Korona-ajan ohjeita

Ohjeita toimintaan koronatilanteessa

Ratsastajainliiton suosituksia koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi

Tietoa ja tiedonlähteitä: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta

Tarttuminen ja suojautuminen

Tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsihygieniasta ja välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin. Ratsastajainliitto suosittelee harkitsemaan maskin käyttöä tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista tai mukana on riskiryhmiä.

Tarkemmat ohjeet: THL

Kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen syyskuussa

Esimerkkinä tässä alla Etelä-Suomen ohjeet ja määräykset, katso oma alueesi ohjeistus: Aluehallintovirastot

AVIn ohjeistuksesta soveltamistietoa: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset . 

Etelä-Suomen tartuntatautitilanteen pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on lokakuussa edelleen varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia. Kunnat tekevät tarvittaessa tarkemmat rajoitukset, jos äkillisiä joukkoaltistumisia tapahtuu.

Suomessa on todettu viime viikkojen aikana yhä enemmän koronavirustartuntoja, laajoja tartuntaryvästymiä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään.

Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.9.2020 päättänyt, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi lokakuussa järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Aluehallintoviraston päätös tilaisuuksien järjestämisen rajoituksista ja edellytyksistä lokakuussa on siis sama kuin syyskuussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeessa edellytetään muun muassa, että

 • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
 • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä tulee muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
 • järjestäjän tulee ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Epidemian hallinta perustuu paikalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella epidemiatilanne vaihtelee sairaanhoitopiirien välillä. Tilanne voi rauhallisillakin alueilla kuitenkin nopeasti muuttua, jos terveysturvallisuudesta ei huolehdita. Jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti, kukin kunta voi tehdä alueellaan välittömästi tiukempia rajoituksia epidemian leviämisen torjumiseksi.

Koko Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen laajuinen päätöksemme perustuu kattavaan epidemiologiseen tilannearvioon siitä, millaiset aluetta koskevat toimet ovat lokakuussa tarpeen koronatartuntojen ehkäisemiseksi. Päätöstä varten ajantasaista tietoa alueensa tautitilanteesta ovat antaneet sairaanhoitopiirit ja suurimmat kaupungit, joiden tilannekuva on kirjattu päätöksemme perusteluihin.

Joukkoaltistumisia on syntynyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella lukuisia. Laajoja tartuntaryvästymiä on syntynyt sellaistenkin sairaanhoitopiirien alueilla, missä tartuntoja on aikaisemmin ollut vähän. Ihmiset myös liikkuvat alueiden välillä paljon. Erityisesti suurempiin tapahtumiin saavutaan usein eri puolilta maata. Sen vuoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen joidenkin alueiden rauhallinenkaan epidemiologinen tilanne ei tällä hetkellä mahdollista turvaohjeista luopumista yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa.

Suomen Ratsastajainliiton suositus 

Koronapandemian aikana on välttämätöntä noudattaa erityisjärjestelyjä, jotta emme vaarantaisi kenenkään osallistujan tai heidän läheistensä terveyttä. Riskiryhmiin kuuluvien terveys on turvattava kaikin mahdollisin keinoin. 

Erityisjärjestelyt tarkoittavat sitä, että ihmisten turvallisuus varmistetaan kokoontumisrajoitusten mukaisesti sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Yleisötilaisuuksissa noudatetaan AVIn, THL:n ja muiden viranomaisten päivittyviä ohjeita. Kilpailun järjestäjän pitää itse arvioida, miten se voi parhaiten soveltaa näitä ohjeita toiminnassaan. Ohjeiden noudattamisen tarkoituksena on varmistaa osallistujien turvallisuus ja estää viruksen leviäminen.

Koronapandemia on vakavasti otettava asia ja ohjeistuksen tarkka noudattaminen on meidän kaikkien yhteinen etu. Tuomariston puheenjohtajalla ja kilpailun johtajalla on oikeus poistaa kilpailupaikalta ne toimijat, jotka eivät noudata näitä ohjeistuksia sekä määrätä mahdollisesti muitakin seuraamuksia.

SRL:n ohjeita muokataan tilanteen mukaan. Muistakaa seurata tilanteen kehitystä sekä koko maan että oman alueenne osalta. 

SRL:n näkemyksen mukaan kilpailupaikalle voidaan järjestää viranomaisten määrityksen mukaisille ryhmille erillisiä, rajattuja tiloja tai alueita, joiden välillä ei ole kulkua. Esimerkiksi tarvittaessa yleisö ja urheilijat tukijoukkoineen voidaan rajata erillisille aluille, joiden välinen kulku on estetty. Tällöin tulee huomioida tarvittavat palvelut mm. saniteettitilojen ja ruokailun suhteen. Järjestäjän tulee kerätä tiedot kaikista tapahtumaan osallistuneista henkilöistä mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseksi.

Myös ravintolatoiminta voidaan sallia viranomaisten ravintoloita koskevan ohjeistuksen mukaisesti eri alueilla, kuten yleisölle ja tallialueella.

Median edustajat ovat tervetulleita kilpailutapahtumiin. Heiltä pyydetään ennakkoilmoittautumista järjestäjälle. Tapahtumaa taltioidessa tulee ottaa huomioon, että valitulta alueelta ei voi tapahtuman aikana siirtyä muille.

Kaikki lajit

Kun kilpailunjärjestäjä perustaa uuden kilpailun Kipaan, hän sitoutuu noudattamaan näitä määräyksiä. Kilpailujen pakollinen turvallisuussuunnitelma tulee päivittää koronapandemian mukaiseksi.

Kilpailukutsun julkaisemisessa luovutaan tilapäisesti 4 viikon aikarajasta SRL:n hallituksen päätöksellä siihen saakka, kun kokoontumisrajoitukset ovat voimassa. Kilpailut voidaan hyväksyä lyhyemmälläkin aikavälillä, kansallisissa kilpailuissa siitä vastaa lajikomitea ja aluetasolla aluejaosto. Järjestäjien tulee olla yhteydessä kilpailut myöntävään tahoon myös siten, että luokkatarjonta saadaan mahdollisimman hyvin eri tasoisia kilpailijoita ja hevosia palvelevaksi.

Kilpailukutsu laaditaan niin, ettei viranomaisten asettama kokoontumisraja ylity. Tarvittaessa voidaan rajoittaa kilpailupaikalle tulevien hevosten ja/tai ihmisten määrää. Lajikomiteat voivat ohjeistaa, mikä on paras tapa rajoittaa lähtijöiden määrä sopivaksi kussakin kilpailussa. SRL:n hallituksen päätöksellä kilpailuluokkien osanottajamäärän rajoittaminen ilmoittautumishetken mukaan on mahdollista kaikissa lajeissa silloin, kun kyse ei ole sarjakilpailujen osakilpailuista. Päätös on voimassa sen ajan, kun kokoontumisrajoitukset ovat voimassa.

Jos käytetään SRL:n siirrettäviä karsinoita, ne on sijoitettava riittävän etäisyyden päähän toisistaan.

Kun jollakin alueella järjestetään kilpailuja samoina päivinä, kilpailujärjestäjiä kannustetaan sopimaan luokat yhdessä ja porrastamaan viimeiset ilmoittautumispäivät siten, että jos yksi kilpailu täyttyy, toiseen pääsee vielä mukaan. Seurojen yhteistyötä tarvitaan kutsujen laadinnassa, komiteat antavat neuvoja järjestäjille.

Kanslia voi toimia puhelimen päässä, rokotustodistukset voidaan lähettää esimerkiksi WhatsAppin tms. sovelluksen kautta kuvina.

Palkintojenjakoja ei järjestetä normaaliin tapaan. Jos kyseessä on sponsoroitu luokka, voidaan järjestää palkintojenjako ilman kättelyitä, mukana esimerkiksi pelkkä voittaja tai luokan kolme parasta. Muuten suositellaan, että ruusukkeet ja mahdolliset esinepalkinnot haetaan sovitusta noutopisteestä.

Hevosille suositellaan otettavaksi mukaan omat juomavedet, jotta talleihin ei tule ylimääräistä kulkua. Jos käytössä on ulkovesipisteitä, on huolehdittava niiden hygieenisyydestä.

Wc-tilojen siisteydestä on huolehdittava erityisen hyvin. Paikalle on varattava riittävästi saippuaa ja käsipaperia sekä tarjottava myös mahdollisuus käsien desinfiointiin. 

Aktiiviset pysäköintijärjestelyt ovat tarpeen, eli autot sijoitetaan riittävän kauas toisistaan.

Kanttiinissa myydään lähinnä yksittäispakattuja tuotteita, kuten voileipiä. Mobile Pay tai pankkikortti ovat etusijalla maksamisessa. Mahdollisuus käsien pesuun ja/tai desinfiointiin on myös järjestettävä. Jos kanttiinitiloissa on ruokailumahdollisuus, tulee huolehtia riittävistä etäisyyksistä. Kanttiiniin voidaan päästää kerralla vain rajoitettu määrä ihmisiä.

Toistaiseksi stewardit eivät tarkista kuolaimia eivätkä suojia, ellei TPJ erityisesti ohjeista siihen.

Kilpailupaikalle ei pidä tulla sairaana, ei silloinkaan, vaikka oireet olisivat hyvin lievät.

Kilpailujen järjestäjä voi kutsussa pidättää oikeuden perua kilpailu tautitilanteen muuttuessa.

Yleisiä THL:n ohjeita

Järjestäjä vastaa, että lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 m.

Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.

Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.

Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.

Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, tasot ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä. Sellaisessa ympäristössä, jossa kävijöitä on runsaasti, suositellaan puhdistamista 2–4 tunnin välein.

Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja päätteiden tai muiden välineiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

Esteratsastus

 • Estetuomaritornissa minimimiehitys erityisesti riskiryhmien suojelemiseksi. Etäisyyksien säilyttämisen vuoksi voidaan käyttää henkilöiden välillä esimerkiksi no shout- tai radiopuhelinyhteyttä tms.
 • Hevosten kulkuportilla ei saa kokoontua.
 • Radan kävelyihin varataan riittävästi aikaa ruuhkien välttämiseksi.
 • Riittävän pitkät luokkavälit. Päivän ohjelma suunnitellaan niin, että kaikki osanottajat eivät ole yhtä aikaa paikalla.
 • Verryttelyn avustajille käsinepakko.
 • Tarvittaessa voidaan hidastaa kisan kulkua niin, että radalla on esimerkiksi vain yksi hevonen kerrallaan. Tällöin verryttelyssäkin voi olla vähemmän hevosia.

Kouluratsastus

 • Koulukilpailuissa tuomarin ja sihteerin väliin riittävä etäisyys erityisesti riskiryhmien suojelemiseksi, toteutukseen voidaan käyttää esim. no shout -yhteyttä tai radiopuhelimia.
 • Pöytäkirjat lähetetään kilpailijoille skannattuina sähköpostiliitteinä tai hyödynnetään Equipe appin sähköistä pöytäkirjaa.

Kenttäratsastus

 • Lähdöt esimerkiksi 5–10 minuutin välein, rajattu määrä hevosia verryttelyssä. No shout- tai radiopuhelinyhteyttä voidaan käyttää taitotuomarin ja sihteerin välillä erityisesti riskiryhmien suojelemiseksi.

Askellajiratsastus

Ohjeet tästä

Lännenratsastus

Ohjeet tästä

Koronarajoitukset ja matkustaminen

Suomen Ratsastajainliitto suosittaa noudattamaan matkustusohjeita ja -rajoituksia Suomen hallituksen ja viranomaisten edellyttämällä tavalla kaikessa ratsastus-, kilpailu- ja valmennustoiminnassa.

Suomen hallitus suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista.

Jos tulet Suomeen maasta, johon kohdistuu edelleen rajavalvonta, sinun suositellaan olevan 14 vuorokauden ajan omaehtoisessa karanteenissa. Omaehtoinen karanteeni on suositeltava silloinkin, kun paluumatkasi Suomeen kulkee sellaisen matalamman riskin maan kautta, jota matkustusrajoitukset eivät koske.

On myös hyvä huomata, että mailla voi olla voimassa omia rajoituksiaan matkailijoiden maahanpääsylle, mikä kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi kilpailu- ja valmennusmatkoja suunniteltaessa.

Matkustaminen ja koronavirus

Rajavartiolaitos: LINKKI
THL: LINKKI
Ulkoministeriö: LINKKI

Tätä sivua päivitetään jatkuvasti uuden tiedon mukaisesti.