Vastuullisuustyö

Tervetuloa tutustumaan Ratsastajainliiton vastuullisuustyöhön!

SRL:n vastuullisuusohjelma rakennetaan vuoden 2021 aikana. Päivitämme ja täydennämme näitä sivuja yhtä jalkaa työn edistymisen kanssa. Lähde mukaan yhteiselle matkalle, jonka ensimmäiset askeleet otettiin yli 100 vuotta sitten!

Ratsastajainliitto on tehnyt koko olemassa olonsa ajan paljon vastuullisuuteen liittyvää työtä ja liittoa pidetään monella tapaa vastuullisuusasioiden edelläkävijänä. SRL:n arvot ovat olleet vuodesta 2008 ihminen, hevosen hyvinvointi ja luonnon kunnioittaminen, yhteisöllisyys ja yhteistyö. SRL:n strategian päivittäminen alkaa vuonna 2022. Vastuullisuusohjelma vastaa osaltaan kysymykseen miten arvojen mukaisiin strategisiin tavoitteisiin päästään. 

Vastuullisuus on kaikkien Ratsastajainliiton tominnassa mukana olevien yhteinen asia, johon jokainen meistä voi vaikuttaa, täysin roolista riippumatta. Ympäristöstä välittävä, hevosen hyvinvointi huomioonottava, ja sosiaalisesti kestävä toiminta on kaikkien ulottuvilla. Kannustamme kaikkia toimijoita pohtimaan vastuullisuus- ja kestävyyskysymyksiä omassa toiminnassaan sekä jakamaan ajatuksia ja hyviä käytänteitä yhdessä.

SRL:n vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelman perustana on ajatus kestävästä ratsastuksesta. Sen mukaan näkemys on että ratsastus on ekologisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää.

Vastuullisuusohjelma kattaa kaiken SRL:n toiminnan ja jakautuu SRL:n hallituksen vahvistamiin 4 pääpainopisteeseen: 

 

Jokaisella pääpainopistellä on oma pitkän tähtäimen tavoite ja 5 vuoden tavoite: 

Osana luontoa

  • tukee, auttaa ja kannustaa kohti ekologisesti kestävää toimintaa 
  • tavoitteena on lisätä organisaation osaamista ympäristöasioissa

Hevosen rinnalla

  • tähdätään hevosen hyvinvoinnin edistämiseen kaikessa liiton toiminnassa
  • tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta hevosen hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä

Arvokas yhteisö

  • mahdollistetaan avoin, kunnioittava, tasa-arvoinen yhteisö, jossa jokainen voi turvallisesti urheilla ja harrastaa omien tavoitteidensa mukaisesti omista lähtökohdistaan
  • tavoitteena on vahvistaa osallisuuden tunnetta yhteisössä ja selkeyttää epäasialliseen käytökseen puuttumisen toimintatapoja 

Tapamme toimia

  • kokoaa yhteen Ratsastajainliiton toimintaperiaatteet ja säännöt
  • tavoitteena on selkeyttää ja selventää organisaation toimintatapoja ja sääntöjä

Ohjelma täydentyy syksyn 2021 aikana vuoden 2022 tavoitteilla ja toimenpiteillä niiden saavuttamiseksi. Valmis ohjelma tulee olemaan saatavilla myös Power Point -esityksenä.

WWF Green Office

Olemme aloittaneet yhteistyön WWF Green Officen kanssa, joka tarjoaa meille ympäristöjohtamisen ohjelman ja luotettavan, vahvan yhteistyökumppanin ympäristövastuullisuuden hallintaan. Tavoitteena on WWF Green Office -sertifikaatti. 

   

Kuvat: Kestävän kehityksen tavoitteet (unric.org)

 

Kuva: Hanna Heinonen

Ratsastajainliiton Reilu Peli -työhön pääset tutustumaan täältä, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon täältä, sekä talleille suunnattuun yritysvastuusivustoon täältä.

Olemme lisäksi sitoutuneet urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan: Urheillaan Ihmisiksi

Lisätietoja: minna.peltonen@ratsastus.fi