Haku liiton puheenjohtajaksi ja hallitukseen

Suomen Ratsastajainliitto etsii uutta puheenjohtajaa

Suomen Ratsastajainliiton nykyinen puheenjohtaja Mikael Forstén jättää tehtävänsä tämän vuoden lopussa. Liiton puheenjohtajaksi vuosille 2021-2023 etsitään nyt aktiivista, osaavaa ja ratsastusta arvostavaa henkilöä. Puheenjohtajan tehtävä on vapaaehtoistyötä, joten siitä ei makseta palkkiota. Matkakulut korvataan. Puheenjohtajakausi alkaa 1.1.2021.

Uudelta puheenjohtajalta toivomme seuraavia asioita:

 • Ratsastuksen ja hevosalan tuntemusta
 • SRL:n roolin ymmärtämistä kansallisena lajiliittona ja harrastusjärjestönä
 • Kiinnostusta kansainväliseen toimintaan ja yhteyksiin
 • Kokemusta järjestötoiminnasta
 • Johtamiskokemusta
 • Liiketaloudellista osaamista
 • Yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä halua ja kykyä esiintyä
 • Hyviä yhteiskuntasuhteita ja verkostoitumiskykyä

Lisäksi arvostamme yhtä tai useampaa seuraavista taidoista:

 • SRL:n alue- ja seuratoiminnan tuntemusta
 • Ratsastusurheilun tuntemusta
 • Viestinnän ja markkinoinnin osaamista
 • Juridista osaamista
 • IT-osaamista

Uuden puheenjohtajan etsintä on käynnissä 9.-31.10.2020 välisenä aikana. Liiton jäsenyhdistyksiltä ja yhteisöjäseniltä pyydetään perusteltuja esityksiä liiton puheenjohtajaksi osoitteeseen satu.vaihkonen@terveystalo.com 31.10.2020 mennessä. Esityksen tulee sisältää ehdokkaan esittely (CV) ja yhteystiedot sekä selvitys ehdokkaan mahdollisista sidonnaisuuksista ratsastusalan toimijoihin.

Puheenjohtajan valintaa valmistelemaan on perustettu kolmen henkilön vaalivaliokunta. Valiokunnan jäsenet ovat Satu Väihkönen (pj), Raija Jensen ja Pirjo Tammela. Lopullisen päätöksen uudesta puheenjohtajasta tekee liiton syyskokous 22.11.2020. Valiokunnan tulee laatia perusteltu ehdotus, joka toimitetaan liiton jäsenille kokousaineiston mukana, viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta. Liiton sääntöjen mukaan kokous ei ole sidottu vaalivaliokunnan ehdotukseen. Syyskokouksessa ääntä käyttävät liiton jäsenyhdistykset ja -yhteisöt.

 

Hae SRL:n hallituksen jäseneksi

Syyskokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä hallitukseen kolmivuotiskaudelle 2021-2023. Hallituksen erovuoroisia jäseniä 31.12.2020 päättyvällä kaudella ovat Janne Lappi ja Petri Pesonen.

Hallitus on liiton tärkein toimeenpaneva elin. Hallituksen tehtäviä ovat mm.

 • suunnitella, kehittää ja linjata liiton toimintaa 
 • valmistella liiton kokouksille kuuluvat asiat ja huolehtia päätösten toimeenpanosta 
 • vastata liiton toiminnasta, hallinnosta ja omaisuudesta asettamiensa toimielimien sekä nimeämiensä toimihenkilöiden avustamana 
 • pitää yhteyttä sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin 
 • valvoa liiton sääntöjen ja kilpailusääntöjen noudattamista 

Liiton jäsenyhdistyksiltä ja yhteisöjäseniltä pyydetään perusteltuja esityksiä hallituksen jäseniksi osoitteeseen satu.vaihkonen@terveystalo.com 31.10.2020 mennessä. Esityksen tulee sisältää ehdokkaan esittely (CV) ja yhteystiedot sekä selvitys ehdokkaan mahdollisista sidonnaisuuksista ratsastusalan toimijoihin. 

HUOM! Ehdokkaista päivitetään tiedot SRL:n sivuille sellaisinaan  ja käsittelemättä, pyydämme ehdokkaita ja ehdokkaiden asettajia ottamaan tämän huomioon hakemuksen laadinnassa. 

Toimielimet ja niiden tehtävät on kuvattu tarkemmin liiton toimintasäännöissä.

Hallitusehdokkaat saapumisjärjestyksessä: https://www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/hallitusehdokkaat/