Vastuullisuus

Ratsastajainliiton vastuullisuuden perustana on ajatus ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kestävästä ratsastuksesta. Kehitämme jatkuvasti toimintatapoja, työkaluja ja koulutuksia kestävän toiminnan tueksi, näytämme esimerkkiä ja luomme yhdessä vastuullista toimintakulttuuria.

SRL:n vastuullisuusohjelma

Ratsastajainliiton vastuullisuusohjelma pohjautuu globaalin ja kansallisen toimintaympäristön ajureihin ja ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin siitä mihin ja miten Ratsastajainliitto vaikuttaa oleellisesti toimintaympäristössään. 

Vastuullisuusohjelma kattaa kaiken SRL:n toiminnan ja jakautuu 4 painopistealueeseen: 

                         

 

Kullakin painopistealueella on pitkän tähtäimen päätavoite, viiden vuoden tavoite sekä noihin johtavat vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet. SRL:n strategian pohjana oleva vastuullisuusohjelma kokonaisuudessaan löytyy täältä, materiaalia täydennetään jatkuvasti ja vastuullisuudesta viestitään monikanavaisesti.

Vastuullisuusohjelma on päivitetty vuodelle 2024. Sustainability program has been updated for 2024. Ansvarsprogram har uppdaterats i 2024. 

Sivun alareunasta löytyy seuroille helppo vastuullisuuden tarkistuslista

Osana luontoa

  • Tuetaan, autetaan ja kannustetaan organisaatiota kohti ympäristöllisesti kestävää toimintaa. 
  • Tavoitteena on, että kaikki SRL:n jäsenyhteisöt omaksuvat ympäristövastuusta huolehtimisen ja sen jatkuvan parantamisen luontevaksi osaksi päivittäistä toimintaansa.

Hevosen rinnalla

  • Edistetään hevosen hyvinvoinnin kaikessa liiton toiminnassa.
  • Lisätään ihmisten tietoisuutta hevosen hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä.

Arvokas yhteisö

  • Mahdollistetaan avoin, kunnioittava, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen yhteisö, jossa jokainen voi turvallisesti urheilla ja harrastaa omien tavoitteidensa mukaisesti omista lähtökohdistaan.
  • Vahvistetaan osallisuuden tunnetta yhteisössä ja selkeytetään epäasialliseen käytökseen puuttumisen toimintatapoja.

Tapamme toimia

  • Kokoaa yhteen Ratsastajainliiton toimintaperiaatteet ja säännöt.
  • Tavoitteena on selkeyttää ja selventää organisaation toimintatapoja ja sääntöjä.

 

WWF Green Office

Ratsastajainliiton toimistolla on WWF Green Office -sertifiointi. WWF Green Officen avulla kehitämme ympäristöjohtamistamme ja se tarjoaa meille luotettavan, vahvan yhteistyökumppanin ympäristövastuullisuuden hallintaan. 

   

Kuvat: Kestävän kehityksen tavoitteet (unric.org)

 

Kuva: Hanna Heinonen

Ratsastajainliiton Vastuullisuustyöryhmä päivittää ja kehittää liiton vastuullisuusohjelmaa, tekee esityksiä vastuullisuuden fokusalueista SRL:n strategiaan ja kehittää vastuullisuuden mittareita ja raportointia. Ratsastajainliiton Reilu Peli -työhön pääset tutustumaan täältä, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon täältä, sekä talleille suunnattuun yritysvastuusivustoon täältä.

Olemme lisäksi sitoutuneet urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan: Urheillaan Ihmisiksi

Lisätietoja: minna.peltonen@ratsastus.fi

Tallien ympäristökuormituksen vähentämisen avuksi on julkaistu 2023 raportti: Paras käyttökelpoinen tekniikka kotieläintaloudessa

2024 päivitetty vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma päivitetty pp-esitys 2024

FRF Ansvarsprogram 2024

Sustainability program 2024

Vastuullisuuden tarkistuslista seuroille pp

FEI kestävyysohje kilpailunjärjestäjille