Lounais-Suomen ja Etelä-Suomen AVIt sulkevat tiloja 1.4. alkaen

1.4.2021

Lounais-Suomen aluehallintoviraston uudet päätökset 1.4. alkaen kiristävät aukiolorajoituksia ja jatkavat voimassa olevia rajoituksia. Tänään voimaan tulevat päätökset koskevat toimijoiden velvollisuutta varmistaa, ettei asiakastiloissa synny lähikontakteja sekä määräystä sulkea myös tiloja, joita tällä hetkellä voi käyttää enintään kymmenen henkilöä samaan aikaan.

Myös Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 31.3. päätöksen, jolla määrätään suljettavaksi urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevia tiloja Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla 1.-14.4. väliseksi ajaksi. Näillä alueilla ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella on lisäksi laajasti eri asiakastilojen käytössä varmistettava mahdollisuus turvavälien toteutumiseen. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkoi enintään kuuden hengen kokoontumisrajoitusta koko toimialueellaan huhtikuun ajan.

Molempien AVIen määräyksen mukaisesti mm. seuraavat julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat pitää sulkea:
- joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
- sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
- huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat.

Ainoina poikkeuksina tilojen käytöstä ovat vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattu harrastustoiminta, lakisääteisten palveluiden toteuttaminen, ammattiurheilu sekä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluva toiminta. Myös näissä tapauksissa tilojen käytössä on huomioitava tartuntatautilain mukaiset velvoitteet turvaetäisyyksistä, hygieniajärjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta tartuntojen ehkäisemiseksi.

Lounais-Suomen ja Etelä-Suomen AVIen päätökset eivät koske Ratsastajainliiton näkemyksen mukaan toimintaa talleissa tai maneeseissa. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta linjasi liikkumisen rajaamista koskevassa mietinnössään viime viikolla, että ratsastus maneeseissa saa jatkua. STVn tulkinnan mukaan ratsastustoiminta ja muu vastaava toiminta eivät yksilöurheiluna kuulu [lain] soveltamisen piiriin.

Mahdollisuus lähikontaktien välttämiseen varmistettava laajalti

Lähikontaktien välttämistä koskeva päätös velvoittaa alueen toimijat varmistamaan, että niiden ylläpitämissä tiloissa on mahdollista välttää läsnäolijoiden lähikontaktit. Päätös on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa 1.-30.4.

Myös koko Etelä-Suomen alueelle eli Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille tulee 1.4.2021 voimaan myös Etelä-Suomen AVIn päätös, jonka mukaan toimijoiden pitää varmistaa turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus eli se, että tiloissa voidaan tosiasiallisesti välttää asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit.

Päätös velvoittaa mm. seuraavia julkisia ja yksityisiä toimijoita:
- yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
- yksityiset elinkeinonharjoittajat.

Molempien AVIen päätökset koskevat näiden toimijoiden asiakkaiden tai osallistujien toimintaan käytettäviä tiloja, kuten kauppoja, asiakaspalvelutiloja sekä liikunta- ja virkistystiloja. Ne eivät koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää.

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen.

Muiden tilojen osalta pykälä koskee edelleen yli 10 henkilön sisätiloja ja yli 50 henkilön ulkotiloja, mutta ns. korkean tautiriskin tiloissa eli edellä mainituissa urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevissa tiloissa velvoitetta on noudatettava asiakasmäärästä riippumatta. Päätös on voimassa 30.4.2021 asti.

Yleiset hygieniavaatimukset huomioitava aina tilojen käytössä

Asiakastilojen käytöstä vastaavien toimijoiden täytyy aina huomioida myös tartuntatautilain mukaiset yleiset terveysturvallisuutta parantavat velvoitteet. Näitä ovat mm. asiakkaiden tai osallistujien mahdollisuus käsien puhdistamiseen, asiakkaiden tai osallistujien ohjeistaminen turvavälien ylläpitämisestä, tilojen ja pintojen tehostettu puhdistaminen ja toiminnan järjestäminen mahdollisuuksien mukaan niin että asiakkaat tai osallistujat olisivat riittävän etäällä toisistaan.

Pääsääntöisesti kunnat valvovat, että tiloissa noudatetaan lain ja aluehallintoviraston päätösten mukaisia velvoitteita. Jos velvoitteita ei noudateta, kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä tilan kokonaan suljettavaksi enintään kuukauden määräajaksi tai asettaa toimijalle uhkasakon.

Kuuden hengen kokoontumisrajoitukset jatkuvat koko Etelä-Suomen alueella

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa päätöksellään myös kokoontumisrajoituksia alueellaan huhtikuun ajan: yli kuuden hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kielto jatkuu Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla 1.-30.4. välisen ajan.

Lue Lounais-Suomen AVIn tiedote

Lue Etelä-Suomen AVIn tiedote