Dopingmääräykset ja lääkintäohjeet

Ratsastajat

Suomen Ratsastajainliitto noudattaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n (ex Suomen Antidopingtoimikunnan) sekä kansainvälisen antidopingjärjestön (WADAn) sääntöjä ja ohjeita ratsastajien dopingmääräysten ja ohjeiden osalta valvonnan ja kurinpitomenettelyn osalta. Testaustoimintaa suoritetaan WADA:n , SUEK:n; Suomen olympiakomitean ja Suomen Ratsastajainliiton toimesta. Testausta voidaan suorittaa sekä kilpailukaudella että harjoituskaudella. Kansallisissa ratsastuskilpailuissa teetetään
tarvittaessa alkoholipuhallustestejä.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry neuvoo urheilijoita kiellettyjä ja sallittuja lääkeaineita koskevissa kysymyksissä. Heiltä voi tilata kirjasen "Kielletyt ja sallitut lääkeaineet urheilussa". Päivitetty sallittujen ja kiellettyjen lääkeaineiden luettelo löytyy sivuilta www.suek.fi. Antidopingtoimikunnan yhteystiedot www.suek.fi

Kamu-lääkeainehaku: https://kamu.suek.fi/#!/

 

Hevoset

Suomen Ratsastajainliitto noudattaa kaikissa Suomessa järjestettävissä kilpailuissa eläinsuojelulain ja Suomen Ratsastajainliiton sääntöjä, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita, jotka on synkronisoitu pääosin yhteen Kansainvälisen Ratsastajainliiton, FEIn, sääntöjen kanssa. FEIn sääntöjä noudatetaan kaikissa kansainvälisissä kilpailuissa myös Suomessa. Hevosten kiellettyjen aineiden lista on Suomessa sama kuin FEIn kiellettyjen aineiden lista (www.feicleansport.org), mutta poikkeuksena meillä kiellettyjen aineiden listaan lisätään myös antibioottien käyttö.

Hevosia testataan vuosittain säännöllisesti kansainvälisissä ja kotimaisissa kilpauiluissa. Vastuuhenkilö on hevosen ratsastaja / valjakkoajaja ja alle 15 vuotiaan ratsastajan / valjakkoajajan kohdalla hänen holhoojansa. Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta (EKADT) on asiantuntijaelin, joka käsittelee ilmitulleet tapaukset ja antaa niistä lausunnon.

SRL:n lääkintämääräysten mukaan kaikkia SRL:n alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvia hevosia koskee lääkityskirjanpitovelvoite. Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.

Hevosen lääkityskirjanpidon tulee sisältää:
– lääkityn hevosen tunnistustiedot
– lääkkeen antopäivämäärän, antoreitin, käyttöaiheen
– lääkkeen nimi
– lääkkeen määrä
– lääkkeelle määrätty teurasvaroaika, ellei hevoselle ole rekisteröity teurastuskieltoa.
– lääkkeen myyjän nimi (eläinlääkäri tai apteekki) ja
– lääkkeen antaja.

Kilpailijan ja hevosen vastuuhenkilön tulee tuntea, ymmärtää ja noudattaa hevosten lääkityksestä annettuja sääntöjä ja ohjeita.

Lääkintäohje:
Hevosten lääkintäohje (KS I Yleinen osa)

Erityishuomio!
Luontaistuotteissa ja -rehuissa voi esiintyä kiellettyjä aineita (valeriaanayrtti). Ratsastajia kehotetaan kiinnittämään erityistä huomioita luontaistuotevalmisteiden tuoteselosteeseen varmistaakseen, ettei kyseinen tuote sisällä kiellettyjä aineita. Kaikki tarjolla olevat tuotteet eivät sisällä yksityiskohtaista tuoteselostetta (mm. maininta: sisältää yrttejä - ei takaa, että tuote ei sisällä kiellettyjä aineita). Luontaistuotteista saatuja kiellettyjä aineita ei katsota lieventävänä asiana verrattuna synteettisiin tuotteisiin.

Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan FEI:n sääntöjä ja määräyksiä, jotka löytyvät www.fei.org. Kansallisia ja muuta SRL:n alaista toimintaa koskevat ohjeet ja määräykset löytyvät kilpailusääntöjen yleisestä osasta.

FEI:n Clean Sport -sivut sisältävät hyödyllistä tietoa dopingin vastaisesta työstä ja määräyksistä urheilijoille,
eläinlääkäreille, kisajärjestäjille ja toimihenkilöille. Mm. lista kielletyistä aineista ja lääkeaineiden poistumisajoista.

https://inside.fei.org/fei/cleansport

ANTIDOPINGMÄÄRÄYKSET
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
Hevosten antidopingohjeet ja lääkintäohjeet