Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa määrittelee Ratsastajainliiton hallintojärjestelmän, luo selkeät ja yhteiset toimintamallit, edistää päätöksenteon oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta, selkiyttää työnjakoa sekä opastaa liiton toimintaan.

Hyvä hallintotapa -toimintaohje palvelee käytännönläheisenä käsikirjana niin vapaaehtoisia luottamushenkilöitä kuin palkattua henkilöstöä. Asiakirja kuvaa liiton eri toimijoiden työn- ja vastuunjaon periaatteita. Asiakirjassa esitetään keskeisten toimijoiden väliset hyvän työnjaon sekä vastuunjaon periaatteet yhdistyslain ja hyvien käytäntöjen valossa.

Hyvä hallintotapa -asiakirja on laadittu ensisijaisesti SRL:n sisäisen organisaation tarpeisiin, ja se jaetaan kaikille uusille luottamushenkilöille ja työntekijöille perehdytyspakettina. 

Päivitetty Hyvä hallintotapa on hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.1.2024.

Hyvä hallintotapa 2024