Hevosten hyvinvointi on varmistettava liikuntarajoitusten astuessa voimaan

25.3.2021

Suomen Ratsastajainliitto valmistelee toimenpiteitä mahdollisen pääkaupunkiseudun ja Turun liikkumisrajoitusten varalta. Ratsastajainliitosta on oltu yhteydessä eri viranomaisiin siitä, miten hevosten hoito ja hyvinvointi pystytään turvaamaan, jos kansalaisten liikkumista ja harrastamista rajoitetaan. Liikkumisrajoituksilla on todennäköisesti suurin vaikutus ratsastuskouluihin, joissa voi olla edessä kolmen viikon toiminnan keskeytyminen.


Ratsastajainliiton yhteydenotoissa on vedottu eläinsuojelulakiin, jonka mukaan eläinten hoito ja mahdollisuus lajinmukaiseen toimintaan on turvattava. Ratsastajainliiton näkemyksen mukaan talliyrittäjillä on oltava mahdollisuus hevosten päivittäiseen riittävään liikuttamiseen.

”Eläinsuojelulain 3§ mukaan eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet. Asetuksessa 588/2010 8§ hevosten suojelussa sanotaan, että hevosen liikunnan, ulkoilun ja sosiaalisen kanssakäymisen tarpeiden tyydyttämisestä on huolehdittava päivittäin. Päivittäisten hoitotoimenpiteiden äkillisiä muutoksia on vältettävä”, hevoseläinlääkäri Liisa Harmo korostaa.

”Luonnossa hevonen liikkuu lähes koko ajan, ja se nukkuu vain lyhyissä pätkissä. Liikkumaan tottuneen hevosen suolisto, hengityselimistö ja liikuntaelimistö joutuu koetukselle liikunnan äkisti loppuessa, joten sairastumisriski on suuri.”

Ratsastajainliitossa tullaan selvittämään pääkaupunkiseudun ja Turun ratsastuskoulujen oma näkemys siitä, miten tämä turvattaisiin. Esiin on nostettu ehdotus Ratsastajainliiton myöntämästä, viranomaisille pysäytettäessä esitettävästä todistuksesta hevosten liikuttamisesta vastaaville henkilöille. Samaa todistusta voisivat käyttää myös yksityishevosten omistajat.

Ratsastajainliitossa seurataan myös tarkkaan keskustelua yritystuista yrityksille, jotka liikkumisrajoituksista kärsivät.

Maneesin käyttö on sallittua koko Suomessa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta linjasi torstaina mietinnössään, että ratsastus maneeseissa saa jatkua. Yksilöurheiluna ratsastus ei kuulu valmisteilla olevan lain soveltamisen piiriin, kuten kuntosalit ja muut ryhmäliikuntatilat. Laki astuu voimaan aikaisintaan viikonloppuna.

Ratsastajainliiton hallitus on todella tyytyväinen, että sen viranomaisille ja päättäjille esittämä huolenaihe ja perustelut päätöksen tekemiseen on kuultu.