Uusia rajoituksia voimaan 30.11. alkaen koronaepidemian hillitsemiseksi ja SRL:n suosituksia

27.11.2020

AVIn päätös 27.11.2020

Yli 10 hengen yleisötilaisuudet kielletään 30.11. alkaen Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla

Kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Päätökset tulevat voimaan maanantaina 30.11. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta koskeva päätös on voimassa 18.12.2020 saakka, ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin aluetta koskeva päätös on voimassa 14.12.2020 saakka.

Enintään 10 hengen tilaisuuksia voi järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Lisätietoa: LINKKI

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä
linjasi uusia rajoituksia ja suosituksia alueellaan

Koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 26. marraskuuta uusia suosituksia ja rajoituksia epidemian leviämisen hillitsemiseksi alueellaan. Kolme viikkoa kestävän tiukennettujen rajoitusten ja suositusten ajan toivotaan pysäyttävän epidemian leviämisen alueella. Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen ottaa käyttöön koordinaatioryhmän linjaamat rajoitukset ja suositukset. Rajoitukset ovat voimassa 30.11.–20.12.2020.

Lisätietoa: LINKKI

Suomen Ratsastajainliiton yleiset suositukset

Suomen Ratsastajainliitto kehottaa ottamaan viranomaisten määräykset vakavasti kaikessa ratsastukseen liittyvässä toiminnassa. Ihmisten terveys ja turvallisuus on Ratsastajainliitolle ensisijainen asia. Myös hevosten hyvinvoinnista tulee huolehtia. Suomen Ratsastajainliitto ei ole viranomainen, ja sikäli se ei ole määräysvallassa koskien tallien toimintaa.

Ratsastajainliitto muistuttaa, että kaikkien on syytä seurata tilannetta alueellaan aktiivisesti, ottaa määräykset ja suositukset vakavasti ja tehdä parhaansa epidemian leviämisen rajoittamiseksi.

Ratsastajainliitto suosittaa, ettei ratsastuskilpailuja järjestettäisi loppuvuoden 2020 vuoden aikana.

Yleisesti Suomessa talleilla kävijöiden määrä tulisi rajoittaa minimiin niin, että paikalla ei ole ylimääräisiä, ulkopuolisia kävijöitä, vain hevosten omistajat sekä vakituiset hoitajat ja ratsastajat. Kohtaamisten minimoimiseksi kävijät voidaan jakaa ajallisesti eri ryhmiin. Ratsastajien määrä tulisi rajata pieniin ryhmiin ja välttää lähikontakteja kaiken toiminnan suunnittelussa.

Suosittelemme terveysturvallisuuden edistämistä kaikessa tallitoiminnassa, kuten huolelliseen käsien pesuun ja lähikontaktien välttämiseen. Suosittelemme kasvomaskin käyttämistä muutoin kuin urheilusuorituksen aikana.

Tallilla kävijöiden rutiinit tulisi harkita niin, että ihmiset eivät kävisi turhaan tai oleskelisi pienissä yhteisissä tiloissa, kuten varustehuoneessa. Varusteiden säilyttämistä muissa kuin yhteistiloissa kannattaa harkita.

Tallille tai ratsastamaan ei pidä lähteä lainkaan, jos on flunssan oireita. Lähikontaktien välttäminen tulisi ottaa huomioon sekä tallin sisätiloissa että ratsastustoiminnan järjestämisessä. Tallien tulisi järjestää mahdollisuudet käsihygienian ylläpitoon käsidesin saatavuudella ja / tai käsienpesumahdollisuudella.

Suomen Ratsastajainliiton alueelliset suositukset

Suomen Ratsastajainliitto muistuttaa, että AVIn päätös on sitova Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla, mikä tulisi pitää ohjenuorana yleisten kokoontumisen suhteen ko. alueilla.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 27.11.2020 julkaisemia määräaikaisia linjauksia tulisi noudattaa mahdollisuuksien mukaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella sekä muilla paikkakunnilla, jotka soveltavat niitä alueellaan. Kasvomaskia tulisi käyttää muutoin kuin urheilusuorituksen aikana. Ko. kaupunkien osalta sisätiloissa keskeytetään harrastustoiminta ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. Ratsastajainliitto suosittelee, että ratsastustunnit pidetään mahdollisuuksien mukaan ulkona.

HUOM! On erittäin tärkeää seurata oman alueen AVIn päätöksiä sekä oman sairaanhoitopiirin, kaupungin ja kunnan suosituksia ja ohjeistuksia.