Vastuullisuustyö

Tervetuloa tutustumaan Ratsastajainliiton vastuullisuustyöhön!

2020 tehtiin päätös aloittaa SRL:n vastuullisuusohjelman rakentaminen vuoden 2021 aikana. Päivitämme ja täydennämme näitä sivuja yhtä jalkaa työn edistymisen kanssa.
Ratsastajainliitto on sitoutunut koko urheiluyhteisön yhteiseen Urheillaan Ihmisiksi- vastuullisuusohjelmaan, jota käytetään liiton oman ohjelman rakentamisen pohjana. Tervetuloa mukaan yhteiselle matkalle, jonka ensimmäiset askeleet otettiin yli 100 vuotta sitten!

Ratsastajainliitto on tehnyt pitkän historiansa aikana jo paljon vastuullisuuteen ja sen eri osa-alueisiin liittyvää työtä ja liitoa pidetään monella tapaa vastuullisuusasioiden edelläkävijänä, mutta ymmärrämme, että työ ei ole loppunut. Kuten kaikessa toiminnassa tavoitteiden asettaminen on tärkeää, samoin kuin suunnitelman laatiminen niistä toimenpiteistä joilla tavoitteet saavutetaan. Tätä tarkoitusta tulee palvelemaan vastuullisuusohjelmamme, joka on päivittyvä tiekartta matkallamme. 

Vastuullisuus on kaikkien Ratsastajainliiton tominnassa mukana olevien yhteinen asia, johon jokainen meistä voi vaikuttaa, täysin roolista riippumatta. Hevosen hyvinvointi huomioonottava, ympäristöstä välittävä ja sosiaalisesti kestävä toiminta on kaikkien ulottuvilla. Jo seuraava ajatus ja ajatuksesta lähtevä teko ovat mahdollisuuksia ottaa askel oikeaan suuntaan. Kannustamme kaikkia toimijoita pohtimaan vastuullisuus- ja kestävyyskysymyksiä yhdessä, sekä jakamaan ajatuksia ja hyviä käytänteitä.

Huhti-touko- ja kesäkuun aikana kartoitetaan erilaisilla tavoilla SRL:n toiminnan vaikutuksia ympäristöön, hevosen hyvinvointiin, ihmisten hyvinvointiin ja yhteiskuntaan liittyen, tarkistetaan ohjelmaluonnoksen pääpainopistealueet ja määritellään ensimmäiset tavoitteet paääpäinopistelueiden alle.

Olemme aloittaneet yhteistyön WWF Green Officen kanssa, joka tarjoaa meille ympäristöjohtamisen ohjelman ja luotettavan, vahvan yhteistyökumppanin ympäristövastuullisuuden hallintaan. Tavoitteena on WWF Green Office -sertifikaatti. 

   

Kuvat: Kestävän kehityksen tavoitteet (unric.org)

Huhtikuussa järjestettiin SRL:n toimistolle WWF Green Office -perehdytyskoulutus, jonka jälkeen tehtiin itsearviointi lähtötilanteen kartoittamiseksi. Seuraavaksi itsearvionnin tulosten perusteella laaditaan toimiston ympäristöohjelma, joka tarkastetaan kesäkuussa.

Kuva: Hanna Heinonen

Ratsastajainliiton Reilu Peli -työhön pääset tutustumaan täältä, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon täältä, sekä talleille suunnattuun yritysvastuusivustoon täältä.

Olemme lisäksi sitoutuneet urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan: Urheillaan Ihmisiksi

Lisätietoja: minna.peltonen@ratsastus.fi