Nuorten estehevosten suorituskyvyn arviointi

31.3.2022

• Nuorten hevosten suorituskyvyn arviointi tulee vuonna 2022 jokaiseen nuorten hevosten luokkaan.

• Suorituskyvyn arviointia tekevät nuorten hevosten suorituskyky tuomarit (suoritusarvostelu). Tuomari A kansallisia nuorten hevosten luokkia. Tuomarit B alue- sekä seura tason nuorten hevosten luokkia.

• Arvosana-asteikko: - 10 Erinomainen - 9 Erittäin hyvä - 8 Hyvä – 7 Melko hyvä - 6 Tyydyttävä. Alle tämän ei suoritusta pisteytetä.

• Ratsukko saa suorituksestaan yhden numeron. Arvioinnissa voidaan käyttää 0,1 desimaalin tarkkuutta.

• Pudotus vähentää 0,5 pistettä arvosanasta ja kielto 1 pisteen. Aikavirheestä saa 0,1 pistettä per alkava sekunti. Kahdesta kiellosta suoritusarvostelu keskeytetään. Rataa voi nuoren hevosen kanssa jatkaa aina kolmanteen kieltoon saakka.

• Yksittäiset, satunnaiset virheet esteellä tai esteiden välissä vaikuttavat numeroon vähemmän (desimaaleja) kuin jatkuvat keskittymisongelmat tai epävarmuus.

• Toistuva virhe vähentää arvosanaa vähintään yhdellä numerolla.

• Tasapaino: Hyvä tasapaino radalla edesauttaa lähestymisen ja hyppyjen onnistumista.

• Suorilla linjoilla ei ole tiettyä myötä laukkaa, kaarteissa tulee mennä kaarteen mukaista laukkaa. Ristilaukka kertoo hevosen epätasapainosta ja sen ei tule olla toistuvaa. Laukanvaihtoa ei arvostella erikseen. Jos hevonen hyppää huomattavan vinoon se ei ole tasapainossa.

• Kuuliaisuus: Hevonen kuuntelee ratsastajan apuja rennosti, tarkkaavaisesti ja luottavaisesti säilyttäen hyvän eteenpäinpyrkimyksen. Se on yhteistyöhaluinen, ei pelkää taikka jännitä.

• Apujen käyttö on tarkoituksenmukaista ja pehmeää. Laukka on helposti säädeltävissä ikäluokan vaatimustason nähden. Hevonen on tasaisella ja pehmeällä kuolaintuntumalla vastustelematta kättä. Hevonen hyväksyy ratsastajan tuntuman ja apujen käytön vastustelematta. Laukka on rytmikästä ja eteenpäinpyrkivää. Hevonen kantaa itsensä rennosti.

• Oikeat tiet: Ratsukko etenee radalla suunnitelmallisia teitä pitkin. Hevonen kääntyy kaarteissa säilyttäen tasapainonsa. Esteiden välit mennään tarkoituksenmukaisilla askelmäärillä (suhteutetut välit hevosen laukka-askeleen pituudesta riippuen). Sarjavälit ratsastetaan niille tarkoitetuilla askelmäärillä.

• Ratsastajan taidot vaikuttavat väistämättä arvosanaan, mutta niitä ei pidä asettaa arvioinnin perusteeksi. - Tuomari arvioi kilpailuhetkellä tapahtuvaa suoritusta, eikä ennusta tulevaa. Tuomari ei anna kirjallista kommenttia vaan numeraalisen arvosanan. Tuomaria velvoitetaan kommentoimaan jokaista suoritusta muutamalla sanalla suorituksen jälkeen yleisön kuultavaksi.


Hypyn arviointi:

- Luokissa arvioidaan hevosen käyttöä aina estehevosena, sen rodusta tai lajisuuntautumisesta riippumatta.

- Hyppytavan arviointi perustuu hevosen luonnolliseen lahjakkuuteen ja kykyyn. Hyvällä peruskoulutuksella voidaan myötävaikuttaa hypyn kehittämiseen. Hevosen tulee hypätä selän läpi ja ponnistaa terävästi. Hevosen tulee suhteuttaa hyppynsä hypättävään estekorkeuteen. Hyvässä hypyssä hevonen säilyttää laukan, rytmin ja energian läpi hyppykaaren. Hyppy näyttää helpolta, pyöreältä ja elastiselta. Hevonen käyttää runkoaan rennosti, pehmeästi sekä irtonaisesti ja on ketterä.

- Hevosen jalkatekniikka tarkoittaa sitä, millä tavoin hevonen koukistaa ja ojentaa jalkojaan. Jalkatekniikan tulisi olla symmetrinen. Hyvässä etujalkatekniikassa hevonen nostaa lapojaan ja etupolviaan ylös ja eteen. Hyvässä takajalkatekniikassa hevonen ei kipristä takajalkoja rungon alle vaan ojentaa takajalkoja rungostaan poispäin.

- Hevosen reagointi virheeseen hypyssä, miten hevonen suhtautuu. Korjaako virheen vai tapahtuuko se uudelleen helposti.


Ratsastettavuuden arviointi:

- Hevosen tulee seurata ratsastajan apuja sekä pyrkiä eteenpäin

pohkeen ja ohjan välissä

- Hevosella/ponilla tulee ratsastaa siten, että sille

mahdollistetaan tasainen laukka hyvässä rytmissä alusta koko

radan ajan maaliin saakka

- Hevosia arvioidaan täsmälleen samalla tavalla koko luokan ajan,

iästä tai varusteista riippumatta.
 

Arviointi keskittyy:

- Ennalta määrätty, kilpailuluokan tarkoituksenmukaisen vauhdin

ylläpitäminen (tempo, riittävä eteenpäinpyrkimys)

- Hevosen säädeltävyys askellajissa

- Hevosen kokonaisvaltainen tasapaino

- Tasainen kuolaintuntuma

LINKKI