LähiTapiolan urheiluvakuutus

Kaikilla SRL:n jäsenmaksun maksaneilla on jäsenetuna tapaturmavakuutus, myös väliaikaisesti tai pysyvästi ulkomailla asuvilla. Green Card ja Green Card Plus -harrastajat kuuluvat myös ehdoiltaan samanlaisen tapaturmavakuutuksen piiriin.

Vakuutusnumerot:
- Varsinainen jäsen 353-3418268-E
- Green Card -jäsen 353-3418305-M
- Talkoohenkilöt 353-3418316-O
- Satunnaisratsastaja 353-3418321-5
- SRL Lisävakuutus (mikäli olet lunastanut) 353-3418323-7
- SRL:n LY-tunnus 0202272-1 (pakollinen tieto LähiTapiolan vahinkoilmoituslomakkeella)


Vakuutuksen voimassaolo:
Vakuutus on voimassa:
- liiton ja sen jäsenten järjestämissä ratsastus- ja valjakkoajokilpailuissa ja polocrosse-toiminnassa Suomessa ja ulkomailla
- koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä ratsastus- ja valjakkoajotoimintaan liittyen. Lisäksi vapaa-aika leirillä kuuluu vakuutuksen piiriin, tällöin sovelletaan vakuutusehtojen urheilurajoitusehtoja (ehtokohta 4.3.2: korvausta ei makseta jos vamma on syntynyt ns. vaarallisessa lajissa kuten esim. kiipeilyssä, laitesukelluksessa tai kamppailulajissa)
- toimitsijatehtävissä kilpailuissa ja harjoituksissa
- hevosen käsittely- ja hoitotehtävissä sekä harrastettaessa ratsastusta, vikellystä ja valjakkoajoa
- hevostallialueella
- jäsentallien ja -seurojen järjestämässä ja valvomassa hevoskerhotoiminnassa
- Horsebic-liikuntatuntien aikana
- ratsastusjousiammunnassa tapahtuneet ratsastustapaturmat
- vakuutus on voimassa edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla
- vakuutus on voimassa ulkomailla samoin edellytyksin kuin Suomessa

Sovellettavat vakuutusehdot:
Tämän sopimuksen mukaiseen yksityistapaturmavakuutukseen sovelletaan siltä osin kuin tästä sopimuksesta ei muuta johdu kulloinkin voimassa olevia LähiTapiolan yrityksille ja yhteisölle myönnettävän yksityistapaturmavakuutuksen vakuutusehtoja sekä LähiTapiolan yrityksille ja yhteisöille tarkoitettuja yleisiä sopimusehtoja. 

 • Vakuutusehtojen kohdasta 2.3. poiketen vakuutukseen ei sovelleta 70 vuoden ikärajaa.
 • Vakuutusehtojen kohdasta 2.1. poiketen vakuutettuina ovat myös SRL:n jäsenet, jotka asuvat väliaikaisesti tai pysyvästi ulkomailla
 • Vakuutusehtojen mukaisesti hoitokuluihin eivät sisälly välilliset kustannukset (kuten vaatteille ja varusteille aiheutuneet vahingot).
 • Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Vakuutusehtojen kohdan 6.2.2. mukaisesti hoitokuluihin sisältyy vakuutetun käytössä olleiden ja lääkärinhoitoa vaatineen tapaturman yhteydessä rikkoutuneiden silmälasien, kuulolaitteen, irtohammasproteesin ja ratsastuskypärän korjauskustannukset tai rikkoutuneita vastaavien hankintakustannukset. Korjaus tai jälleenhankinta on tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua tapaturmasta. Korvaus on enintään 500 euroa tapahtumaa ja rikkoutunutta välinettä kohden. SRL:n yksityistapaturmavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan korvattavan tapaturman yhteydessä rikkoutunutta ratsastuskypärää vastaava kypärä. Turvakypärän korvauskatto on 100,00 euroa. 

Korvauslajit ja vakuutusmäärät:

 • Vakuutusmääriä on korotettu
  • Tapaturman hoitokulujen enimmäiskorvausmäärä on 15 000 € (aiemmin 6 000 €)
  • Haitan vakuutusmäärä on 30 000 € (aiemmin 15 000 €)
  • Kuoleman vakuutusmäärä on 8 500 € (aiemmin 7 500 €)
 • Korvattavan vamman takia tarvittava ortopedinen tuki tai sidos korvataan. (1.1.2019 alkaen)
 • Murtuman tai leikkaustoimenpiteestä toipumisen vaatima fysioterapia korvataan. Lisäksi fysioterapia korvataan vammoissa, joissa fysioterapiaa annetaan leikkaustoimenpiteen sijaan. Fysioterapiaa korvataan enintään 10 hoitokertaa äkillistä tapahtumaa kohti. (1.1.2019 alkaen.

Skydd för medlemmar och försäkringsbelopp

Edunsaaja:
Edunsaajana kuolemantapauksen osalta ovat vakuutetun omaiset. Vakuutetulla on oikeus muuttaa edunsaajamääräys. Muutos on toimitettava kirjallisesti vakuutuksenantajalle.

Korvausten hakeminen:
Vahinkoilmoituksen tekeminen käy vaivattomasti www.lahitapiola.fi/yritys -sivujen sähköisen vahinkoilmoituslomakkeen avulla. LähiTapiolan korvauspalvelussa puh. 09 453 2316 (ma-pe klo 8-17) palvellaan kaikissa korvausasioissa. LähiTapiolan TerveysHelppi palvelee lisäksi numerossa 0206 1000 joka päivä klo 7-23.

Kun vahinko on sattunut, ilmoita siitä mahdollisimman pian LähiTapiolaan, kuitenkin viimeistään vuoden sisällä vahinkotapahtuman sattumisesta. Näin korvausasiasi saadaan heti vireille ja samalla saat tiedon, miten asian käsittelyssä edetään. LähiTapiola-ryhmä tarkistaa SRL:sta korvauksen hakijan jäsen- tai vakuutustiedot.

SRL:n valmentajat ja toimihenkilöt:
SRL:n valmentajat ja toimihenkilöt ovat erillisen vastuuvakuutuksen piirissä. Ratsastajainliiton jäsenseurojen ja -tallien vapaaehtoistyöntekijät (talkooporukka) on vakuutettu erillisellä vakuutuksella.TOIMI NÄIN VAHINKOTILANTEESSA:


Käy lääkärissä ensin omalla kustannuksellasi. Kuluista voi myöhemmin hakea korvausta LähiTapiolasta. Ilmoita vahingosta LähiTapiolaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuoden sisällä vahingon sattumisesta. Ilmoita tapaturman hoidosta aiheutuneet kulut vahinkoilmoituksessa ja säilytä hoitokulutositteet itselläsi vuoden ajan. LähiTapiola pyytää tositteita sinulta tarvittaessa. HUOM. Uusi kypärä on hankittava kahden kuukauden sisällä onnettomuudesta.

Vahinkoilmoitus on vaivattominta tehdä sähköisesti www.lahitapiola.fi/yritys -nettisivun (Ilmoita vahingosta) kautta.


Ota Lähitapiolan vapaaehtoinen lisävakuutus! Lisätietoa täältä.