SRL kannustaa terveysturvallisuuteen ja vastuullisuuteen koronan ehkäisemisessä

30.11.2021

Suomen Ratsastajainliitto kannustaa kaikki toimijoita ja jäseniä sekä edistämään terveysturvallisuutta että ehkäisemään koronaviruksen leviämistä kaikin mahdollisin keinoin.

Toivomme Ratsastajainliitossa, että mahdollisimman moni ottaisi koronarokotuksen sekä omaa että yhteisömme ja yhteiskuntamme terveyttä ja hyvinvointia ajatellen.

Olemme ottaneet onnistuneesti ratsastuksessa käyttöön hyvät hygieniakäytännöt jo aiemmin, joten samalla tiellä kaikkien on helppo jatkaa. Muistetaan turvavälit, hyvä käsihygienia ja noudatetaan THL:n maskisuosituksia.

Kannustamme seuraamaan ja noudattamaan oman alueen suosituksia ja rajoituksia.

 

Yleisötapahtumat ja koronapassi

Jos alueella on voimassa valtioneuvoston asetuksella asetettuja ravintolatoiminnan rajoituksia, kokoontumisrajoitus- tai tilojen käyttöä koskeva päätös, toiminnanharjoittaja voi rajoitusten vaihtoehtona edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronapassin esittämistä yleisötilaisuuteen tai tilaan pääsemiseksi.  

Vaatimus koronapassista ei koske tilaisuuden työntekijöitä, esiintyjiä, urheilutapahtuman kilpailijoita tai toimitsijoita. Poikkeuksena ovat myös alle 16-vuotiaat lapset.

Aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksien rajoituksista eivät koske uimahallien ja muiden liikuntatilojen tavanomaista toimintaa, kuten ratsastuskouluja. Rajoitukset kuitenkin koskevat sisäliikuntatiloissa mahdollisesti järjestettäviä tilaisuuksia ja tapahtumia.

 

SRL:n jäsenseurojen ja -tallien toiminta

Koronapassin käytön ulottamista valmistellaan julkisuudessa olleiden tietojen mukaan myös tilanteisiin, joihin ei liity rajoituksia. Päätös tästä saadaan mahdollisesti tammikuussa.

Koronariskin vähentäminen vapaa-ajan liikunnassa ja muussa harrastustoiminnassa
 

Lisätietoa:

https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset