Olemmeko valmiit vaikuttamaan - Hevosalan kuntavaaliohjelma 2021

22.3.2021

Hevosala sekä hevosiin liittyvät elinkeino-, harrastus- ja hyvinvointipalvelut ovat tärkeitä asioita niin yksilöiden kuin yhteisön näkökulmasta. Kunnissa ja kaupungeissa tehdään paljon alaamme vaikuttavia päätöksiä. Yhdessä viestimällä hevosala tekee asiaa tutummaksi niin tuleville päättäjille kuin äänestäjillekin.


Hevosalan järjestöt Hippolis, MTK, Suomen Hippos ja Suomen Ratsastajainliitto järjestivät maanantaina ensimmäisen webinaarin, jossa koulutettiin hevosalan jäsenistöä vaikuttamistyöhön. Webinaarissa esiteltiin myös Hevosalan kuntavaaliohjelma 2021 ja toimenpiteitä kohti kuntavaaleja.

Tavoitteena on, että kunnallisessa päätöksenteossa on mukana hevosalaa tuntevia henkilöitä. Hevosalan keskusjärjestöt tekevät edunvalvontatyötä, joka näkyy yhteiskunnallisesti. Paikallinen vaikuttaminen on kuitenkin alan yksittäisten toimijoiden kannalta kaikkein merkittävintä. Paikallisella vaikuttamisella päästään suoraan asian ytimeen ja vaikuttamaan henkilökohtaisella tasolla.

Faktatiedon jakamisella kartutetaan eri tahojen tietämystä ja ymmärrystä hevosalan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta sekä lisätään hevosalan näkyvyyttä mediassa ja yhteiskunnassa laajemmin. Suomessa on 75 000 hevosta, jotka liikuttavat ja koskettavat yli 600 000 suomalaista. Verkosto ovat jo olemassa, on aika aktivoida niitä. Kohderyhmänä ovat myös ne, joita hevonen ei vielä ole koskettanut, ja tavoitteena potentiaalisen vaikuttajaverkoston kasvattaminen.

Seuraavaksi vaikuttamistyötä jatketaan viestinnällä, keräämällä tietoa, verkostoitumalla ja olemalla yhteydessä paikallisten tekijöiden avulla kuntavaaliehdokkaisiin ja eri alueiden päättäjiin. Katsetta suunnataan myös eduskuntavaaleihin 2023. On eri asia tehdä tätä yhdessä kuin yksin. Viedään viestiä yhdessä eteenpäin. Hevosalalla on paljon positiivista voimaa, josta ammentaa.

Webinaarille on tulossa jatkoa. Hippoliksen kuntavaalisivuille päivitetään tukimateriaalia ja työkaluja oman alueen vaikuttamistyöhön. Lisätietoa päivittyy myös mukana olevien järjestöjen nettisivuille.

Lisätietoa
Hevosalan kuntavaaliohjelma 2021
Hippolis LINKKI

Korjattu 23.3., ensimmäinen webinaari ei ole vapaasti kuunneltavissa jäsenistölle.