Ratsastajainliiton kevätkokous 14.4.

28.3.2024

Suomen Ratsastajainliitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään hybridikokouksena sunnuntaina 14.4. Kokouspaikkana toimii Sokos Hotel Tripla Helsingissä, ja kokoukseen on viime vuosien mallin mukaan helppo osallistua etäyhteydellä.

Kokouskutsu ja ilmoittautumisohjeet on toimitettu äänivaltaisille jäsenyhteisöille viikolla 13. Kevätkokouksessa myönnetään tuttuun tapaan liiton ansiomerkkejä ja muita tunnustuksia, käsitellään vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä keskustellaan liittokokousten välisestä toiminnasta.

Liiton vuoden 2023 toiminnan pääteema oli hyvinvoiva ratsastusyhteisö. Alkuvuonna 2024 kiihtynyt julkinen keskustelu osoittaa jälleen, että hevosalan menestyksen ja koko yhteisön hyvinvoinnin peruskivi on hevosten hyvinvointi. Hevostaitojen osaamisen korkea taso on ratkaisevaa nyt ja tulevaisuudessa. Toimintavuoden aikana liitto panosti seura- ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen järjestämällä hyvinvointia edistävää toimintaa, koulutusta ja tapahtumia, webinaareja, seuraseminaarin, oheisliikuntatoteutuksia sekä aihetta tukevaa markkinointia ja viestintää. Mukana oli yksittäisiä tapahtumia ja laajempia, eri kohderyhmille suunnattuja kokonaisuuksia, kuten ratsastajan hyvinvoinnin teemakuukaudet seurojen jäsenille. Hevostaitokokonaisuutta vietiin eteenpäin Suomen Hippoksen kanssa. Hevostaitomerkkien uudistuksessa edettiin ensimmäisten merkkien julkaisuun.

Urheiluvuoden 2023 aikana ratkottiin viimeiset maapaikat Pariisin olympialaisiin ja paralympialaisiin. Ratsastajien kova työ kantoi hedelmää, ja Suomi onnistui upeasti saamaan kouluratsastuksessa joukkuepaikan sekä kenttäratsastuksessa kaksi henkilökohtaista maapaikkaa. Pararatsastuksen kolme maapaikkaa ja joukkueen osallistuminen varmistui lopullisesti alkuvuonna 2024. Valmennusosaamisen kehittämisprojekti jatkui vuonna 2023 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen tuella. Projektiin liittyi useita valmentajakoulutustapahtumia, joista suurin oli Ypäjällä järjestetty Kyra Kyrklundin valmennusklinikka, johon osallistui noin 250 valmentajaa. Ypäjän kansainvälisellä viikolla nähtiin myös joukko muita koulu-, este- ja kenttäratsastuksen kansainvälisiä huippuvalmentajia.

Aluevetoinen Tunne Poni -hanke jatkui Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnetyllä avustuksella. Hanketta toteutettiin erityisesti Turun, Tampereen ja Hämeenlinnan seuduilla, ja osatoteutuksista vastasivat Lounais-Suomen, Hämeen ja Etelä-Suomen aluejaostot. Onnistuneet tapahtumat Paimiossa, Lempäälän Ideaparkissa ja Aulagolla Hämeenlinnassa saivat runsaasti huomiota ja näkyvyyttä. Tapahtumissa esiteltiin mm. alueiden seuroja ja talleja sekä väyliä turvallisen ja vastuullisen hevosharrastuksen pariin.

Ratsastajainliiton vuoden 2023 tulos on liiton ja alueiden osalta 138 451 euroa alijäämäinen. Kuluihin vaikuttivat erityisesti aluevalmennusten siirtäminen takaisin liiton ja alueiden hallintaan, Tunne Poni- ja valmennusosaamisprojektien jatkuminen sekä Hevosgaalan järjestäminen. Poikkeuksellisena kulueränä liitto on maksanut takautuvasti noin 60 000 euroa arvonlisäveroa vuosien 2022–2023 palveluostoistaan kansainväliseltä ratsastajainliitolta, FEI:ltä. Muuttuneen verotulkinnan juridinen arviointi jatkuu vuonna 2024, tavoitteena suotuisa ennakkoratkaisu ja veronpalautukset. Aluevalmennusten tulot, nousseet yleis- ja projektiavustukset sekä Hevosgaalan lipunmyynti nostivat vastaavasti liiton kokonaistuottoja noin 270 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Liiton taloudelliseen asemaan vaikuttavat ensisijaisesti seurojen jäsenmäärä, kilpailutoiminnan määrä sekä toimintaan saatavat avustukset ja sponsorointi. Yleinen hintojen nousu on ollut voimakasta vuosina 2022–2023 ja uhkaa jatkua. Liiton taloudelliset puskurit ovat vakaat, vaikka koronavuodet 2020–2021 ja niiden jälkeinen talouskehitys ovat heilautelleet liiton tulosta ja vaikeuttaneet ennustettavuutta. Liiton jäsenmaksuja on korotettu maltillisesti syyskokouksen 2022 päätöksellä, ja merkittäviä korotuksia kilpailutoiminnan maksuihin ei ole tehty. Noussutta kustannustasoa ei ole viety täysimääräisesti jäsenten maksamiin maksuihin, vaan tavoiteltu talouden sopeuttamista muilla keinoin.

Urheilun keskeisiä tukia on ylläpidetty eri lajien valmentajapalkkioiden, kilpailutukien ja edustusratsukoiden matkakorvausten muodossa. Koulu-, kenttä ja pararatsastuksessa erityisenä tavoitteena on ollut turvata Pariisi 2024 –projektin onnistuminen. Olympiadin lisäksi useat hankkeet ja määräaikaiset sopimukset päättyvät lähitulevaisuudessa, mikä laskee liiton kokonaiskuluja. Kotitalouksien ostovoima, yritysten näkymät ja valtion taloustilanne jatkuvat kuitenkin haastavina ja vaikuttavat liiton varainhankintaan. Toimenpiteitä liiton talouden tasapainottamiseksi jatketaan vuonna 2024, jotta valmistautuminen seuraavaan olympiadiin voidaan aloittaa vakaalta pohjalta.