Hevos- ja ponikerhon ohjaajakoulutukset

Suomen Ratsastajainliiton ja Hippoksen yhteisiä Hevos- ja ponikerhon ohjaajakoulutuksia järjestetään mm. ratsastusseuroissa, talleilla ja raviradoilla. Ohjaajakoulutuksien sisältö ja materiaali ovat samat kouluttajasta tai kurssipaikasta riippumatta. Kouluttajina toimivat SRL:n kouluttamat nuorisokouluttajat ja Hippoksen ohjaajakouluttajat.

Kurssikutsut julkaistaan SRL:n tapahtumakalenterissa. Sovittehan kursseista ja koulutuksista viimeistään kahta kuukautta ennen lähikoulutuspäivää, jotta tiedotukselle ja osallistujien ennakkotehtäville jää riittävästi aikaa. Näin järjestät hevos- ja ponikerhon ohjaajakoulutuksen. 

Hevos- ja ponikerhon apuohjaaja

 • Ikäraja 12-vuotta (voi käydä sinä vuonna kun täyttää).
 • Itsenäisesti suoritettava maksuton verkkokoulutus, jonka kesto on noin 2-3 tuntia.
 • Kurssin pääsee suorittamaan sähköisellä oppimisalustalla Kaviouralla.

Hevos- ja ponikerhon ohjaaja 1

 • Tarkoitettu etenkin hevoskerhojen ohjaajaksi aikoville sekä muille nuorisotoiminnasta kiinnostuneille.
 • Ikäraja 15-vuotta (voi käydä sinä vuonna kun täyttää).
 • Pääsyvaatimuksena iän lisäksi Hoito I -merkin suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot. Hevostaitoja ei opetella koulutuksessa, joten taitotason tulee olla riittävä jo ennen ohjaajakoulutukseen osallistumista.
 • Koulutus sisältää ennakkotehtävät (noin 1-3 tuntia) Kavioura-oppimisalustalla ja lähipäivän (7-8 h).
 • Koulutuksen sisältö: mm. kerhotoiminnan perusasiat ja suunnittelu, eri-ikäisten lasten ohjaaminen, turvallinen kerhotoiminta, käytännönharjoitusten toteuttaminen hevosten kanssa, palautteen antaminen ja vastaanottaminen.
 • Kurssimateriaali: Hevostaito-opas, Hevoskerholainen ja Hevoskerhon ohjaajan opas, sekä Penny&Friends-materiaali (vuonna 2022).
 • Koulutus ei anna suoraan oikeutta vastaanottaa merkkisuorituksia, vaan koulutettu ohjaaja voi itsenäisesti suorittaa erillisen maksuttoman jatkomoduulin, jonka jälkeen saa vastaanotto-oikeudet alimman tason merkkeihin.
 • OBS! Handbok för hästklubbsledare och Hästklubbens arbetsbok finns också på svenska!

Hevos- ja ponikerhon ohjaaja 2

 • Tulossa vuonna 2023. Lisätiedot myöhemmin.
 • Tarkoitettu jo hevoskerhojen ohjaajina toimiville ja seurojen nuorisovastaaville.
 • Ikäraja 15-vuotta (voi käydä sinä vuonna kun täyttää).
 • Pääsyvaatimuksena suoritettu hevos- ja ponikerhon ohjaaja 1 -koulutus sekä kokemusta hevos- tai ponikerhon ohjaamisesta.
 • Koulutus syventää ohjaaja 1 -kurssin teemoja, ja sillä opitaan mm. kausisuunnittelua, kerhon markkinointia. Lisätiedot myöhemmin.
 • Koulutus sisältää ennakkotehtävät (noin 1-3 tuntia) Kavioura-oppimisalustalla ja lähipäivän (7-8 h).
 • Ohjaaja 2 -koulutuksen käynyt ohjaaja saa oikeuden vastaanottaa hevostaitomerkkejä (kts. hevostaitomerkkijärjestelmä)

Jatkomodulit 

 • Vapaasti valittavat, itsenäisesti suoritettavat syventävät koulutukset hevos- ja ponikerhojen ohjaajille.
 • Ensimmäiset valmistuvat vuonna 2023.
 • Lisätietoja myöhemmin.

 

Lisätietoja:
Emmi Kupiainen, emmi.kupiainen@ratsastus.fi (koulutuksen järjestämiseen liittyen)
Anna Wessman, anna.wessman@ratsastus.fi (koulutussisällöt ja lasten & nuorten asiat)

Nuorisokouluttajien tiedot löydät alasivulta