Organisaatio

Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) on maamme ratsastusurheilun keskusjärjestö. Ratsastajainliitto edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona, järjestää ratsastuskilpailuja ja kehittää maamme ratsastuksenopetusta ja valmennusta. Ratsastajainliitto on kaikkien ratsastuksen harrastajien etujärjestö, joka ajaa sekä huippu-urheilun että kuntoharrastajien asiaa. Ratsastajainliiton keskeisiä tehtäviä on turvata hevosen hyvinvointi kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa. Ratsastajainliitto on perustettu vuonna 1920 ja se on kansainvälisen ratsastajainliiton, Fédération Equestre Internationalen (FEI) jäsen vuodesta 1923.

Suomen Ratsastajainliitto ry:n varsinaisia jäseniä ovat paikalliset rekisteröidyt ratsastusseurat. Liiton yhteisöjäseniä voivat olla ratsastuskoulut ja -tallit sekä muut ratsastuspalveluja tarjoavat yritykset, oppilaitokset tai yhteisöt. Yksittäiset henkilöt voivat kuulua Ratsastajainliittoon liittymällä sen jäsenyhdistysten jäseniksi.

Liiton jäsenten edustajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa vuosikokoukseen. Syyskokouksen asialistalla ovat mm. liiton hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta sekä seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös. Vuosikokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.

Alueet organisoivat ja koordinoivat liiton toimintaa paikallistasolla. Suomi on jaettu kahdeksaan ratsastuksen alueeseen. Jokainen liiton jäsenseura kuuluu johonkin näistä kahdeksasta alueesta.