Hevos- ja ponikerhon ohjaajakoulutukset

Suomen Ratsastajainliiton ja Suomen Hippoksen yhteisiä Hevos- ja ponikerhon ohjaajakoulutuksia järjestetään mm. ratsastusseuroissa, talleilla ja raviradoilla. Ohjaajakoulutuksien sisältö ja materiaali ovat samat kouluttajasta tai kurssipaikasta riippumatta. Kouluttajina toimivat SRL:n kouluttamat nuorisokouluttajat ja Hippoksen ohjaajakouluttajat.

Kurssikutsut julkaistaan SRL:n tapahtumakalenterissa. Sovittehan koulutuksista viimeistään kahta kuukautta ennen lähikoulutuspäivää, jotta tiedotukselle ja osallistujien ennakkotehtäville jää riittävästi aikaa. Alasivuilta löydät ohjeet ohjaajakoulutusten järjestämiseen Näin järjestät hevos- ja ponikerhon ohjaajakoulutuksen sekä nuorisokouluttajien yhteystiedot. Sivun alhaalla myös mallikutsupohja, jota voi hyödyntää.

Hevos- ja ponikerhon apuohjaaja

 • Ikäraja 12-vuotta (voi käydä sinä vuonna kun täyttää).
 • Itsenäisesti suoritettava maksuton verkkokoulutus, jonka kesto on noin 2-3 tuntia.
 • Kurssin pääsee suorittamaan sähköisellä oppimisalustalla Kaviouralla.

Hevos- ja ponikerhon ohjaaja 1

 • Tarkoitettu etenkin hevoskerhojen ohjaajaksi aikoville sekä muille nuorisotoiminnasta kiinnostuneille.
 • Ikäraja 15-vuotta (voi käydä sinä vuonna kun täyttää).
 • Pääsyvaatimuksena iän lisäksi Hoito I -merkin suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot. Hevostaitoja ei opetella koulutuksessa, joten taitotason tulee olla riittävä jo ennen ohjaajakoulutukseen osallistumista.
 • Koulutus sisältää ennakkotehtävät (noin 1-3 tuntia) Kavioura-oppimisalustalla ja lähipäivän (7-8 h).
 • Koulutuksen sisältö: kerhotoiminnan perusasiat ja suunnittelu, eri-ikäisten lasten & ryhmän ohjaaminen, turvallinen kerhotoiminta, uuden asian opettaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen.
 • Koulutuksen suorittanut voi toimia hevos- ja ponikerhon ohjaajana talleilla, seuroissa ja raviradoilla.
 • Kurssimateriaali: Hevostaito-opas, Hevoskerholainen ja Hevos- ja ponikerhon ohjaajan opas. Tutustu materiaaleihin ja tilausohjeisiin täällä.
 • Koulutettu ohjaaja voi koulutuksen jälkeen suorittaa itsenäisesti erillisen maksuttoman jatkomoduulin, jonka jälkeen saa vastaanotto-oikeudet alimman tason hevostaitomerkkeihin (tulossa loppuvuonna 2023)
 • OBS! Handbok för hästklubbsledare och Hästklubbens arbetsbok finns också på svenska!

Hevos- ja ponikerhon ohjaaja 2

 • Tulossa loppuvuodesta 2023.
 • Tarkoitettu jo hevoskerhojen ohjaajina toimiville ja esimerkiksi seurojen nuorisovastaaville.
 • Ikäraja 15-vuotta (voi käydä sinä vuonna kun täyttää).
 • Pääsyvaatimuksena suoritettu hevos- ja ponikerhon ohjaaja 1 -koulutus tai vastaavat tiedot ja taidot sekä kokemusta hevos- tai ponikerhon ohjaamisesta.
 • Koulutus syventää ohjaaja 1 -koulutuksen teemoja, lisää osaamista kerhotoiminnan kehittämisestä ja hankaliin tilanteisiin puuttumisesta, syventää ymmärrystä tunne- ja vuorovaikutustaidoista sekä sosiaalisen median ilmiöistä.
 • Koulutus sisältää ennakkotehtävät (noin 1-3 tuntia) Kavioura-oppimisalustalla ja lähipäivän (7-8 h).
 • Ohjaaja 2 -koulutuksen käynyt ohjaaja saa oikeuden vastaanottaa hevostaitomerkkejä (kts. hevostaitomerkkijärjestelmä)

Jatkomodulit 

 • Vapaasti valittavat, itsenäisesti suoritettavat syventävät koulutukset hevos- ja ponikerhojen ohjaajille sekä muille lasten ja nuorten parissa toimiville.
 • Kesto noin 2-3 tuntia teemasta riippuen ja edellyttävät jo joitakin ennakotietoja käsiteltävästä teemasta.
 • Valmistuu vuonna 2024. Lisätietoja myöhemmin.

 

Lisätietoja:
Emmi Kupiainen, emmi.kupiainen@ratsastus.fi (koulutuksen järjestämiseen liittyen)
Anna Wessman, anna.wessman@ratsastus.fi (koulutussisällöt ja lasten & nuorten asiat)