Erityisliikunnan koulutus

Erityisliikunnan koulutus

SRL järjestää kursseja sekä yksin että Hevosopisto Oy:n kanssa. Koulutuksista ohjaajakoulutus antaa kurssin suorittaneella mahdollisuuden toimia koulutettuna ryhmän ohjaajana. Tuomarien koulutus antaa oikeuden toimia vammaiskilpailujen tuomarina. Kurssin käyminen oikeuttaa nimikkeen käyttöön. Koulutuksesta vastaavat SRL:n nimeämät kouluttajat.

Vammaisratsastuspäivät
Kohderyhmä: Kaikille asiasta kiinnostuneille
Sisältö: Vammaisratsastus, mitä se on?
Tavoitteet: Lyhyt esitys eri vammoista sekä taluttajan ja avustajan tehtä-vistä Käytännön harjoitus
Kesto: 1 pv
Kouluttajat: SRL:n hyväksymät vammaisratsastusohjaajat, jaoston jäsenet ja alueyh-dyshenkilöt
Koulutusmateriaalit: Ohjaajan ja kouluttajan oma materiaali, tukimateriaalia mahdollista saada liitosta.

Peruskurssi
Kohderyhmä: Kaikille kiinnostuneille, joilla on tyydyttävä ratsastus- ja hevoskokemus
Sisältö: Vammainen ratsastajana, taluttajan ja avustajan tehtävät sekä käytännön harjoituksia. Vammatietoutta
Kesto: 20 h
Kouluttajat: Asiantuntijat
Koulutusmateriaali: SRL:n kouluttajien materiaali (pääosin ja syventäen Vammaisratsas-tusoppaan tietoja)

Vammaisratsastusohjaaja
Kohderyhmä: Peruskurssin käyneet, 3 vuoden (väh. 120 tuntia) vammaisratsastusko-kemus, 5 vuoden ratsastuskokemus, täysi-ikäinen. Kurssin tavoitteena on kouluttaa ohjaajia vammaisratsastuksen esi- ja alkeisopetukseen. Kurssin hyväksytysti suorittaneelle on mahdollisuus anoa SRL:n hyväksymä vammaisratsastusohjaaja nimikettä.
Sisältö: Oppiminen ja opettaminen, käytännön harjoituksia, syventävää vammatietoutta, aiheeseen liittyvät välityöt, loppukoe
Kesto: n. 3 ov
Kouluttajat: Asiantuntijat ja Hevosopiston opettajat
Koulutusmateriaalit: Kouluttajien opetusmateriaali

Ohjaajien täydennyskoulutus
Kohderyhmä: Kurssin käyneille ohjaajille
Sisältö: Syventävät opinnot
Kesto: 18 h
Kouluttajat: Eri alojen asiantuntijat.

Vammaisratsastuskilpailujen tuomarit
Täydennyskurssi kouluratsastustuomareille vammaisratsastuskilpailujen arvioimiseen.
Kohderyhmä: Kouluratsastustuomarit vähintään 4-taso
Sisältö: Säännöt, vammatietoutta
Kesto: 8 h
Kouluttaja: Asiantuntijat