Hevosavusteinen toiminta

Hevosella nähdään tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli ihmisen hyvinvoinnin edistämisessä niin virkistys-, liikunta-, hyvinvointi- kuin sosiaali- ja kuntoutuspalveluissa. Hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus vahvistaa mm. tunnetaitoa, itsetuntoja ja elämänhallintaa, hevonen auttaa syrjäytyneitä pääsemään takaisin kiinni yhteiskuntaan ja toimii merkittävänä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäjänä myös ennaltaehkäisevästi.

Hevosavusteista toimintaa voidaan käyttää esimerkiksi:

  • toimintakyvyn ylläpidossa
  • ikäihmisten aktivoinnissa
  • lastensuojelussa
  • perhekodeissa
  • ennaltaehkäisevässä työssä ja avohuollon tukitoimissa

Hevosta käytetään monin eri tavoin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hevonen on hyvä kasvattaja, opettaja ja yhteistyökumppani, hevonen ei syrji. Hevosen kanssa tekeminen on vaikuttavuudeltaan laaja-alaista ja monitasoista psyykkisesti ja fyysisesti.Hevosen avulla tehtävässä terapiatyössä korostuu terveysalan ammattilainen osaaminen ja hevonen toimii kumppanina mahdollistaen kuntouttavan toiminnan.

Hevosavusteinen toiminta (Equine Assisted Activities eli EAA) kuuluu Green Care -kehyksen alle. Hevosavusteinen toiminta on yksi Green Care -toiminnan edelläkävijöistä Suomessa.

Lisätietoja koulutuksesta: ePerusteet