Estekomitean sääntömuutoksilla halutaan kehittää lajitaitoja

15.1.2022

Tällä kaudella 1.4.2022 astuu voimaan sääntömuutos, joka koskee esteratsastuksen 90 cm ja sitä alempia luokkia. Kyseessä on muutos, joka rajaa näissä luokissa käytettäviä arvostelumenetelmiä.

Muutoksen tavoitteena on kehittää ratsastajiemme lajitaitoja ja keskittymistä lajin perusteisiin. Hyvä suoritus tapahtuu oikeassa tempossa seuraten oikeaa reittiä sekä hyvässä tasapainossa ratsukon kesken. Nämä perusasiat luovat vahvan pohjan matalammista luokista aloitteleville ratsukoille lajitaitojen osalta.

Ratsastajien ja hevosten hyvinvointi ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä seikkoja lajissamme. Tällä sääntömuutoksella halutaan edesauttaa näitä seikkoja ja turvata hyvä harjoitteluympäristö kyseisissä kilpailuluokissa. Laadukas perusratsastus antaa ratsastajille varmuuden nostaa taitotasoaan ja se kehittää ja ylläpitää hevosten osaamista ja terveyttä.

Estekomitea on ottanut sääntömuutokseen mallia muista ratsastusmaista. Useassa menestyvässä esteratsastusmaassa samantapainen sääntö on ollut jo vuosia voimassa. Tällä nähdään olevan suora vaikutus ratsastajien lajitaitojen kehitykseen. Estekomitea toivoo muutoksen auttavan tulevaisuuden tähtiämme kartuttamaan vankan ja varman perusratsastustaidon uransa alussa.

Kyseiset sallitut arvostelut ovat:

  • A.0, A.1
  • 367.1 (A0/A0), 367.1 (A1/A1),
  • 367.2 (A0/A0), 367.2 (A1/A1)
  • 367.1 (A1/taito)
  • Ihanneaika
  • Taitoarvostelu

Kyseinen sääntömuutos on erinomainen mahdollisuus toimihenkilöillemme lisäkouluttautumiseen. Erilaisissa koulutustilaisuuksissa tullaan kiinnittämään kyseiseen sääntömuutokseen huomiota ja aiheesta järjestetään infotapahtumia Teamsin välityksellä. Seuraa SRL:n tapahtumakalenteria, ja muista, että esimerkiksi taitoarvostelutuomarin näyttöjä voi suorittaa kilpailutapahtumissa.

Sääntömuutos astuu voimaan 1. huhtikuuta, ja estekomitea rohkaisee kaikkia ottamaan kyseiset arvostelut käytäntöön jo ennen tätä sujuvan kauden luomiseksi. Lähdetään yhdessä avoimin mielin kehittämään lajiamme eteenpäin kohti kestävää pohjaa lajitaidot sekä ratsukoiden turvallisuus ja hyvinvointi johtoajatuksina!

Kvaalisäännöt muuttuvat 1.2.2022 alkaen

Siirtyäkseen 80 cm korkeampiin luokkiin urheilijalla tulee olla seura- tai aluekilpailuista 80 cm luokista kaksi enintään 4 virhepisteen tulosta perusradalta/ensimmäisestä̈ vaiheesta tai vähintään 65 % tulos taitoarvosteluluokasta. Tästä eteenpäin vaaditaan kaksi enintään 4 virhepisteen tulosta perusradalta/ensimmäisestä̈ vaiheesta tai vähintään 65 % tulos taitoarvostelussa enintään 10 cm alemmalta tasolta seura-, alue- tai kansallisesta kilpailusta. Myös kenttäkilpailun estekokeessa saavutetut tulokset kelpaavat. Tulokset tulee olla saavutettu kuluvan tai kahden tätä edeltävän kalenterivuoden aikana.

Tulokset ovat urheilijakohtaisia. Suoritettuaan vaadittavat tulokset, urheilija saa osallistua 10 cm korkeampiin luokkiin kaikilla hevosilla/poneilla kilpailusääntöjen ja kutsun mukaisesti.

Urheilijat, joilla on kaksi enintään 4 virhepisteen tulosta perusradalta/ensimmäisestä vaiheesta tai vähintään 65 % tulos taitoarvosteluluokasta vähintään 130 cm tasolta viimeksi kuluneen viiden kalenterivuoden aikana, voivat osallistua kilpailuihin ilman osallistumisoikeuden antavaa tulosta.

Myös nuorten hevosten luokissa on urheilijalla oltava luokkaan vaadittavat kvaalitulokset.

Esimerkkejä
90 cm -> kaksi enintään 4 virhepisteen suoritusta vähintään 80 cm luokista kausilta 2020-2022
100 cm -> kaksi enintään 4 virhepisteen suoritusta vähintään 90 cm luokista kausilta 2020-2022
Mikäli ratsastajalla kaksi enintään 4 virhepisteen suoritusta vähintään 130 cm luokista kausilta 2017-2022, voi ratsastaja osallistua mihin tahansa luokkaan.

Kilpailusäännöt 2022 ja sääntömuutokset: LINKKI