Hevosen hyvinvointi -työryhmä

 
Kuva Hanna Heinonen.

 

Suomen Ratsastajainliitto (SRL) ja kansainvälinen ratsastajainliitto (FEI) uskovat, että kaikkien hevosten kanssa tekemisissä olevien tulee olla tietoisia vastuustaan ​​hevosten hyvinvoinnista sekä hevostoiminnan ja hevosten ympäristövaikutuksista.

Ratsastajainliiton strategian pohjana olevan vastuullisuusohjelman yksi painopistealueista on Hevosten rinnalla. Tavoitteena on edistää hevosen hyvinvointia kaikessa liiton toiminnassa ja lisätä ihmisten tietoisuutta hevosen hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä. Myös hevosalan sosiaalinen lisenssi on tarkkailun alla.

Hevosen hyvinvoinnin määrittelemisestä ja ylläpitoa tehdään kansainvälisesti tutkimusten ja keskustelun kautta. Niillä on vaikutusta myös Ratsastajainliiton toimintaan. Keväällä 2023 perustettu, asiantuntijoista koottu hevosen hyvinvointityöryhmä pyrkii vastaamaan osaltaan näihin tarpeisiin.

”Tavoitteena on edistää hevosten hyvinvointia etsimällä ja julkaisemalla ryhmän jäsenten laajan asiantuntemuksen avulla kerättyä ja tuotettua tietoa aiheeseen liittyen. Emme tule olemaan viranomaistaho, mutta annamme SRL:n hyvinvointityöryhmänä suosituksia ja käsittelemme hevosen hyvinvoinnin näkökulmasta esiin nousseita tapauksia”, sanoo hyvinvointityöryhmän puheenjohtaja eläinlääkäri Liisa Harmo.

Ryhmässä on mukana puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä; Tiina Harrinkari, Heli Hyytiäinen, Sonja Koski, Anna-Mari Olbricht, Tiina Seppälä, Tiina Tarkkala ja Kati White, ja Ratsastajainliiton hallituksen edustajana hevosalan yrittäjä Salla Varenti ja toimistolta sihteerinä Kati Hurme. Minna Tallberg erosi ryhmästä 13.6.2024.

”Ryhmän jäsenet edustavat monipuolisesti hevosalaa. Heillä on laaja-alaista ja pitkäkestoista kokemusta hevosalan eri puolilta. Suurimmalla osalla on monipuolista ratsastus- ja tutkimustaustaa, mutta mukana on myös evolutiivisen antropologian ja antrozoologian tutkija.”
 

Hevosen hyvinvoinnin tilan arvioimista ohjaavat viisi osa-aluetta, (Mellor ym. 2020)
- Ravitsemus (ruoka ja vesi, ravitsemustaso)
- Ympäristö (fyysinen ja ilmastollinen)
- Terveys (ei kipua, sairautta tai toimintahäiriötä)
- Käyttäytyminen (luontaisen käyttäytymisen toteutuminen ja vuorovaikutus ympäristöön, muihin eläimiin ja ihmisiin)
- Mielentila (ei nälkää, janoa, ahdistusta, pelkoa, kipua tai hätää)

Eläinten hyvinvoinnin arvioinnin viiden osa-alueen malli laadittiin alun perin vuonna 1994, ja sitä on päivitetty ja täydennetty useaan kertaan, viimeksi vuonna 2017.

The 2020 Five Domains Model: Including Human–Animal Interactions in Assessments of Animal Welfare

 

Onko sinulla kysyttävää hevosen hyvinvoinnista? 

Minna Tallberg (vas.), Tiina Tarkkala, Anna-Mari Olbricht, Kati White, Heli Hyytiäinen, Liisa Harmo, Tiina Seppälä, Sonja Koski, Salla Varenti, Tiina Harrinkari ja Kati Hurme. Kuva Sonja Holma.

 


Suomen Ratsastajainliiton hevosen hyvinvointityöryhmä 2023

Liisa Harmo, ell, puheenjohtaja

Tiina Harrinkari
koulutus: MMM (agr.), Equine Science Certificate
ammatti: maaseutuyrittäjä (maatila, freelancer-toimittaja, kouluttaja yms)

Heli Hyytiäinen
koulutus: dosentti, FT, MSc, ft
ammatti: kliininen opettaja

Sonja Koski
koulutus: MSc, PhD
ammatti: apurahatutkija, ohjaaja tohtoriohjelmassa, biologisen antropologian dosentti

Anna-Mari Olbricht
koulutus: ELL, eläintenkouluttaja (erikoisammattitutkinto), ammatillinen opettaja
ammatti: toiminnanjohtaja, Suomen Hevostietokeskus ry

Tiina Seppälä
koulutus: MMM (agr.)
ammatti: väitöskirjatutkija (hevosten ravitsemus), ruokinnan asiantuntija, maanviljelijä ja yrittäjä

Kristina Tarkkala
koulutus: ratsastuksenopettaja, ammattivalmentaja
ammatti: ratsastuksenopettaja, valmentaja

Salla Varenti, SRL:n hallituksen edustaja
koulutus: ratsastuksenopettaja (erikoisammattitutkinto), hevosten valmentaja (ammattitutkinto), agrologi (YAMK)
ammatti: ratsastuskouluyrittäjä, ratsuttaja

Kati White
koulutus: eläinlääketieteen lisensiaatti, suorittaa eläinlääkäreiden eurooppalaista erikoistumiskoulutusta (eläinten hyvinvoinnin, lain ja etiikan aloilta)
ammatti: toiminnanjohtaja, SEY Suomen eläinsuojelu

Kati Hurme, sihteeri
koulutus: tradenomi, sairaanhoitaja, urheilujournalismin erikoistutkinto, valmentaja
ammatti: viestintäpäällikkö, Suomen Ratsastajainliitto 

 

Minna Tallberg - erosi 13.6.2024
koulutus: eläintenkouluttajan ammatti- ja erikoisammattitutkinto, erikoistumisena hevosten ongelmakäytöksen hoito
ammatti: hevostenkouluttaja, tietokirjailija

 

Ratsastajainliiton vastuullisuusohjelma

Hevosen hyvinvoinnin eettiset säännökset urheilussa

Hevonen ja hevostaidot