Haku liiton hallitukseen kaudelle 2023 - 2025

Suomen Ratsastajainliiton vaalivaliokunta tiedottaa:

Suomen Ratsastajainliitto ry:n syyskokouksen 27.11.2022 henkilövalintoihin pyydetään jäsenistön ehdotuksia. 

SRL:n varsinaisilta jäseniltä pyydetään 26.10.2022 klo 16 mennessä perusteltuja esityksiä liiton hallituksen uusiksi jäseniksi. Ehdotuksen tulee sisältää ehdokkaan esittely (CV), yhteystiedot sekä selvitys ehdokkaan mahdollisista sidonnaisuuksista ratsastusalan toimijoihin. Syyskokouksessa valitaan hallitukseen kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudelle. Hallituksen erovuoroisia jäseniä 31.12.2022 päättyvällä kaudella ovat Osmo Metsälä ja Salla Varenti, joista molemmat ovat käytettävissä jatkokaudelle. 

Hallitus on Suomen Ratsastajainliiton tärkein toimeenpaneva elin. Hallituksen tehtäviä ovat mm. 

  • suunnitella, kehittää ja linjata liiton toimintaa
  • vastata liiton toiminnasta, hallinnosta ja omaisuudesta asettamiensa toimielimien sekä nimeämiensä toimihenkilöiden avustamana
  • valmistella liiton kokouksille kuuluvat asiat ja huolehtia päätösten toimeenpanosta
  • pitää yhteyttä sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin
  • valvoa liiton sääntöjen ja kilpailusääntöjen noudattamista 

Liiton vaalivaliokunnan tehtävänä on valmistella syyskokouksessa tehtäviä henkilövalintoja. Vaalivaliokunnan tulee laatia perusteltu ehdotus, joka toimitetaan liiton jäsenille kokousaineiston mukana, viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ratsastajainliiton toimintasääntöjen mukaan kokous ei ole sidottu vaalivaliokunnan ehdotukseen. 

Toimintasääntöjen mukaan hallituksen jäseneksi voidaan valita vain henkilö, joka on liiton varsinaisen jäsenen henkilöjäsen ja jonkun varsinaisen jäsenen ehdottama. Hallituksen jäsenelle ei makseta päivärahaa tai kokouspalkkiota.

Kirjalliset esitykset liiton hallituksen uusiksi jäseniksi pyydetään lähettämään vaalivaliokunnan puheenjohtaja Pirjo Tammelalle (pirjo.tammela@kurikka.fi) ja liiton toimistoon Kaisa Kähölle (kaisa.kaho@ratsastus.fi) keskiviikkoon 26.10.2022 klo 16.00 mennessä. Ehdokkaat julkaistaan saapumisjärjestyksessä Ratsastajainliiton nettisivuilla. Vaalivaliokunta haastattelee jokaisen ehdokkaan ennen lausunnon antamista. Torstaina 3.11.2022 klo 18 järjestetään Teams-etäyhteydellä tilaisuus, jossa ehdokkaat esittäytyvät ja jäsenistön on mahdollisuus esittää heille kysymyksiä.

SRL:n vaalivaliokunta:

Pirjo Tammela (pj.)
Titta Ahola

Riina Vihanto

 

Hakumateriaalit julakistaan sellaisinaan ja käsittelemättä. Pyydämme ehdokkaita ja ehdokkaiden asettajia ottamaan tämän huomioon hakemuksen laadinnassa.