Viestintä

Liiton valtakunnallista viestintää ohjaa toimintasuunnitelman ohella Suomen Ratsastajainliiton strategia 2026. Viestinnän keinoin vahvistetaan Ratsastajainliiton vision toteutumista: Ratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji, jota mahdollisimman moni voi harrastaa omien tavoitteidensa mukaisesti.

Ratsastus on merkittävä, arvostettu ja vetovoimainen osa suomalaista urheilua sekä harrastuksena, kilpaurheiluna ja huippu-urheiluna läpi ratsastajan elämänkaaren. Ratsastuksella on vahva yhteiskunnallinen arvostus, jota kasvatetaan edelleen. Lajin kiinnostavuutta ja monipuolisuutta nostetaan viestinnässä esiin. Jäsentyytyväisyys ja jäsenmäärän kasvu ovat myös merkittäviä painopisteitä.

Ratsastuksen olosuhteiden merkitys nostetaan esiin viestinnässä, suhdetoiminnassa ja edunvalvonnassa. Hevosalan yhteistyöhön satsataan. Hevosen hyvinvointi, hevostaidot ja turvallisuus ovat myös tärkeitä teemoja. Valtakunnallisen viestinnän toteuttamista koordinoi viestintäpäällikkö yhteistyössä harraste- ja kilpailupuolen kanssa. Viestintä tukee markkinointia taloudellisen ja muun tuen hankinnassa lajille sekä kampanjoiden toteutuksessa.

Järjestön sisäinen tiedotus

Monipuolisen ja ajankohtaisen tiedon välitys seuroille, ratsastuskouluille, alueille sekä yhteisöjäsenille toteutetaan pääasiassa liiton nettisivujen, Jäsenhuoneen sekä sosiaalisen median kanavien (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter), sähköpostin sekä jäsenlehden kautta. Kukin liiton toimija ja organisaation tiimit vastaavat omien kohderyhmiensä laadukkaasta, avoimesta ja ajantasaisesta viestinkulusta. Liitto julkaisee sähköistä seura- ja tallipostia sekä toimittaa seuroille ja jäsentalleille postitse liittokokous- sekä kampanjamateriaaleja. Seurat pitävät yhteyttä henkilöjäseniinsä. Toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset julkaistaan liiton nettisivuilla.

Ratsastusseurojen täysjäsenet saavat jäsenetuna korkeatasoisen ja monipuolisen hevosalan aikakauslehden, Hippoksen, joka on myös liiton virallinen tiedotuslehti. Ratsastajainliitto toimii lehden julkaisijana ja kustantajana. Lehden keskipainos on noin 38.000 ja sillä on noin 100.000 lukijaa. Hippos on perustettu vuonna 1948. Lisätietoa

Viestinnän koulutustoiminta ja yhteisten viestintä- ja koulutusmateriaalien tuotanto eri toimijoiden tarpeisiin ovat tärkeä osa viestinnän toimintaa.

Lisätietoja

Viestinnän toiminnasta saat lisää tietoa vuositasolla liiton toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa, ne löydät materiaaleista: LINKKI

Liiton strategia löytyy täältä: LINKKI

Mediapalvelut / Ratsastuksessa tapahtuu  / Kisaviestinnän linjaukset