Ratsastajainliiton hallituksen kokouksen 7.9. päätöksiä

12.9.2023

Liiton hallitus kokoontui torstaina 7.9. toiminnan suunnittelupäivää varten, jonka aluksi pidettiin myös hallituksen kokous. Varsinaisen suunnittelupäivän ohjelmassa keskityttiin vuoden 2024 toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä keskusteluun jäsenyystasojen uudistuksesta. Mukana päivässä olivat hallituksen jäsenten lisäksi toimiston johtoryhmä ja Apu:n puheenjohtaja.

Hallituksen kokouksen aluksi toiminnanjohtaja Koivisto esitteli Ratsastajainliiton taloustilanteen ja ennusteen vuoden 2023 tuloksesta. Liiton varsinaisen toiminnan tuottoja ja valtionavustuksia on saatu kerättyä talousarviota enemmän. Samaan aikaan yleinen kustannustason nousu ja jäsenmäärän lasku uhkaavat kääntää tilikauden tuloksen lievästi alijäämäiseksi. Epävarman taloustilanteen jatkuminen sekä hallitusohjelmassa linjatut valtionavustusten leikkaukset rasittavat myös näkymää vuodelle 2024. Liiton maksuvalmius ja oma pääoma ovat koronavuosien säästöjen jäljiltä kestävällä tasolla. Hallitus arvioi, että vallitseva taloustilanne vaikuttaa lähiaikoina negatiivisesti ratsastuspalveluiden kysyntään, liiton talouteen ja toiminnan laajuuteen. Hallitus on kiinnittänyt talouden seurantaan erityistä huomiota ja pyytänyt toimivalta johdolta suunnitelmaa taloustilanteen parantamiseksi. Hallitukselle esiteltiin ehdotus toimenpidevaihtoehdoista ja vuoden 2024 talousarvion valmisteluun liittyvistä rakenteellisista muutoksista. Keskustelu taloustilanteesta jatkuu toimielinten kanssa tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota valmisteltaessa.

Salla Varenti on osallistunut hallituksen edustajana hevosen hyvinvointityöryhmän toimintaan ja kertoi työryhmän toiminnan käynnistymisestä, toimintatavoista ja lyhyen aikavälin tavoitteista. Työryhmän tarkoituksena on tarjota hevosihmisille, taidoista ja kokemuksesta riippumatta, tutkittuun tietoon perustuvaa informaatiota hevosesta positiivisesti ja helposti sisäistettävissä olevassa muodossa. Työryhmän jäsenet koostavat omaan osaamisalansa tutkimuksiin pohjautuvan yhteenvedon siitä, miten tunnistaa hevosen terve käytös ja liikkuminen. Työryhmä päätti hyödyntää jo tehtyjä tutkimuksia ja suunnata sitten mahdollista rahoitusta tietoa jalkauttavaan koulutukseen.

Hallitusta tiedotettiin Hevosgaalan huutokauppatuottojen suuntaamisesta Talent-toimijoiden hakkeisiin. Hakemuksia saatiin kaikkiaan 14 kappaletta. Ilahduttavana keskustelussa pidettiin hakemusten määrää, joka kertoo Talent-toiminnan aktiivisuudesta ja kehittämishalusta. Hallitus piti esitystä huutokauppatuottojen jakamisesta viidelle toimijalle hyvänä, kun avustuksen piiriin haluttiin mahdollisimman monta hanketta. Avustuksia saavista Talent-hankkeista tiedotetaan erikseen.

 

Todettiin annetut lausunnot:

 • 14.8. Lausunto MMM:lle koskien asetusluonnosta hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista
 • 22.8. Lausunto Ruokavirastolle koskien ohjeluonnosta “Eläinkilpailun ja eläinnäyttelyn järjestäminen ja niihin osallistuminen”

Todettiin liiton edustajien osallistuminen seuraaviin tapahtumiin:

 • 4.8. EEF pääsihteeritapaaminen (etä)
 • 8.8. Hevoset–messut 2024, suunnittelutapaaminen
 • 15.8. OlympiakomiteaSRL –tapaaminen, seuratoiminta ja vastuullisuus
 • 19.20.8. Ponikuninkuusravit Turku, Eläimet lasten tulevaisuuden tukena –seminaari
 • 30.8. KIPA palkintorahojen käsittely jatkopalaveri
 • 2.9. Suomenratsut ry 50 vuotta

 

Urheiluasiat

FEI:n rokotussäännöt muuttuvat vuoden 2024 alusta koskien niitä hevosia, joiden rokotusohjelma aloitetaan 1.1.2024 jälkeen. Hallitus vahvisti esityksen mukaiset muutoksen KS I:n liitteeseen 5. Asiasta tiedotetaan erikseen.

Hallitus hyväksyi Mestariratsastajamerkin kenttäratsastuksen osalta päivitetyn kriteerin, jonka mukaan merkin myöntämiseksi vaaditaan vähintään 5 sijoitusta CCI4*L-tasolla. Ei-olympialajien osalta lisättiin kirjaus, jonka mukaan Hujo arvioi arvokilpailutulosten vertailukelpoisuutta olympialajien tulosvaatimuksiin ja tekee esityksen palkitsemistoimikunnalle.

Pararatsastuskomitean kokoonpanon vahvistaminen

Määräaikaan mennessä saatiin yhdeksän hakemusta pararatsastuskomitean jäseniksi. Työryhmä (Jaana Seppänen, Tanja Takkula, Riikka Pyykkö, Jutta Koivula, Osmo Metsälä) perehtyivät hakemuksiin ja tekivät SRL:n hallitukselle esityksen pararatsastuskomitean jäsenistä. Hallitus vahvisti esityksen mukaisen pararatsastuskomitean kokoonpanon ja asiasta tiedotetaan erikseen.

Toimihenkilöoikeudet

 • Rantanen Mira, TRS, estehevosten suorituskykytuomari
 • Kiviaho Katariina, RuR, estestewardi
 • Lehto Tuija, RCS, estestewardi
 • Sergejeff Anna, KoR, estestewardi
 • Turunen Elina, SuoVaRi, estetaitotuomari C
 • Turunen Elina, SuoVaRi, estetuomari
 • Kiviaho Katariina, RuR, kenttästewardi
 • Colliander Riina, SiRa, koulutuomari, taso IIIK
 • Pulla Susanna, DTT, koulutuomari, taso IIIK
 • Sarvanko Carita, KaRa, koulutuomari, taso IIIK
 • Varonen Mari, JSR, koulutuomari, taso IIIK
 • Vihanto Riina, PARA, koulutuomari, taso IIK
 • Moilanen Essi (ent. Marttila), RaTi, koulutuomari, taso IV
 • Havinen Eveliina, RaTi, koulutuomari, taso IVK
 • Hämälä Sanna, HR, koulutuomari, taso IVK
 • Leinonen Kati, OR, koulutuomari, taso IVK
 • Mäkimartti Irene, MeLaRa, koulutuomari, taso IVK
 • Vanhala Mirva, ClubHH, koulutuomari, taso IVK
 • Kallio Terhi, HR, koulutuomari, taso IVK -> IV
 • Viitanen Sanna, POM, stewardi
 • Finell Ann-Katrin, V-NR, valjakkotuomari A
 • Suomäki Annariina, ÄSeRa, valmentaja, taso I
 • Granberg Anna, STAR, valmentaja, taso II (este)
 • Rassa Anni, VesRa, valmentaja, taso II (este, koulu)

Muutokset seura-, talli- ja yhteisöjäsenissä

 • Toiskan talli, Pohjanmaa ->  jäsentallista laatutalliksi

 

Paikalla kokouksessa olivat:
Hallitus:
Marjukka Manninen, etäyhteys
Aki Karhapää
Terhi Koipijärvi, etäyhteys
Osmo Metsälä, kokouksen puheenjohtaja
Carina Nyholm
Salla Varenti

Toimisto:
Jukka Koivisto
Jutta Koivula, urheiluasiat
Kaisa Kähö, kokouksen sihteeri

Seuraavat hallituksen kokouspäivät ovat 5.10., 2.11. ja 14.12.