Ratsastajainliitto vastaa jäsenvakuutuksesta esiin nousseisiin kysymyksiin

3.2.2021

Millaisia jäsenetuja Ratsastajainliitto tarjoaa?

 • jäsenmaksulla saatavia suoria jäsenetuja ovat mm. Hippos-lehti, vakuutukset sekä jäsenhuoneen materiaalit, edut ja kampanjat.
 • jäsenenä voit myös suorittaa hevoskursseja ja taitomerkkejä, osallistua hevoskerhoihin ja lähteä mukaan kilpailutoimintaan
 • jäsenmaksutuloilla tuotetaan asiantuntija- ja edunvalvontapalveluita. Niillä kehitetään yhteisiä järjestelmiä, kuten seurojen jäsenrekisteriä ja neuvontaa, tallineuvontaa, koulutuksia ja yrittäjä- ja tallipalveluita kehittävää tallijärjestelmää, henkilöjäsenille puolestaan hevosalan edunvalvontaa ja vaikuttamista
 • alueet ja seurat tuottavat lisäksi paikallisia jäsenetuja, kuten yhteistyötä paikallisten yritysten ja tallien kanssa, alennuksia kursseista, koulutuksista ja seuratuotteista.
 • yksi suora jäsenetu on liiton toimijoiden täydentävät ryhmävakuutukset valmentajille ja toimihenkilöille, jäsenseurojen ja -tallien vapaaehtoisille ja talkoolaisille sekä satunnaisratsastajille
 • jäsenedut aktivoituvat, kun liityt seuraan ja maksat jäsenmaksun, joka koostuu seuran päättämästä osuudesta sekä liiton osuudesta


Miksi jäsenvakuutus muuttui ja vakuutusyhtiö vaihtui?

 • liitto toteutti vakuutusten kilpailutuksen kesällä 2020, sillä aiempi sopimuskausi oli päättymässä vuoden 2020 lopussa
 • tarjoukset saatiin neljältä yhtiöltä, joista vakuutuskumppaniksi kaudelle 2021-2024 valikoitui kotimainen Pohjola Vakuutus
 • valinnassa painottui erityisesti Sporttiturvan laadukkuus yhdistettynä tavoitteeseen pitää liiton jäsenmaksu vakaana
 • Pohjola Vakuutus esitti myös suunnitelman, jolla se lähtee mukaan tukemaan lajia laajalla rintamalla, kuten uudet koko kansan Hevostivoli-tapahtumat, kilpailusarjat, suomenhevoset sekä lasten ja nuorten toiminta.


Kilpailutuksen yhteydessä tuli esiin myös tällaisia vaihtoehtoja

 • suurempi omavastuu per vahinko, esimerkiksi 200 euroa
 • ulkoistettu vahinkokäsittely, kumppanina ulkomainen vakuutusyhtiö
 • jäsenmaksun korotus yhdistettynä vakuutusehtojen heikentämiseen


Miksei vakuutusta voitu jatkaa samanlaisena?

 • Sopimuskaudelle 2019-2020 liiton jäsenvakuutuksen ehtoja oli parannettu merkittävästi.
  • hoitokulukorvauksen maksimimäärä vuonna 2018 - 6 000 euroa
  • hoitokulukorvauksen maksimimäärä vuonna 2019 - 15 000 euroa
 • muutokset johtivat hinta-korvaustasapainon järkkymiseen ja merkittävään hinnankorotuspaineeseen vakuutusyhtiön puolelta
 • tavoitteena on palata uuden, kehittyneen urheiluvakuutuksen kanssa aikaisempaan tasapainoon ja korvaustasoon, jota oli onnistuneesti rakennettu vuoteen 2018 asti


Mitä eroa on tapaturmavakuutuksella ja urheiluvakuutuksella eli Sporttiturvalla?

 • liiton jäsenvakuutukset ovat urheiluvakuutuksia
 • urheiluvakuutus on tuote, joka on suunniteltu laajentamaan tapaturmavakuutusta urheilutilanteisiin, kuten kilpailuihin, valmennuksiin, kesäleireihin ja harjoituksiin
 • liitolle on neuvoteltu erityisehtoja, joiden avulla urheiluvakuutus toimii lajin piirissä parhaalla mahdollisella tavalla myös muissa kuin kilpailu- ja urheilutilanteissa. Näitä ehtoja ovat esimerkiksi kypäräkorvaus ja vakuutuksen kattavuus ratsastustunnilla, omalla hevosella ratsastaessa sekä hevosta hoitaessa.
 • vakuutuksen hinta on alhainen, koska jäseniä on paljon ja vakavia tapaturmia sattuu suhteessa vähän
  • vastaava vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on aina suhteessa kalliimpi
 • vakuutusmalli luo turvaverkon myös seuroille ja ratsastuskouluille, lähtökohtaisesti kaikilla on vakuutus
 • urheiluvakuutus poistaa harmaat alueet ja korvaa kaikki ratsastukseen liittyvät äkilliset tapahtumat, tapaturmalle ei vaadita ulkoista tekijää


Minulla on tapaturmavakuutus muualta, riittääkö se?

 • monet hankkivat itselleen tai perheelleen tapaturma- tai sairauskuluvakuutuksen (terveysvakuutus, lapsivakuutus ja muut vastaavat tuotteet), jonka hintataso voi olla esimerkiksi 60 euroa vuodessa ja hoitokulukorvaus 11 000 euroa
 • ammattiliiton tai muun järjestön jäsenetuna voi myös olla tapaturmavakuutus, kuten insinööriliitossa, jossa jäsenmaksu on 240 euroa vuodessa, hoitokulukorvaus 10 000 euroa ja omavastuu 100 euroa per tapaturma
 • yleinen ehto sairauskuluvakuutuksessa on, että ilmoitettu hoitokulumaksimi korvataan koko vakuutuskaudelta, ei jokaista tapaturmaa kohti
 • tavanomainen tapaturmavakuutus ei korvaa esimerkiksi valmennustunteja, seuran harjoituksia tai kilpailuihin tähtäävää harjoittelua
 • tavanomainen tapaturmavakuutus ei kata minkään tasoista kilpailutoimintaa, ei harjoituskilpailua, seuratason, aluetason tai kansallisen tason
   
 • Ratsastajainliiton Sporttiturva täydentää tapaturmavakuutusta, eikä ole päällekkäinen
  • tapaturmavakuutuksesta voidaan korvata hoitokuluja esimerkiksi 5 000 euroa ja liiton Sporttiturvasta 4 000 euroa, siis yhteensä 9 000 euroa yhden tapaturman hoitamiseen
  • tämä hyödyttää erityisesti harrastajia ja tuntiratsastajia, joilla molemmat vakuutukset ovat voimassa
  • kilpailutoiminnassa vain urheiluvakuutus on voimassa, jolloin suositellaan laajennettua Sporttiturvaa

 

Täytyykö hoitoa varten jatkossa matkustaa lähimpään Pohjola Sairaalaan?

 • ei, Pohjola Vakuutuksen kumppaniverkostoon kuuluvat mm. Terveystalo, Pihlajalinna, Aava, Orton ja Oral hammaslääkärit.
 • ennen ajan varaamista ole yhteydessä Pohjola Terveysmestari -palveluun, jotta voit hyödyntää suorakorvauspalvelua.
 • suorakorvaus tarkoittaa, että maksat vain mahdollisen omavastuun ja muut korvausasiat hoituvat suoraan Pohjolan kanssa
 • kiireellisissä tapauksissa ja palveluaikojen ulkopuolella voit mennä mihin tahansa terveyskeskukseen tai päivystykseen saadaksesi ensiapua


Onko liiton vakuutuskäytäntö kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeiden vastainen?

 • Ei ole. KKV on ottanut kantaa SRL:n vakuutuksiin vuonna 2000:
  ”SRL:n vakuutuskäytäntö saattaa ”pakollisuutensa” vuoksi rajoittaa jossain määrin kilpailua vakuutusalalla, joskin vakuutuskäytännöllä ei ryhmätapaturmavakuutuksen vähäisen arvon vuoksi ole juuri taloudellista vaikutusta vakuutusalaan. Ratsastustallien ja –koulujen lukuisuus huomioon ottaen ratsastuksen harrastajilla on useita mahdollisuuksia valita mieleisensä talli tai koulu, mikä osoittaa kilpailun toimivan tällä toimialalla. Näin ollen Kilpailuvirasto ei pidä kilpailunrajoituslain 9 ja 12 §:n perusteella tarpeellisena ryhtyä asiassa enempiin toimenpiteisiin, vaan poistaa sen käsittelystä.” (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 278/61/2000)
   
 • Ratsastajainliitolla ei ole kilpailulupaan kytkettyjä vakuutuksia, jollaisia joissain lajeissa vaaditaan kilpailulisenssin yhteydessä