Hevonen ja hevostaidot

Hevosen hyvinvointi on lähtökohta kaikessa hevosurheilussa ja -harrastuksessa. Kaikki hevosta käsittelevät ihmiset hevosen vaikuttavat hevosen hyvinvointiin, siksi erittäin tärkeä osa ratsastusharrastusta ovat hevostaidot.

Hevonen on pako- ja laumaeläin, joka tarkkailee ympäristöään ja reagoi aistien välittämiin viesteihin vaistomaisesti. Pakoreaktio on hevoselle tyypillinen tapa reagoida mahdolliseen uhkaan ympäristössä. Lauma tuo hevoselle turvaa ja sosiaalisena eläimenä se myös tarvitsee lajitoveriensa seuraa.

Tärkeä osa ratsastusta on hevostaitojen opettelu. Hevostaidoiksi kutsutaan hevosen hyvän hoidon osaamista teoriassa ja käytännössä. Näistä taidoista on paljon hyötyä myös ratsastuksen opettelussa. Hevosta hoitaessa ja käsiteltäessä ihmisen ja hevosen välille kehittyy hyvä suhde, joka heijastuu myös ratsastukseen. Hevonen ja ihminen jotka luottavat toisiinsa toimivat yleensä myös ratsukkona. Hevostaitoja kannattaa opetella jo ennen ratsastuksen aloittamista. 

Hevonen on hyvin oppivainen eläin, joka oppii aina jotakin jokaisesta kohtaamisesta ihmisen kanssa. Tämä asia on tärkeätä ottaa huomioon aina kun hevosia käsiteltellään. Hevoset ovat yksilöitä myös tempperamentiltaan ja siksi niiden käsiteltävyydessä ja tavassa reagoida ihmiseen voi olla suuriakin eroja. Tallilla jokainen hevonen taipumuksineen tunnetaan ja niitä käsitellään nämä yksilölliset piirteet huomioon ottaen. Hevoset kannattaa opetella tuntemaan yksilöinä ja opetella samalla henkilökunnan opastuksella kullekin yksilölle sopiva käsittelytapa. Hevoset voivat oppia käsittelijöiltään myös huonoja tapoja, siksi on tärkeää että kaikki noudattavat tallin ohjeita hevosten käsittelyyn liittyen. Ohjeet on laadittu hevosen hyvinvointia lisäämään.

Hevostaitoja opetellaan alkeiskursseilla, hevoskerhoissa sekä erilaisten kurssien ja koulutusten muodossa. Omaa kehittymistään voi mitata myös hevostaitomerkkien avulla. Hevostaitoja voi kehittää jatkuvasti, sillä jokainen hevonen on yksilö ja hevosta koskeva tutkimustieto lisääntyyy koko ajan. Ratsastuskoulussa pärjää pitkälle hyvillä perustaidoilla. Oman hevosen hankinta edellyttää hevososaamisen nostamista reippasti yli perustason. Monet tallit tarjoavat opetusta myös hevostaitoihin, voit etsiä tarjolla olevia kursseja, tunteja ja kerhoja Hopotista.

Teoriatiedon ja käytännön harjoittelemisen lisäksi hevosten käyttäytymisestä voi oppia paljon myös seuraamalla hevosten käyttäytymistä hevoslaumassa, vaikkapa laitumella tai tarhassa. Hyödyllistä tietoa saa myös seuraamalla kokeneiden harrastajien ja ammattilaisten toimintaa. Ratsastustuntien ja valmennusten seuraamisesta on hyötyä niin omaan ratsastukseen kuin hevosten käyttäytymisen ymmärtämiseen.

Hevosen hyvinvoinnin puolesta

Hevosalan järjestöt ovat perustaneet yhteistyössä hevoseni.fi-sivuston, jolle on koottu tärkeää tietoa laaja-alaisesti hevosiin ja hevosenpitoon liittyen. Sivuilta löytyvät linkitykset myös tarkempiin tiedonlähteisiin, kuten lainsäädäntöön ja asetuksiin.

Sivustolla kerrotaan mm. hevosen ostamisesta, vastuullisesta omistamisesta ja hevosesta luopumisesta. Mukana on hevosen hoito ja käsittely, madotus, lääkintä, rokotukset ja hammashuolto sekä kavioiden hoito ja kengitys. Neuvoja löytyy kuljetukseen, varusteisiin ja ruokintaan, sekä tietoa hevosten sairauksista ja tarttuvien tautien ehkäisystä. Oma tärkeä osuutensa on talli ympäristöineen ja olosuhteisiin liittyvät määräykset sekä hevosten kasvatus ja jalostus. Myös alan koulutus ja tutkimus saavat omat osuutensa.

Linkki sivuille