveys, palautuminen sekä kuntoutus, hevosen valmentaminen huipputasolle ja kansainvälinen jakso.

Kesto: Koulutus sisältää 11 lähiopiskelujaksoa (11 x 3 vrk). Opiskelusta huomattava osa tapahtuu koulutustyöpaikalla. Oppilaitoksessa järjestettävien lähiopetusjaksojen teoria- ja käytännön opetus sekä verkko-opetus tukevat oppimista työpaikalla. Koulutukseen hakeutuvien edellytetään osallistuvan kaikille lähiopiskelujaksoille täysimääräisesti ja EA II-kurssille.

Kouluttaja: Valmennuskeskuksen asiantuntijat

Lisätietoa ja hakeminen: Anu Korppoo, anu.korppoo@hevosopisto.fi – Ypäjän Hevosopisto

V-Taso Akateeminen tutkinto

Kenelle: Liikuntatieteiden yliopisto-opiskeluista kiinnostuneille (Liikuntatieteen maisteri, liikuntabiologian aineryhmä/valmennus- ja testausoppi)

Kouluttaja: Jyväskylän yliopisto