Yhteistyötä lajikomiteoiden välillä parannetaan

14.1.2022

Lajikomiteoiden välistä yhteistyötä lähdetään kehittämään vuoden alussa. Ensimmäisenä askeleena järjestetään eri lajikomiteoiden välisiä keskustelutilaisuuksia, joissa on mukana myös hallituksen ja toimiston edustajia.

Ensimmäinen keskustelutilaisuus olympialajien lajikomiteoiden välillä on 26.1., ja muiden lajien lajikomiteoiden välillä 27.1. Keskusteluissa lähdetään selvittämään esiin nousseita ongelmakohtia, jakamaan tietoa ja kokemuksia ja tiivistämään yhteistyötä.