Olympiakomitea, Eija Alaja: Kerro, kerro kuvastin – miltä meidän seuramme näyttää

28.2.2023

*Olympiakomitean tiedote

Suomalaisen seuratoiminnan rikkaus ovat erilaiset seurat. Suomessa on yli 9000 seuraa, jotka kaikki ovat omanlaisia: on isoja ja pieniä seuroja, päätoimisesti ja vapaaehtoisesti johdettuja, huipulle tähtääviä ja harrasteseuroja – kaikkea tältä väliltä.

Urheiluseuratoiminnassa on eri tavoin mukana lähes 2 miljoonaa suomalaista: liikkumassa, toimimassa ja kannustamassa. Ei siis ole yhdentekevää, millaista toimintaa on tarjolla ja vastaavatko seurat osallistujien odotuksiin.

Peiliin katsomisen paikka

Seuran, joka haluaa pärjätä ja vastata mukana olijoiden toiveisiin, on hyvä aika ajoin katsoa peiliin. Miltä meidän seuramme näyttää? Elääkö seura vastuullisesti, onko se osannut huomioida toimintaympäristön muutokset sekä jäsenten tarpeet ja toiveet.

Laadukkaassa seurassa toimintaa arvioidaan säännöllisesti keräämällä palautetta osallistujilta, arvioimalla seuran toimintatapoja ja välineitä sekä pohtimalla muutostarpeita. Urheiluseurassa laadun arviointia tehdään tiimityönä, jolloin useampi seuran vastuuhenkilö pääsee vaikuttamaan seuran tulevaisuuteen.

Mukaan tähtiseuraan?

Urheiluyhteisön yhteinen seuratoiminnan laadun kehittämisen väline on Tähtiseura-ohjelma, jossa on mukana 45 lajiliittoa ja kaikki liikunnan aluejärjestöt. Yli 600 seuraa on ohjelman avulla kehittänyt seurasta entistä paremman ja saanut siitä tunnustukseksi Tähtiseuramerkin. Tähtiseura-ohjelman tärkein tavoite on kannustaa jokaista mukanaan lähtevää seuraa kehittämään sen omaa toimintaa.

Ohjelmassa ei vertailla seuroja toinen toisiinsa, vaan jokainen seura itse päättää, mitä juuri siinä seurassa on tärkeätä parantaa, mitä säilyttää, muuttaa tai ottaa uudenlaisia työvälineitä käyttöön.

Tähtiseura-ohjelmassa on neljä osa-aluetta:

  1. Johtaminen, hallinto
  2. Urheilutoiminta
  3. Seuran ihmiset
  4. Seuran resurssit

Näiden osa-alueiden sisällä on laatutekijöitä, joita vasten seura arvioi omaa toimintaa. Lisäksi ohjelma tarjoaa maksuttomia työkaluja, jotka auttavat ottamaan edistysaskelia. Näistä esimerkkinä ovat muun muassa palautekyselyt.

Tähtiseura-ohjelman verkkotyökalu on osa Suomisporttia.

Tutustu Tähtiseura-ohjelmaan tästä. 

 

Lue koko Eija Alajan kolumni täältä

Teksti: Eija Alaja, Olympiakomitea