SRL:n hallituksen vastaus avoimeen kirjeeseen

31.12.2021

Suomen Ratsastajainliiton hallitus on vastaanottanut 30.12.2021 päivätyn avoimen kirjeen Kaarinan Kenttäratsastajien jäsen Aisa Aarnio-Wihurilta.

Ylimääräisen vuosikokouksen kutsu

Ylimääräinen kokous on kutsuttu koolle 29.12.2021, mikä vastaa SRL:n toimintasääntöjen 8. pykälän mukaista kahden viikon kutsuaikaa. Kutsu oli sääntöjen mukainen.

Osallistujia pyydettiin kutsussa ilmoittamaan tietonsa sähköisellä lomakkeella kokousta edeltävänä päivänä järjestelyjen helpottamiseksi ja Teams-kutsujen lähettämiseksi ennakkoon.

Valitettavasti sähköpostin saatekirjeeseen oli jäänyt virheellinen sanamuoto syyskokouksen mallista. Saatekirjeenä olleessa sähköpostiohjeistuksessa käytettiin erheellisesti muotoilua "vaaditaan ennakkoilmoittautuminen", kun siinä olisi pitänyt olla pyydetään kuten varsinaisessa kutsussa. Asiasta lähetettiin välittömästi korjaava viesti äänioikeutetuille edustajille, kun virhe tuli ilmi. Verkkosivuilla ja kokousmateriaalissa käytössä on ollut oikea termi "pyydetään ilmoittautumaan" kokouskutsun julkaisusta lähtien. Pahoittelemme saatekirjeessä ollutta virheellistä verbiä.

Hyvä hallintotapa

Hyvän hallintotavan (HHT) uusi versio valmisteltiin hallituksen työryhmässä vuoden 2021 aikana. Asiakirja on parhaillaan lausuntokierroksella komiteoissa ja muissa toimielimissä. Se käsitellään hallituksen kokouksessa tammikuussa 2022.

HHT määrittelee liiton päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän, rakentaa hyvää ja eettistä hallintoa ja sen läpinäkyvyyttä, mihin liittyy avoin vuoropuhelu ja viestintä.

Kaksi viime vuotta ovat olleet koko yhteiskunnassa sekä lajissamme haasteellisia. Liitto on tehnyt toiminnallisesti ja viestinnällisesti merkittävän määrän vaikuttamistyötä, jotta laji on selvinnyt koronan kourissa näinkin hyvin. Toimistolla on hallituksen tuki ja luottamus. Toimiston väki on venynyt poikkeusvuosina aiempaa huomattavan paljon pienemmällä työntekijämäärällä talouden tasapainottamisineen esimerkillisesti. Hallitus on analysoinut tilanteen, ja jäsenpalvelujen kokonaisvaltaista kehittämistä ja hyvää hallintoa tuetaan vahvistamalla henkilöstömäärä normaalitasolle vuoden 2022 alussa kahdella uudella työntekijällä.

Yhteistyökumppanit ja jäsenedut

Ratsastajainliitto jatkaa yhteistyötä merkittävien kumppanien kanssa. Yksi uusi sopimus on juuri allekirjoitettu ja muita työn alla. Kumppanuudet julkistetaan yhdessä  sovitun aikataulun mukaisesti.

Liiton jäsenvakuutuksia kehitetään saadun kokemuksen ja palautteen perusteella. Muutoksia vakuutuksiin voidaan tehdä vasta, kun pystymme yhteistyökumppanimme kanssa analysoimaan kokonaisen vakuutusvuoden vahinkotilastot.

Toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2021 jäsenistön ja ratsastuksesta kiinnostuneiden parissa käynnistetty tutkimus- ja kartoitustyö jatkuu tiedon keruulla ja analysoinnilla vuonna 2022. Tietoa kerätään sekä kyselyjen että avoimien keskustelutilaisuuksien avulla. Tuloksia käytetään uuden strategian pohjaksi ja siitä saadaan hyvää pohjaa myös jäsenetujen, kuten vakuutusten, jatkokehitykseen.

*     *     *

Suomen Ratsastajainliitto on olemassa jäseniään varten ja jokainen jäsen on tärkeä, kun vaalimme lajiamme ja tuomme sen esiin myös yhteiskunnassa. Liiton hallitus toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi rakentamaan ja kehittämään hienoa lajiamme vastuullisesti ja hyvässä yhteistyöhengessä.

Toivotamme hyvää ja menestyksekästä ratsastusvuotta koko yhteisöllemme!

Suomen Ratsastajainliiton hallitus 31.12.2021