Kysymys sähköisestä äänestyksestä syyskokouksessa

12.11.2020

Suomen Ratsastajainliitolta on tiedusteltu mahdollisuutta syyskokouksen täysin sähköiseen järjestämiseen sähköisellä äänestysjärjestelmällä.

Ratsastajainliiton kevätkokouksen päätöksellä päädyttiin koronatilanteessa järjestämään syyskokous erillisten satelliittikokousten avulla. Ratsastajainliitto selvitti myös täysin sähköisen kokouksen järjestämistä sähköisellä, henkilötunnisteella varmennetulla äänestystekniikalla. Ratkaisu olisi ollut saatujen tarjousten perusteella erittäin kallis, mistä syystä siihen ei nähty mahdollisuutta. Sähköisen äänestyksen järjestäminen liiton kokouksessa ei ole aivan yksinkertaista. On otettava huomioon, että yhdellä edustajalla voi olla kolmen eri seuran valtakirjat, joilla saatetaan äänestää eri tavoin. Lisäksi kokouksessa voidaan joutua ottamaan käyttöön sääntöjen mukainen äänileikkuri valtakirjojen äänimäärien mukaisesti. Mikäli edustajien määrä muuttuu kesken kokouksen, laskutoimitus tehdään tilanteen mukaisesti uusiksi.

Pääkokouspaikalla käytössä on avaran pääsalin ohella pienempiä huoneita, jotka mahdollistavat jopa yksittäisen oleskelun erillisessä tilassa syyskokouksessa. Lisäksi toteutetaan alueelliset kokoukset, joissa voidaan myös järjestää tarvittaessa pienempiä tilajakoja. Jokaiselle kokousedustajalle on pyydetty ennakkoon varaedustaja. Ennakkoilmoittautumisten avulla voidaan varautua myös lisätilojen tarpeeseen.

Lisäksi kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös antamalla valtakirjansa toiselle edustajalle. Tämän avulla voidaan minimoida kokoukseen osallistuvien henkilöiden määrä. Valitun edustajan kanssa on mahdollista sopia sekä ennakkoon että kokouksen aikana esimerkiksi viestittämällä, kuinka haluaa, että äänet käytetään äänestystilanteessa.

Teemme parhaamme turvataksemme mahdollisimman turvalliset kokousolosuhteet käytettävissämme olevilla resursseilla näissä valitettavissa olosuhteissa. Kasvomaski on kokouspaikoilla pakollinen ja huolehdimme myös turvaväleistä.