Kilpailujärjestelmä

Kilpailujärjestelmän kuvaus

 

1. Lajit

Olympialajit ovat este-, koulu- ja kenttäratsastus. Muut lajit, joissa Suomessa kilpaillaan liiton alaisilla säännöillä ovat valjakkoajo, vikellys, matka-, vammais- ja lännenratsastus. Lisäksi ovat askellajikilpailut (islanninhevoset), joilla on oman kattojärjestön lajisäännöt.

2. Kilpailutasot

1-TASO (muutokset 1.1.2017 alkaen)

1-tason kilpailut ovat kouluttavia, paikallisia kilpailuja. Kilpailuihin osallistuminen vaatii seuran jäsenyyden ja E-luvan. Hevosen vuosimaksua ei vaadita, mutta sen on löydyttävä Kipasta voimassa olevalla numerolla. 1-tasolla luodaan kilpailutilanteen mukaiset olosuhteet ja käytetään pätevyyden omaavia toimihenkilöitä, joista vähintään yhdellä on voimassaoleva toimihenkilölisenssi, katso tarkemmin lajisäännöistä. 1-tason kilpailuissa voidaan jakaa esine- tai rahapalkintoja. Palkintojen yhteenlaskettu arvo ei saa ylittää 1000 €. Kilpailuluokkien arvosteluperusteet voidaan määritellä tarkemmin lajisäännöissä. Palkintoja ei tarvitse jakaa. I-tason kilpailuja voivat järjestää ratsastusseurat, SRL:n jäsen tallit ja yhteisöjäsenet, jotka ovat hakeneet oikeutta kilpailujen järjestämiseen. 1-tasolla on useissa lajeissa erilaisia helpotuksia kilpailuasussa, esim. kypärän käyttö pakollista, mutta asu on muuten vapaa. 1-tason kilpailukutsut julkaistaan Kipassa ja tulokset julkaistaan liitetiedostona. Nämä tulokset käyvät kvaalituloksiksi.

2-TASO

2-tason kilpailut ovat avoimia kaikille D-, B-,A- tai KV-kilpailuluvan omaaville ratsastajille hevosilla/poneilla, joiden vuosimaksu on maksettu kyseiselle kaudelle. Hevosilla/poneilla tulee olla voimassaoleva hevosinfluenssarokotus. Poneilla tulee olla voimassaoleva mittaustodistus. Kilpailun toimihenkilöinä tulee olla voimassaolevan toimihenkilölisenssin omaavat tuomarit ja ratamestarit. Eläinlääkärin ja lääkärin / ensiapuhenkilöstön läsnäolo vaaditaan lajisääntöjen määritelmän mukaan. Kilpailuissa jaetaan raha- ja /tai esinepalkintoja kilpailukutsussa mainituin perustein. SRL:n aluejaostot vastaavat 2-tason kilpailujen myöntämisestä. Kilpailuissa voidaan järjestää luokkia myös E-lupalaisille. 2-tason kilpailuista ylläpidetään rankingseurantaa (D-lupa ranking), jonka perusteella palkintaan alueiden parhaita kilpailijoita. 2-tason kilpailuita voivat järjestää ratsastusseurat, SRL:n jäsen tallit ja yhteisöjäsenet, jotka ovat hakeneet oikeutta kilpailujen järjestämiseen. Kilpailijan tulee olla SRL:n jäsen.

3-5-TASOT

Kilpailut ovat avoimia kaikille B-, A- tai KV-kilpailuluvan omaaville ratsastajille hevosilla/poneilla, joiden vuosimaksu on maksettu kyseiselle kaudelle. Kilpailuissa voidaan järjestää myös luokkia E- tai D-lupalaisille. Hevosilla/poneilla tulee olla voimassaoleva hevosinfluenssarokotus. Poneilla tulee olla voimassaoleva mittaustodistus. Kilpailun toimihenkilöinä tulee olla voimassaolevan toimihenkilölisenssin
omaavat tuomarit ja ratamestarit (B-, A-, tai KV-toimihenkilöoikeus). Eläinlääkärin ja lääkärin / ambulanssin läsnäolo vaaditaan lajisääntöjen määritelmän mukaan. Kilpailuissa jaetaan raha- ja/tai esinepalkintoja kilpailukutsussa mainituin perustein. Kilpailukalenterin ylläpidosta vastaa SRL. Kilpailuista julkaistaan viralliset tulokset sekä ylläpidetään rankingseurantaa (B- tai A-lupa ranking). 3-5-tason kilpailuita voivat järjestää ratsastusseurat, SRL:n jäsen tallit ja yhteisöjäsenet, jotka ovat hakeneet oikeutta kilpailujen järjestämiseen. Kilpailuissa käytetään virallista kilpailuasua. Kilpailijan tulee olla SRL:n jäsen.

KANSAINVÄLISET KILPAILUT

Suomen Ratsastajainliitto voi järjestää yhteistyössä jäsenseurojensa tai muiden sopimustahojen kanssa kansainvälisiä kilpailuita Suomessa. Kansainväliset kilpailut anotaan kansainväliseltä liitolta (FEI) edellisvuoden lokakuun alkuun mennessä. Tavoitteena on vähintään kahden kansainvälisen kilpailun järjestäminen Suomessa vuosittain. Kilpailijalla tulee olla voimassaoleva kansainvälinen kilpailulupa ja hänen tulee olla rekisteröitynyt kansainvälisen liiton ratsastajarekisteriin. Hevosella/ponilla tulee olla voimassaoleva kansainvälinen kilpailupassi ja sen tulee olla rekisteröity kansainväliseen hevosrekisteriin. Lisäksi hevosella/ponilla tulee olla kansainvälisten sääntöjen mukainen voimassaoleva hevosinfluenssarokotus. Ponien korkeus on enintään KV liiton hyväksymä ponin enimmäiskorkeus (mittaustodistuksia ei ole, vaan ponit voidaan tarkistusmitata kansainvälisissä kilpailuissa). Ratsastaja ei voi itse ilmoittautua kansainvälisiin kilpailuihin, vaan osallistumisoikeudesta ja kilpailuun ilmoittamisesta vastaa SRL. Kilpailijan tulee olla SRL:n jäsen.

3. Kilpailujen avoimuus kotimaisissa kilpailuissa

Kilpailut voivat olla avoimia kaikille tai osallistumisoikeutta voidaan rajoittaa koskemaan vain kilpailukutsussa mainittua ryhmää.

Kilpailukutsun perusteella rajoitettavat ryhmät ovat mm:
* Poniratsastajat: ratsastaja, joka täyttää 16 vuotta saa kilpailla ponilla kalenterivuoden loppuun. Ponin korkeus enintään 148 cm.
* Iso poni: 140,1 - 148 cm
* Pieni poni: alle 140 cm (valjakkoajossa 120 cm ja alle). Esteratsastuksessa pienille poneille voidaan järjestää luokkia, jotka hypätään tasoituksella. Tällöin 4 - 6 estettä lasketaan pienille poneilla. Sarjavälit lyhennetään pienille poneille / poneille.
* Lapsiratsastajat: 12-14v. Kilpailuoikeus hevosilla lajisääntöjen mukaisiin luokkiin, mikäli kutsussa ko luokka avoin myös lapsiratsastajille. Ratsastaja saa kilpailla 14 v täytettyään kalenterivuoden loppuun lapsiratsastajana.
* Juniorit: 14 - 18 v. Ratsastaja saa kilpailla 18 v täytettyään kalenterivuoden loppuun juniorina.
* Nuoret: 16 - 21 v. Ratsastaja saa kilpailla 21 v täytettyään kalenterivuoden loppuun nuorena ratsastajana.
* Seniorit: 18 v - ja vanhemmat
* Hevoset: 4-8-vuotiaat hevoset. Voidaan rajoittaa vain yhden ikäryhmän kilpailuksi.
* Kutsun avulla voidaan myös rajata osallistumisoikeutta aikaisempien saavutusten perusteella: Esim. avoin 3-5-tasolla kilpailemattomille ratsastajille; avoin 2-tason kilpailuissa sijoittumattomille ratsukoille jne.

4. Sarjakilpailu ja muu liiton organisoima kilpailutoiminta

Varmistaakseen kilpailutarjonnan eri kohderyhmille ja tukeakseen ratsastajien, hevosten ja ponien urakehitystä SRL kehittää ja ylläpitää erilaisia sarjakilpailuita ja muita valtakunnallisia tapahtumia. Sarjakilpailuita järjestetään kaikilla kilpailutasoilla. Sarjakilpailusäännöt päivitetään vuosittain ja ne julkaistaan liiton nettisivuilla. Liitto toteuttaa yhteistyössä Ratsujalostusliiton kanssa RJL:n kilpailutoimintaa.

5. Kilpailutoiminnan organisaatio ja päätöksenteko

5.1. Liiton hallitus
• Laatii ja myöntää urheilutoimintaan suunnattavat varat vuosittain
• Vahvistaa arvokilpailuihin (olympialaiset, paralympialaiset, MM, EM) valittavat tai olympia/paralympiakomitealle valittavaksi esitettävät urheilijat
• Vahvistaa lajisääntömuutokset ja esittää yleisten sääntöjen muutokset vuosikokouksen hyväksyttäviksi
• Käsittelee ja päättää sääntö- ja muista rikkomuksista tai delegoi ne kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi.
• Nimeää kurinpitolautakunnan
• Vahvistaa maajoukkue- ja aluevalmentajavalinnat

5.2 Huippu-urheilun johtoryhmä (HUJO)
• Laatii huippu-urheilun strategian sekä nelivuotissuunnitelman (olympiadi).
• Johtaa, vastaa, seuraa ja kehittää kansainvälistä kilpailutoimintaa ja laatii vuositason toimintasuunnitelmat sekä toimintaan liittyvän talousarvion.
• Ohjeistaa ja valvoo maajoukkuejohtoryhmien toimintaa.
• Nimeää maajoukkuejohtoryhmät sekä maajoukkuevalmentajat.
• Vahvistaa maajoukkueiden ja edustustehtävien valintakriteerit.

5.3. Maajoukkuejohtoryhmät
• Laatii toiminnalleen vuosisuunnitelman ja talousarvion.
• Vastaa maajoukkuetoiminnan käytännön toteutuksesta.
• Toimii eri ikäryhmien maajoukkuekilpailijoiden ja -ehdokkaiden valintakomiteana (valmennusrenkaat, edustustehtävät).
• Nimeää ja seuraa tarvittavia katsastus- ja karsintakilpailuja.
• Vastaa arvokisojen viimeistelytilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta.
• Valmistelee ja toteuttaa arvokisat, Nations Cupit sekä ikäkausikilpailut EM/PM-tasolla.
• Edistää tärkeimpien yksilökilpailujen toteutumista (maailmancupit, Global Champions Tour ja vastaavat).
• Koordinoi muun kansainvälisen kilpailemisen.
• Esittää aluevalmentajat hallituksen vahvistettavaksi.

5.4 Kansallisen kilpailutoiminnan johtoryhmä (KUJO)
• laatii kotimaisen urheilun strategian sekä pitkätähtäimen suunnitelman
• ohjeistaa ja valvoo lajikomiteoiden toimintaa
• johtaa, seuraa ja kehittää kotimaista kilpailutoimintaa niin, että se tukee SRL:n kansainvälisen huippu-urheilun strategiaa
• kokoaa vuositason toimintasuunnitelmat sekä toimintaan liittyvän talousarvion yhtesityössä lajikomiteoiden kanssa

5.4 Lajikomiteat
• Laatii toiminnalleen vuosisuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion.
• Linjaa 3-5 -tasojen kilpailukalenterien rakentamista sekä sarjakilpailutoimintaa.
• Vahvistaa kotimaiset arvokilpailut ja tähtikilpailut.
• Kehittää koko kotimaan kilpailutoimintaa tasot 1 ja 2 mukaan lukien.
• Laatii ohjeita olosuhteiden parantamiseksi.
• Rekrytoi uusia kilpailupaikkoja ja -järjestäjiä sekä kilpailutoimihenkilöitä.
• Tekee esityksiä sääntömuutostarpeista sääntövaliokunnalle.
• Esittää hallitukselle sääntövaliokuntaan lajin sääntövastaavaa.
• Tekee esityksiä koulutustyöryhmälle lajin koulutustarpeista.
• Kokoaa toiminnastaan vuosikertomuksen.

5.5 Lajien väliset koordinointikokoukset, KUJOn kokous
Lajien välisten koordinointikokousten tarkoituksena on käsitellä lajien välisiä yhteisiä asioita, kuten urheilun strategioita ja pitkän linjan suunnitelmia, kilpailujärjestelmän kehittämistä, urheilun määrärahoja sekä lajien vuosisuunnitelmia. Kokouksiin kutsutaan ainakin lajikomiteoiden puheenjohtajat, hallituksen edustaja, HUJO:n edustaja sekä urheilujohtaja. Koordinointikokous järjestetään kerran vuodessa keväällä / alkukesällä. Toteutuksesta vastaa urheilujohtaja

5.6. Urheilufoorumi ja lajiseminaarit
Urheilufoorumi on liiton kaikkien lajien yhteinen urheilun kehittämisfoorumi, joka järjestetään vuosittain syyskokousviikonloppuna. Foorumissa kuullaan asiantuntijoita ja käsitellään pitkän tähtäimen urheilulinjauksia. Kutsu julkaistaan liiton nettisivuilla syyskokousaineiston julkaisuaikataulussa viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Urheilufoorumin yhteydessä järjestetään eri lajien lajiseminaarit. Lajiseminaarissa luodaan katsauksia menneeseen ja tulevaan kilpailukauteen, käsitellään lajin tulevan kauden painopisteet ja tavoitteet, urheilufoorumin esitykset ja tehdään tarvittaessa SRL:n hallitukselle ehdotus komitean jäsenistä ja puheenjohtajasta seuraavalle toimikaudelle. Lisäksi voidaan kutsua luennoitsijoita lajiin liittyviltä erikoisaloilta. Lajiseminaarin puheenjohtajana toimii komitean
puheenjohtaja tai kutsuttu asiantuntija. Sekä lajiseminaari että urheilufoorumi ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joihin kutsutaan kilpailijat, toimihenkilöt, kilpailun järjestäjät ja muut urheiluvaikuttajat.

5.7. Sääntövaliokunta
• Vastaa sääntöjen kirjoittamisesta viralliseen sääntömuotoon (KS ja sarjakilpailusäännöt).
• Vastaa sääntötulkinnoista Sport Officen esityksestä.
• Seuraa kansainvälisten sääntöjen kehitystä ja kotimaan kilpailutoiminnassa esiintyviä muutostarpeita sekä lajikomitealta tulleita esityksiä ja laatii näiden pohjalta muutosesitykset sääntömuotoon hallituksen tai vuosikokouksen vahvistettaviksi.
• Vastaa kilpailusääntöjen yleisen osan päivityksestä sekä tarkistaa lajisääntöjen ja yleisen osan yhteensopivuuden.

5.8 Kurinpitolautakunta ja valituslautakunta
Liiton kurinpitovaltaa käyttävät hallitus tai hallituksen asettama kurinpitolautakunta siten kuin liiton toimintasäännöissä ja kilpailusäännöissä tarkemmin määrätään. Kurinpitolautakunnan päätöksistä voi valittaa liittokokouksen nimeämälle valituslautakunnalle. Valituslautakunnan tai liiton tekemästä päätöksestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle.

5.9 Sport Office
Sport Office on liiton toimiston urheilu- ja kilpailutoiminnan tiimi, jonka tehtävänä on toimia SRL:n urheilutoiminnan valmistelevana ja toteuttavana palveluyksikkönä. Kansainvälisestä ja kotimaan kilpailutoiminnasta vastaa urheilujohtaja. Toteutuksessa avustaa lisäksi kilpailuassistentti ja aluekoordinaattori.

6. Tukitoiminta

Liiton budjetista varataan vuosittain erillismääräraha antidopingtoimintaan. Budjettivaroja käytetään koulutusten toteuttamiseen, valistus- ja julkaisutyöhön sekä dopingvalvontaan (valvontanäytteet hevosista). Hevosten antidopingtoimintaan saadaan avustusta maa- ja metsätalousministeriöstä.

6.1. Antidopingtyö ja eläinlääkintä

Hallitus nimeää kansainvälisen yhteyseläinlääkärin FEI:lle, kansainväliselle lajiliitolle.

Hevosten osalta antidopingtyötä ohjaa eläinkilpailuiden antidopingtoimikunta. Hallitus nimeää liiton edustajan toimikuntaan pyydettäessä. Vuosittaisesta hevosten dopingnäytteidenotto-suunnitelmasta vastaa FEI:n yhteyseläinlääkäri yhdessä urheilujohtajan kanssa.

Kilpailijoiden osalta antidopingtyötä tehdään yhteistyössä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa.