Hallituksen kokouksessa päätettiin avata jäsenhaku pararatsastuskomiteaan Menestyvä pararatsastus -työryhmän ehdotuksen mukaisesti

7.8.2023

Ratsastajainliiton hallituksen kokouksessa kuultiin Menestyvä pararatsastus -työryhmän kevään ja kesä aikana valmistelema toimenpide-ehdotus. Keskustelu aiheesta oli vilkasta ja työryhmää kiiteltiin perusteellisesti tehdystä työstä.

Menestyvä pararatsastus -työryhmän jäsen Tanja Takkula esitteli hallitukselle työryhmän kevään aikana tekemää työtä ja esitteli hallitukselle työryhmän ehdottamat toimenpiteet. Alku vuodesta perustetun työryhmään ovat kuuluneet Jaana Seppänen (pj), Riikka Pyykkö, Tanja Takkula, Osmo Metsälä (SRL hallitus) ja Kaisa Kähö (toimisto). Työryhmän tekemästä valmistelutyöstä voit lukea enemmän tämän linkin tiedotteesta.

Menestyvä pararatsastus -työryhmän esittämän toimenpide-ehdotuksen keskeiset kohdat ovat:

  • Liitolle nimetään jo syksyn aikana pararatsastuskomitea, johon haetaan jäseniä avoimen haun kautta. Pararatsastuskomitea toimii erityistä tukea tarvitsevien ratsastajien tukena lajista riippumatta sekä parakouluratsastuksen lajikomiteana.
  • Pararatsastuksen aluevastaavien tehtävää ja verkostoa aktivoidaan ja tuetaan
  • SRL:lle laaditaan luokittelusääntö FEIn luokittelusäännön pohjalta sekä lajisäännöt tarkistetaan
  • Uusi pararatsastuskomitea työskentelee entistä tiiviimmin liiton muiden toimielinten (mm. tallijärjestelmän ja seuratoiminnan ohjaryhmän) kanssa ratsastus- ja hevosharrastuksen mahdollistamiseksi mahdollisimman monelle
  • Erityistä tukea tarvitsevat ratsastajien harrastamisen ja kilpailemisen tuen tarve huomioidaan vuoden 2024 toimintasuunnitelmassa

 

Hallitus kävi aiheesta laajan ja vilkkaan keskustelun. Työryhmää kiiteltiin perusteellisesta ja strategialähtöisestä työstä, johon on laajasti osallistettu pararatsastuksen harrastajia ja aktiiveja sekä monipuolisesti vapaaehtoistoimijoita liiton muista toimielimistä.

Menestyvä pararatsastus -työryhmän esityksen mukaisesti on selvää, että pararatsastuskomitealla on merkittävä rooli ja tehtävät ovat laajemmat kuin muiden lajien komiteoilla. Pararatsastuskomitea toimii sekä parakouluratsastuksen lajikomiteana että erityistä tukea tarvitsevien ratsastajien harrastus- ja kilpailumahdollisuuksien edistäjänä lajista ja vammaryhmästä riippumatta. Erityistä tukea tarvitsevien ratsastajien hevos- ja ratsastusharrastuksen tukeminen edellyttää parakomitealta yhteistyötä liiton muiden toimielimien kanssa. Tästä esimerkkeinä mm. yhteistyö tallijärjestelmän seuratoiminnan ohjausryhmien kanssa erityistä tukea tarvitsevien harrastajien huomioiminen entistä laajemmin palvelutarjonnassa sekä seuratoiminnassa. Lisäksi FEI:n mallin mukaisen luokittelu- ja lajisääntöjen kehitystyö tehdään yhdessä sääntövaliokunnan kanssa.

Keväällä tehdyn kyselyn tuloksista selvisi, että pararatsastuksen harrastajat ja aktiivit kaipaavat paikallista alue- ja seuratoimintaa. Tämän tukemiseksi on toimenpide-ehdotuksessa esitetty pararatsastuksen aluevastaavien verkoston aktivointia ja tukemista. Keskustelua jatketaan uuden pararatsastuskomitean ja alueiden puheenjohtajiston kanssa, jotta alueelliset tarpeet huomioivan tuen tarve tunnistetaan ja toteutetaan tarpeiden mukaisesti.

Keskustelun tuloksena hallitus päätti avata haun pararatsastuskomitean jäseniksi ja vahvistaa komitean kokoonpanon syksyn aikana. Tavoitteena on, että syksyn aikana toimiva komitea käynnistää komiteatyöskentelyn, siltaa Menestyvä pararatsastus -työryhmän tekemään työtä sekä esittää HHT:n mukaisesti vahvistettavaksi pararatsastuskomitean kokoonpanon vuoden alussa. Haku pararatsastukomitean jäseniksi on avoinna 10.-27.8.2023 ja siitä tiedotetaan SRL:n verkkosivuilla ja sosiaalisen median alustoilla.

Ratsastajainliiton hallitus kokoontuu syksyn suunnittelupäivään 7.9., jonka ohjelmassa on myös tulevan vuoden toimintasuunnitelman kokoaminen ja sen toiminnan painopistealueiden valinta. Pararatsastuksen ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien tarpeet huomioidaan toimintasuunnitelmaa työstettäessä.