SRL:n ajankohtaista tiedotettavaa 30.12.

30.12.2021

SRL:n aluepäivät siirtyvät pois tammikuulta 

Aluetoiminnan ohjesääntöjen mukaan järjestettävät Suomen Ratsastajainliiton aluepäivät on perinteisesti järjestetty vuosittain tammikuun viimeisellä viikolla. Aluepäiville 
osallistuvat aluejaostot, aluetoimijat ja liiton hallitus. Aluepäivillä päätetään alueiden 
yhteisistä suunnitelmista tulevalle vuodelle sekä arvioidaan edellisen vuoden 
tavoitteiden toteutumista. Aluepäivien ohjelmassa on lisäksi koulutusta 
aluetoimijoille sekä pienryhmäkokouksia. 

Aluepäivien järjestelyvuorot vaihtelevat alueiden välillä ja vuonna 2020 SRL Kaakkois-Suomi oli järjestelyvuorossa, paikkana Imatran Valtionhotelli. Vallitsevan koronapandemian vuoden 2021 aluepäivät järjestettiin kuitenkin etäkokouksena ja Imatra siirrettiin kohteeksi vuodelle 2022. Tulevan tammikuun koronatilanne näyttää valitettavasti yhtä huonolta kuin vuonna 2021, eli tapahtuman ajankohta on päädytty siirtämään perinteisestä tammikuun viimeisestä viikonlopusta maaliskuulle. Alueiden puheenjohtajisto sekä SRL:n toimisto tekivät päätöksen, että aluepäivät siirtyvät maaliskuulle 25.-27.3.2022, jolloin tilanne on toivottavasti pandemian suhteen jo parempi. 

Aluepäivät ovat tärkeä tilaisuus, jossa verkostoidutaan toisten aluetoimijoiden kanssa ja suunnitellaan yhdessä eri ryhmien toimintaa (esim. seura- ja harrastetoiminta, nuoriso ja tiedotus). Tämän vuoksi on tärkeää, että aluetoimijat pääsevät tapaamaan toisensa muutenkin kuin Teamsin välityksellä, jossa vuorovaikutus ja tunnekontakti jää konkreettista tapaamista vähäisemmäksi. 

Teksti: Titta Ahola, aluejaoston puheenjohtaja SRL Kaakkois-Suomi  

 

Suomen Ratsastajainliiton ylimääräinen kokous 12.1.2022  

Suomen Ratsastajainliitto ry:n ylimääräinen kokous järjestetään etäkokouksena keskiviikkona 12.1.2022 klo 17.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään toisen kerran syyskokouksen hyväksymät esitykset liiton toimintasääntöjen muuttamiseksi. Kokoukseen osallistuvia henkilöitä pyydetään huomioimaan seuraavat erityisjärjestelyt: 

  • Jäsenten ääni- ja puheoikeutta käyttäviä edustajia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon kokoukseen viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 13.  
    Ennakkoilmoittautumisen ohjeet ja ilmoittautumislinkki toimitetaan sähköpostilla seurojen puheenjohtajille, jäsensihteereille sekä talleille ja muille yhteisöjäsenille. 

  • Ilmoittautumiseen liittyvissä ongelmatilanteissa (mm. puuttuva tai toimimaton linkki) pyydetään ottamaan yhteyttä Sari Siltalaan (09 2294 5249, sari.siltala@ratsastus.fi

  • Ennakkoon ilmoittautuneet ääni- ja puheoikeutetut edustajat sekä muut sääntöjen nojalla puheoikeutetut henkilöt kutsutaan kokoukseen Teams-etäyhteydellä. Kutsut toimitetaan sähköpostilla ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 

  • Kokouksen mahdolliset äänestykset ja suoritetaan sähköisellä äänestysjärjestelmällä (https://www.hejmo.fi/aanestysjarjestelma). 

Kokousmateriaali: 

  1. Kokouskutsu 

  1. Muutosesitykset toimintasääntöihin