Reilu Peli, kilpailumanipulaation vastustaminen ja hevosen hyvinvoinnin eettiset säännökset urheilussa

Toimintaperiaatteet

Puhdas urheilu
Kilpailu-, valmennus-, ja koulutustoiminnassa sekä eri sopimuksissa painotetaan puhtaan urheilun merkitystä. Liiton antidopingohjelma sisältää koulutusta ja tiedotusta sekä ratsastajien ja hevosten testausta. Tavoitteena on pysyvä dopingvapaa toiminta. Eettisten asioiden valmistelusta vastaa hallituksen nimeämä valiokunta.

Reilu Peli
Reilun Pelin henkeä tuodaan esiin maajoukkuetoiminnan ohjeissa, urheilija- ja valmentajasopimuksissa, kilpailuja toimihenkilölisensseissä sekä valmennus- ja koulutustoiminnassa. Lajisäännöt varmistavat kaikille tasapuoliset toimintaedellytykset. Kurinpito-ohjeet huomioivat urheilijoiden ja muiden toimijoiden oikeusturvan. Urheilujuridisissa asioissa pystytään antamaan asiantuntijaneuvontaa tai ohjaamaan avun piiriin. Lisätietoa Reilusta Pelistä.

Kilpailumanipulaation vastustaminen

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan vilpillistä vaikuttamista kilpailun kulkuun tai lopputulokseen. Yleisesti ottaen kilpailumanipulaatio voidaan jakaa urheilu- ja vedonlyöntiperustaiseen manipulaatioon. Kilpailumanipulaatio ei koske vain huippu-urheilua, vaan iso osa tapauksista on kohdistunut pienempiin kilpailuihin ja alemmalle tasolle. Kilpailumanipulaation vastustamisohjelma on keino vahvistaa ja tehdä näkyväksi lajin parissa toimijoiden etiikkaa. Lue lisää SRL:n Kilpailumanipuaation vastustamisohjemasta.

 

Hevosen hyvinvointi

Hevosen hyvinvointi ja luonnon kunnioittaminen ovat liiton perusarvoja. Niiden toteutumista edistetään koulutuksella ja ohjeistetaan ja valvotaan lajisääntöjen ja ohjeiden avulla.

Code of Conduct eli FEI:n eettiset säännöt hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi (KS I 2024, liite 6)
Kansainvälinen ratsastajainliitto, FEI edellyttää, että kaikki kansainvälisen ratsastusurheilun osapuolet noudattavat FEI:n eettistä ohjeistoa ja tunnustavat ja hyväksyvät sen, että hevosen hyvinvointi on aina ensiarvoisen tärkeä. Kilpailulliset tai kaupalliset syyt eivät koskaan saa mennä hevosen hyvinvoinnin edelle.

Seuraavat seikat ovat erityisen tärkeitä:

1. Yleinen hyvinvointi:
a) Hyvä hevosen hoito ja käsittely
Tallitilojen ja ruokinnan tulee vastata parhaita hevosen hoito- ja käsittelykäytäntöjä. Puhdasta ja hyvälaatuista heinää, rehua ja vettä tulee aina olla saatavilla.

b) Valmennus- ja koulutusmenetelmät
Hevosia saa valmentaa/kouluttaa ainoastaan tavalla, joka vastaa niiden fyysisiä kykyjä ja kehitystasoa eri lajeissa. Niihin ei saa käyttää menetelmiä, jotka aiheuttavat huonoa kohtelua tai pelkoa.

c) Kengitys ja varusteet
Kavioiden hoidon ja kengityksen tulee olla hyvälaatuista. Varusteiden tulee olla muotoiltu ja sovitettu siten, että ne eivät aiheuta kipua tai vammoja.

d) Kuljetusvälineet
Kuljetuksen aikana hevoset on suojattava vammoilta ja muilta terveyshaitoilta.
Ajoneuvojen tulee olla turvallisia, hyvin ilmastoituja, hyvin huollettuja, säännöllisesti desinfioituja ja kuljettajien tulee olla päteviä. Hevosia hoitavat ja käsittelevät aina olla pätevät käsittelijät.

e) Kuljetukset
Kaikki matkat on suunniteltava huolellisesti ja hevosille on annettava säännölliset lepotauot, jolloin niille tarjotaan ruokaa ja vettä voimassa olevien FEI-ohjesääntöjen mukaisesti.

2. Kilpailukunto:
a) Terveys ja kykenevyys
Kilpailuihin saavat osallistua ainoastaan hyväkuntoiset hevoset ja riittävän osaavat ratsastajat. Hevosille on annettava riittävä lepotauot harjoittelun ja kilpailujen välillä, kuljetusmatkojen jälkeen tulisi myös olla lepoa.

b) Terveydentila
Hevonen, jonka ei katsota olevan kilpailukunnossa, ei saa kilpailla tai jatkaa kilpailemista. Jos asia on epäselvä, tulee konsultoida eläinlääkäriä.

c) Doping ja lääkitys
Dopingrikkomus tai dopingaikomus sekä lääkkeiden laiton käyttö muodostavat vakavan hyvinvointirikkomuksen, eikä niitä hyväksytä.
Eläinlääkärin käsittelyn jälkeen on hevoselle annettava riittävän pitkä toipumisaika ennen kilpailuttamista.

d) Kirurgiset toimenpiteet
Kaikki kirurgiset toimenpiteet, jotka muodostavat uhan kilpailevan hevosen hyvinvoinnille tai muiden hevosten ja/tai urheilijoiden turvallisuudelle, on kielletty.

e) Tiineet/hiljattain varsoneet tammat
Tamma ei saa kilpailla neljännen tiineyskuukauden jälkeen tai kun sillä on vieroittamaton varsa.

f) Apujen väärä käyttö
Hevosen pahoinpitely luonnollisia ratsastusapuja tai keinotekoisia apuvälineitä (esim. raippa, kannukset jne.) käyttämällä, ei ole sallittua.

3. Kilpailuissa ei saa vaarantaa hevosten hyvinvointia:
a) Kilpailualueet
Hevosia on valmennettava ja kilpailutettava tähän sopivilla ja turvallisilla pohjilla. Kaikki esteet ja kilpailuolosuhteet tulee suunnitella hevosen turvallisuus huomioon ottaen.

b) Ratsastuspohjat
Kaikkien pohjien, joilla hevosia kävelytetään, niitä ratsastetaan tai joilla ne kilpailevat, tulee olla suunniteltu ja huollettu siten, että mahdolliset loukkaantumisia aiheuttavat tekijät on minimoitu.

c) Äärimmäiset sääolosuhteet
Kilpailuja ei saa pitää äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka saattavat vaarantaa hevosen hyvinvoinnin tai turvallisuuden. Järjestäjän on varattava tilat ja varusteet hevosten viilentämiseksi kilpailusuorituksen jälkeen.

d) Mahdollisuuksien mukaan karsinat ja tallit kilpailupaikalla
Tallien tulee olla turvalliset, hygieeniset, mukavat, hyvin ilmastoidut ja karsinoiden riittävän isot erityyppisille hevosille. Vettä tulee aina olla saatavilla.

4. Hevosten inhimillinen kohtelu:
a) Eläinlääkintä
Kilpailuissa tulee aina olla eläinlääkäri saatavilla tai tavoitettavissa. Jos hevonen loukkaantuu tai uupuu kilpailun aikana, tulee urheilijan keskeyttää kilpailu ja hevoselle tulee tehdä eläinlääkärin tarkastus.

b) Hoitokeskukset
Mikäli se on tarpeellista, tulee hevonen kuljettaa hevosambulanssilla lähimmälle hevosklinikalle, jossa sen terveydentilaa arvioidaan uudelleen ja sille annetaan hoitoa.
Loukkaantuneille hevosille annetaan ensihoitoa ennen kuljetusta.

c) Kilpailuissa syntyneet vammat
Kilpailuissa tapahtuvia loukkaantumisia tulee seurata. Ratsastuspohjan kuntoa, kilpailuaikatauluja ja muita riskitekijöitä tulee arvioida huolellisesti loukkaantumisten minimoimiseksi.

d) Eutanasia
Jos vammat ovat hyvin vakavat, voi olla välttämätöntä, että eläinlääkäri lopettaa hevosen kilpailupaikalla mahdollisimman nopeasti, jotta sen ei tarvitse kärsiä.

e) Kilpailu-uran päättyminen
Hevosia on kohdeltava ystävällisesti ja inhimillisesti, kun niiden kilpailu-ura päättyy.

5. Koulutus:
FEI kehottaa kaikkia ratsastusurheilun osapuolia hankkimaan itselleen mahdollisimman hyvän asiantuntemuksen kilpahevosen hoitoa ja huolenpitoa koskevissa kysymyksissä.

Tätä eettistä ohjeistoa hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi voidaan muokata ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Erityistä huomiota kiinnitetään uusiin tutkimustuloksiin, ja FEI kannustaa rahoittamaan ja tukemaan hevosten hyvinvointia koskevia tutkimuksia.