Hevostaitokoulutus

Opi ymmärtämään hevostasi – hevostaitokoulutusta hevosenomistajille

Kari Vepsä tarjoaa yhteistyössä Suomen Ratsastajainliiton kanssa peruskursseja kaikille hevosen käyttäytymisestä kiinnostuneille. Kurssi sisältää neljä tasoa, joiden avulla voi kehittää omia taitoja systemaattisesti ja käytännönläheisesti. Kurssilla käydään läpi hevosen peruslaumakäyttäytymiseen liittyvät asiat: Millainen eläin hevonen on? Miten tunnistetaan pakoreaktioon liittyvät asiat? Miten hevonen oppii?

Hevostaitokoulutus koostuu yleisdemosta ja tasokurssiharjoittelusta. Yleisdemoon otetaan 3 hevosta omistajineen/ratsastajineen mukaan. Näistä yksi sellainen hevonen, joka tarvitsee apua lastaamisessa. Yleisöä toivotaan paikalle mukaan kuulemaan ja oppimaan. Yleisdemo järjestetään mieluiten maneesissa. Demon hinta hevosenomistajille on 90€ ja katsojille 20€. Demo kestää 4-6 tuntia. Yleisdemon jälkeen alkaa tasoharjoittelu, joka koostuu neljästä eri hevostaitoa mittaavasta käytännön osuudesta. Tasoharjoittelusta tehdään lopuksi vapaavalintainen tasokoe. Tasoharjoittelu kestää n. 2 tuntia kerrallaan, ja harjoittelujaksoon otetaan 4-6 ratsukkoa. Tasoharjoittelun kertahinta on hevosenomistajille 70€ ja katsojille 20€.

Jokainen tasoharjoitteluun osallistuva ja tasokokeeseen haluava osallistuja saa hevostaitojen opiskelemisen tueksi Ratsastajainliiton Hevostaito-oppaan. Tasoharjoittelun ja tasokokeen suoritettuaan jokainen osallistuja saa todistuksen.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
KV-Stable
p. 040-5957003 (ma-ti klo 10-12)