Mahdollisuus lapselle ry ja SRL yhteistyöhön

24.11.2023

Mahdollisuus lapselle ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry tekevät yhteistyötä ja järjestävät seuratoiminnan mahdollistamisesta kaikille koulutuksen. Mahdollisuus lapselle ry tarjoaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille monipuolista vapaa-ajantoimintaa ja kuntoutumista tukevaa toimintaa pääkaupunkiseudulla. Toimintaa tuotetaan yhdistyksen omien tilojen lisäksi ympäri pääkaupunkiseutua. Toiminnan tarkoituksena on edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä elämänlaatua ja asemaa. Nyt SRL ja Mahdollisuus lapselle järjestävät Kaikki mukaan seuratoimintaan -koulutuksen tammikuussa.

 

Kaikki mukaan seuratoimintaan

Kaikki mukaan seuratoimintaan -iltateewebinaari järjestetään Teams-yhteydellä torstaina 11.1. kello 17:30-18:30. Mietityttääkö sinua, miten erityistä tukea tarvitsevat ihmiset olisi hyvä ottaa huomioon seuratoiminnassa? Millaisia erilaisia järjestelyjä voisi seurassa matalalla kynnyksellä tehdä, jotta toiminta olisi kaikille mahdollista?

Aiheesta ovat puhumassa vammaistutkimuksen asiantuntija Meri Aaltonen, joka toimii ANTOISA-hankkeen koordinaattorina (hankkeessa kehitetään autismikirjon nuorille harrastustoimintaa, joka houkuttaa pois kotoa viettämään vapaa-aikaa nuorten kanssa) sekä Anna-Mari Laitila, Mahdollisuus lapselle ry toiminnanjohtaja, jolla on pitkän linjan asiantuntijuus vammaisuudesta, erityisistä piirteistä, neurologiasta ja palvelujen tuottamisesta.

Tilaisuus on ilmainen ja se järjestetään etäyhteydellä. Ilmoittaudu iltateelle viimeistään ma 8.1. osoitteessa: https://forms.gle/Frz5E2VLUcLitqRh9

 

Lisätiedot:

Yhteistyöstä: Emmi Korpiola, SRL, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, +35840 968 0340, emmi.korpiola@ratsastus.fi

Iltateetapahtumista: SRL seurakehittäjät, seurakehittajat@ratsastus.fi