Vastuullisuus

Ratsastajainliiton vastuullisuuden perustana on ajatus ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kestävästä ratsastuksesta. Kehitämme jatkuvasti toimintatapoja, työkaluja ja koulutuksia kestävän toiminnan tueksi, näytämme esimerkkiä ja luomme yhdessä vastuullista toimintakulttuuria.

SRL:n vastuullisuusohjelma

Ratsastajainliiton vastuullisuusohjelma pohjautuu globaalin ja kansallisen toimintaympäristön ajureihin ja ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin siitä mihin ja miten Ratsastajainliitto vaikuttaa oleellisesti toimintaympäristössään. 

Vastuullisuusohjelma kattaa kaiken SRL:n toiminnan ja jakautuu 4 painopistealueeseen: 

                         

 

Kullakin painopistealueella on pitkän tähtäimen päätavoite, viiden vuoden tavoite sekä noihin johtavat vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulee olla myös mittareita. Kehitystyötä parhaillaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, tavoitteena vertailukelpoinen mittaristo, joka myös yhdenmukaistaa vastuullisuudesta raportoinitia hevosalalla.

SRL: vastuullisuusohjelma kokonaisuudessaan löytyy täältä, materiaalia täydennetään jatkuvasti ja vastuullisuudesta viestitään monikanavaisesti.

Osana luontoa

  • Tuetaan, autetaan ja kannustetaan organisaatiota kohti ympäristöllisesti kestävää toimintaa. 
  • Tavoitteena on, että kaikki SRL:n jäsenyhteisöt omaksuvat ympäristövastuusta huolehtimisen ja sen jatkuvan parantamisen luontevaksi osaksi päivittäistä toimintaansa.

Hevosen rinnalla

  • Edistetään hevosen hyvinvoinnin kaikessa liiton toiminnassa.
  • Lisätään ihmisten tietoisuutta hevosen hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä.

Arvokas yhteisö

  • Mahdollistetaan avoin, kunnioittava, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen yhteisö, jossa jokainen voi turvallisesti urheilla ja harrastaa omien tavoitteidensa mukaisesti omista lähtökohdistaan.
  • Vahvistetaan osallisuuden tunnetta yhteisössä ja selkeytetään epäasialliseen käytökseen puuttumisen toimintatapoja.

Tapamme toimia

  • Kokoaa yhteen Ratsastajainliiton toimintaperiaatteet ja säännöt.
  • Tavoitteena on selkeyttää ja selventää organisaation toimintatapoja ja sääntöjä.

 

WWF Green Office

Ratsastajainliitto on Suomen ainoa urheilujärjestö, jonka toimistolla on WWF Green Office -sertifiointi. WWF Green Officen avulla kehitämme ympäristöjohtamistamme ja se tarjoaa meille luotettavan, vahvan yhteistyökumppanin ympäristövastuullisuuden hallintaan. 

   

Kuvat: Kestävän kehityksen tavoitteet (unric.org)

 

Kuva: Hanna Heinonen

Ratsastajainliiton Reilu Peli -työhön pääset tutustumaan täältä, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon täältä, sekä talleille suunnattuun yritysvastuusivustoon täältä.

Olemme lisäksi sitoutuneet urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan: Urheillaan Ihmisiksi

Lisätietoja: minna.peltonen@ratsastus.fi