Eettisyys hevostoiminnassa

1.6.2010

Eettisyys ja turvallisuus hevostoiminnassa

Ratsastusterapeuteille, sosiaalipedagogisille hevostoimijoille ja vammaisratsastusohjaajille järjestetyssä täydennyskoulutuksessa Ypäjällä pohdittiin toiminnan etiikkaa ja eettisyyttä, sekä ihmisten että hevosten suhteen.

Koulutuksen teemoina olivat myös turvallisuus ja hevosajo osana asiakastyötä. Käytännön demonstraatiossa käytiin läpi mm. hevosen käsittelyä ja sopivuutta ajoon, varusteita, ajurin istuntaa ja perusapuja.

Ammattieettisen lautakunnan jäsen Outi Kivinen kertoi eettisyydestä yleiskäsitteenä, lähinnä sosiaalityön näkökulmasta. Turun ammattikorkeakoulun lehtorina toimiva Kivinen valotti eettisyyden monitahoisuutta kolmen käytännön esimerkin avulla.

Hevosen oikeus olla hevonen
Apulaisrehtori Kari Haimi Ypäjän Hevosopistolta puolestaan muistutti hevosen oikeudesta saada olla hevonen.
- Käytämmekö hevosta hyväksi? Inhimillistämme ja välineellistämme hevosta nykyisin niin paljon, että meidän pitäisi uudestaan opetella tuntemaan hevonen eläimenä ja saada sen elämä raiteilleen. Luomme käytäntöjä, joiden uskomme olevan hevoselle hyväksi, mm. tarhaus ja loimitus, jotka ovat hyvää tarkoittavia, mutta joissakin tilanteissa jopa hevosta haittaavia tekoja, sanoi Kari Haimi.
- Hevonen on luotu liikkumaan. Kyllä hevonen kertoo meille, mitä se haluaa, jos opettelemme ymmärtämään hevosen viestit oikein, sanoi Haimi.

Kurssilaisten ryhmätyönä tekemässä yhteenvedossa eettisyys nousi esille useissa teemoissa.

Yhteiskunnan kannalta eettisyys sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa, ratsastusterapiassa ja vammaisratsastuksen ohjaamisessa näkyy mm. avoimena tiedottamisena ja toiminnan mahdollistamisena. Myös koulutustahon vastuu ja toiminnan kehitystarpeista raportoiminen koettiin erittäin merkittävinä tekijöinä.

Hevosen hyvinvointi ja turvallisuus ovat eettisyyttä
Yksilötasolla eettinen toiminta merkitsee yksilöarvon antamista asiakkaille ja muille yhteisössä toimiville. Asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu on eettisyyttä sekin. Eettisesti oikea toiminta edellyttää vahvaa ammatillisuutta tekijöiltä, joilla tulee olla realistinen käsitys omista taidoistaan ja tiedoistaan suhteessa toimintaan ja asiakkaaseen. Toimintaa edesauttavat verkottuminen, vahva ammattietiikka ja henkilökohtainen vastuu. Tavoitteellisessa toiminnassa oma merkityksensä on ammattitaidon kehittämisellä ja työnohjauksella.

Hevosen hyvinvointi ja soveltuvuus toimintaan on yksi kulmakivistä. Talliyhteisö ja yhteisöllisyys toimivat eettisesti, mikäli toimijoilla on selkeä käsitys rajoista ja normeista ja henki on suvaitsevainen. Eettisyyttä on myös turvallisuudesta - ja samalla laadusta - huolehtiminen. Vaatimustaso on tavallistakin korkeampi, koska työskennellään hevosen kanssa.

Kaksipäiväisessä koulutuksessa oli mukana nelisenkymmentä osallistujaa, heistä kolme Virosta.

Teksti: Kirsti Piminäinen