Ystäväksi hevonen -projekti tuo koulukiusaamista kohdanneet lapset ja nuoret hevosen luokse Itä-Suomessa

25.4.2022

Koulukiusaamista kohdanneiden tai ilman kaveria jääneiden lasten ja nuorten hevosavusteisen toiminnan ryhmät käynnistyvät kevään ja syksyn 2022 aikana SRL:n Itä-Suomen alueella neljässä ratsastusseurassa. Vapaaehtoiset seura- ja aluetoimijat järjestävät projektin. Hevostoimintaryhmien tavoitteena on luoda turvallinen ympäristö hevosista kiinnostuneille lapsille ja nuorille, jotka ovat kohdannet koulukiusaamista, jääneet kaveriporukoiden ulkopuolelle tai kaipaavat itselleen uutta ystävää. Projektin rahoitus toteutuu SRL:n Itä-Suomen aluejaoksen seuratuen turvin.

Kuva kuvituskuva projektissa mukana olevalta Wanhamäen tallilta, jossa Suonenjoen Vasama Riders -ratsastusseura järjestää hevostoimintaryhmät koulukiusaamista kohdanneille lapsille ja nuorille. Kuva Linda Immonen.

Ensimmäiset hevosavusteisen toiminnan ryhmät käynnistyvät toukokuussa 2022 SRL:n Itä-Suomen aluejaoston projektille myöntämän rahoituksen saaneissa seuroissa. Projekti on saanut ideansa Tampereen Ratsastusseuran ja Niihama Ridingin yhteistyöstä, jossa koulukiusatuille lapsille tarjottiin mahdollisuus osallistua ilmaiseen hevoslähtöiseen toimintaan. Tampereen projektia on käytetty hyödyksi myös muilla SRL:n alueilla. Nyt Itä-Suomen alue lähtee mukaan monen seuran voimin.

”Tällä hetkellä mukana on neljä ratsastusseuraa ja viisi tallia, joissa Ystäväksi hevonen -hevostoimintaryhmät koulukiusaamista kokeneille lapsille ja nuorille tulevat toteutumaan niin, että jokaiseen seuraan ollaan muodostamassa kaksi eri ikäisille suunnattua ryhmää. Ryhmät jakautuvat 3-6 -luokkalaisiin lapsiin ja 7-9 -luokkalaisiiin nuoriin”, tiivistää aloituksen SRL:n Itä-Suomen alueen nuorisovastaava Piia Nissinen.

”Ryhmien ohjauksesta vastaavat täysi-ikäiset hevoskerhon ohjaajat, joilla on pitkä kokemus nuorisotoiminnasta hevosten parissa. Kaikki vastaavat ovat myös sosiaali- tai kasvatusalan ammattilaisia”, kertoo Nissinen.

 

Seuroissa projektiin tartuttiin innolla

Suomen Ratsastajainliiton ratsastusseuratoiminta pyörii vapaaehtoisten voimin.

”Edustan itse vapaaehtoisena tässä projektissa kahta ratsastusseuraa, jotka molemmat ovat innolla mukana tekemässä hyvää hevosen kautta koulukiusaamista kohdanneille lapsille ja nuorille. Meillä on ollut pitkään ratsastusseura Suonenjoen Vasama Riders’n toimintalinjassa kirjattuna, että haluaisimme tarjota tällaista konkreettista hyvää yhteisössämme”, kertoo Ratsastusseura Taika ry ja ratsastusseura Suonenjoen Vasama Riders johtokunnan jäsen Celina Virtanen.

Kun puhutaan koulukiusaamista kohdanneista lapsista ja nuorista, olivat kaikki seura-aktiivit lähdössä mukaan toimintaan suoraa päätä.

”Olemme ennenkin vapaaehtoistyöllä tehneet hyvää, niin nyt ei ollut mitään kysymystä siitä, että lähdemmekö mukaan Ystäväksi hevonen -ryhmiin koulukiusaamista vastaan. Tämä aihe koskettaa ja on tärkeä”, sanoo Virtanen.

 

Hevosen kanssa tekeminen on vaikuttavuudeltaan laaja-alaista ja monitasoista

Hevosen kanssa tekeminen tekee hyvää ihmiselle ja on vaikuttavuudeltaan laaja-alaista ja monitasoista niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus vahvistaa muun muassa tunnetaitoa, itsetuntoa ja elämänhallintaa.

”Hevosta käytetään monin eri tavoin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hevonen on hyvä kasvattaja, opettaja ja yhteistyökumppani. Hevonen ei myöskään syrji, kuten ihminen voi syrjiä. Käytännössä ryhmissä tullaan miettimään, miten tehdään oikeita valintoja ryhmässä hevosen kanssa yhdessä”, SRL:n Itä-Suomen alueen nuorisovastaava Piia Nissinen kertoo käytännön toimista.

”Käytännön toiminta hevostoimintaryhmissä pohjautuu hevostaitoihin ja niiden opettelemiseen, mutta taustalla on myös kaveritaitojen ja sosiaalisten taitojen vahvistamista. Lopuksi tavoitteena on ajatus, että tehdään positiivisia ajatuksia ja tunnistetaan se oma arvo ja ainutlaatuisuus siellä porukassa”, sanottaa Nissinen projektia.

 

”Hevosten kanssa jokainen saa olla sellainen, kun on.”

It-Suomessa toimintaa on tällä hetkellä suunniteltu kevään ja syksyn 2022 ajalle.

”Hakemukset, mitä on tullut itse nuorilta ja heidän vanhemmiltaan, ovat olleet koskettavia”, kertoo Virtanen.

Jo vastaanotetuissa hakemuksissa on tuotu esille, että osa hakemuksen lähettäneistä kertoo myös olevansa valmis antamaan vertaistukea toiselle koulukiusatulle.

”Vaikka lapsi tai nuori on kokenut tällaista, mitä kenenkään lapsen tai nuoren ei tulisi kokea, on aivan sydämeen ottavaa lukea, kuinka he ovat valmiita tukemaan ryhmässä myös muita koulukiusatuksi joutuneita”, sanottaa tunnelmia Celina Virtanen ennen ryhmien alkamista.

”Hevosen läsnäolo rauhoittaa ja tuo hyvää mieltä. Vaikeidenkin asioiden kohtaaminen voi hevosen kanssa olla helpompaa. Hevoselle on helppo puhua”, Celina Virtanen lopettaa.

 

Vapaaehtoisvoimin järjestettävä projekti tekee hyvää

Mukana projektissa on paitsi ammattilaisia myös suuri määrä ratsastusseurojen ja Ratsastajainliiton Itä-Suomen aluejaoksen vapaaehtoisia toimijoita ja luottamushenkilöitä.

”On mielettömän hienoa, että ratsastusseuroissa ja aluejaostossa vapaaehtoiset ovat lähteneet tekemään Tampereen Ratsastusseuran innoittamana tätä projektia. Vapaaehtoisissa tällainen sosiaalisesti kuntouttava toiminta tavoitteena, ja ennen kaikkea mahdollisuus auttaa hevostoiminnan avulla, on herättänyt innostusta. Hevonen ja hevosihmiset tekevät hyvää”, tiivistää Suomen Ratsastajainliiton vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Emmi Korpiola.

Hevostoimintaryhmiin ilmoittautuneiden hakemukset ja ryhmiin valitut henkilöt pidetään luottamuksellisina. Molempien ikäluokkien ryhmiin on paikkoja avoimina. Hakutiedot löytyvät mukana olevien seurojen nettisivuilta.

 

Ystäväksi hevonen -projektissa on mukana neljä Suomen Ratsastajainliiton ratsastusseuraa: Varkauden Urheiluratsastajat ry, Ratsastusseura Taika ry, Suonenjoen Vasama Riders ja Iron Team Riders ry. Koulukisaamista kohdanneiden lasten ja nuorten ryhmät järjestetään viidellä eri tallilla: Varkauden Ratsastuskeskus, WanhanKoulun Talli, Wanhamäen talli, Kasvupolun Hevostoimintatalli ja Rautalammin ratsastuskeskus. Ystäväksi hevonen -projekti toimii vuonna 2022. Seurasta riippuen ryhmien toiminta alkaa toukokuusta 2022 eteenpäin.

Hevosta käytetään monin eri tavoin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hevonen on hyvä kasvattaja, opettaja ja yhteistyökumppani – eikä hevonen syrji. Hevosen kanssa tekeminen on vaikuttavuudeltaan laaja-alaista ja monitasoista niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus vahvistaa muun muassa tunnetaitoa, itsetuntoja ja elämänhallintaa.


Lisätietoa hevosavusteista toiminnasta: http://www.hippolis.fi/hevosavusteinen-toiminta/