Estekomitean pöytäkirja 19.12.2017

15.1.2018

Estekomitea

Kokousmuistio 19.12.2017, SRL tilat, Väentupa

1)1. Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:15

Puheenjohtaja pyysi lupaa nauhoittaa kokouksen. Kenelläkään jäsenistä ei ollut mitään sitä vastaan. AT tuli mukaan hieman myöhemmin, nauhoitus oli päällä ja AT:ltä ei kysytty erikseen lupaa.

2)2. Läsnäolijat

Harri Nordström, pj.

Pia Myrskog, siht.

Aki Ylänne

Thomas Stenius

Aisa Aarnio-Wihuri (etänä)

Teppo Hakala (etänä)

Tomas Kiviranta (etänä)

Anu Tuomi (etänä)

Poissa:

Heikki Kela

3)3. Kalenteri; NC, GP ja muut

-Hallitus on käsitellyt vuoden viimeisessä kokouksessaan NC kilpailun järjestämistä Suomessa. NC ei ole mahdollinen 2018, mutta 2019 on mahdollinen; kesäkuu – heinäkuun 3. viikonlopun välillä. Työstäminen aloitetaan heti 2018 alusta. Tarkoitus työstää pidemmälle kuin yhdelle vuodelle.

-2018 alusta aloitettava 2019-2020 GP/SM/kotimainen kv kalenterin suunnittelu. Toiveena SM:t elokuun alkupuolella ja GP finaali elokuun puolivälin jälkeen. Suunnittelu on tarpeen aloittaa ajoissa, koska mahdollinen NC käytännössä sanelee GP osakilpailujen ajankohdat.

-Jatkossa kilpailuja haettaessa kerrottava selvästi; mitä aiotaan hakea, milloin ja missä. Tähtikilpailut + kotimaiset kv kilpailut esitetään haettavaksi 3 vuotta kerrallaan, jolloin saadaan rullaava 3 vuoden suunnitelma. Tällöin kalenterin rakentaminen on helpompi toteuttaa NC, suunnitelmallisuus ja tasapuolinen kilpailujen jako huomioiden.

-NC, GP, SM (tähtikilpailut) hakemukset tehdään FEI pohjaisella hakemuslomakkeella.

-Muut sarjakilpailut voidaan hakea ”kevennetyllä” kaavakkeella.

-AY ja estekomitea viimeistelevät vielä kaavakkeet sopiviksi.

-2020 NBCH Suomessa, jolloin NC olisi ihanteellista järjestää joko ennen tai jälkeen PM ien (peräkkäiset viikonloput). AAW tehnyt 3v kalenteriexcelin. AAW päivittää ja lähettää komitealle. 3/2018 avataan kalenterin 2019 haku ja alustava kalenteri 2020.

-Kalenteriin lisätään HIHS.

4)4. GP kalenteri 2018, Muurla GP osakilpailu

Puheenjohtaja kertasi taustoja. Syyskokouksen päätöksellä työryhmä (edustajat hallituksesta, hujosta, estekomiteasta) on kokoontunut 12.12.2017 käsittelemään GP kalenteria ennen hallituksen kokousta. Hallitus on päättänyt sähköpostikokouksella, että GP (Muurla) vkl 13.-15.7.2018 avataan uudelleen. HN on keskustellut Laura Airaksisen kanssa päätöksestä. Kuultiin lyhennelmä tästä keskustelusta. (liite)

HN on saanut kaikilta GP- järjestäjiltä kenttien koosta ja materiaaleista tekniset tiedot.

Tiedot lisätään erikseen tähän pöytäkirjaan.

Päätös: 13.-15.2018 vkl avataan uudelleen GP kilpailua varten hallituksen toimeksiannon mukaan, koko pakettina kaikkine sarjakilpailuineen, niille seuroille jotka ovat hakeneet GP osakilpailua vuodelle 2017. Hakemukset tammikuun 2018 loppuun mennessä. AY on yhteydessä seuroihin (5), joilta kysyy alustavaa kiinnostusta ja kiinnostuneille lähetetään 15.1.2018 mennessä hakuohjeet ja hakukaavakkeet. Hakuaika päättyy tammikuun 2018 lopussa.

- Kilpailuhakemus tulee olla vakiomuotoinen, FEI pohjainen, perustuen faktoihin.

- Tärkeimmät kriteerit, jolla voi paikkoja vertailla ovat; Pyydetään kilpailujärjestäjiä täyttämään arviointilomake/-taulukko, numeraalinen arviointi, sekä SRL:n tähtikilpailukriteereihin kohtiin 2. ja 3. sanallinen (kirjallinen) arviointi. (lomakkeet liitteinä)

- AY vertaa vielä tähtikilpailuohjeen rivejä arviointilomakkeen riveihin ja kysymyksiin, jotta sisältö on ymmärrettävä ja toisiaan täydentävä.

Päätös: Kilpailukalenteri 2018 julkaistaan, ainoastaan uudelleen avattu GP viikonlopun järjestäjä ja paikka on vielä avoin. Tämän 13-15.7.2018 GP osakilpailun järjestäjän ja paikan päättää uusi estekomitea, joka nimitettäneen hallituksen kokouksessa 17.1.2018.

5)5. Lajisäännöt 2018

Hallitus on vahvistanut KS III muutokset vuodelle 2018. KS III; AWW ehdotuksesta tarkennus kohtiin 328.4, 376.4, 283, 388, 389 AT kirjasi ja korjaa sääntöihin. AT tekee säännöt muutosmerkinnöin ja PP sääntömuutoksista, toimisto hoitaa säännöistä puhtaan version.

6) 6. Amatöörisarjan säännöt (HIHS)

Jos ei ole oleellisia muutoksia, niin voi mennä samoilla säännöillä kuin 2017. Järjestäjä oli harkinnut pienemmän KV-kilpailun liittämistä kansallisten luokkien yhteyteen. Tässä vaiheessa asiasta ei ole enempää tietoa.

KS I muutosten vaikutus pitää huomioida myös amatööriluokkien säännöissä.

7)7. Muuta

-Ohjeita sarjakilpailu-/tähtikilpailujärjestäjille; AT/AY työstää.

-Kentältä toivotaan liiton apua tiedotukseen ja markkinointiin GP kilpailuihin.

-Hallimestaruus paikkakunnat vahvistettu sähköpostikokouksella. Hallimestaruuksissa saa kisata eri ratsuilla eri luokissa. (”mihin kynnelle kykenee”, 3.8.8. ja 3.8.9)

-KS I; Aisalla kommentteja. Nämä käsitellään ylimääräisessä liiton kokouksessa 28.12.17

-Estekomitea 2017 on tehnyt työnsä, puheenjohtaja kiitti kaikkia komitean jäseniä tehdystä työstä.

-Puheenjohtaja on tehnyt esityksen vuoden 2018 estekomiteasta Kujolle/ hallitukselle. Urheilufoorumissa T.Gordinilla oli toinen ehdotus. Uusi hallitus päättää ensimmäisessä kokouksessaan komitean kokoonpanon 2018.

-Sovittiin, että sähköpostilla jaettava pöytäkirja tarkastetaan ja kommentoidaan. Vastaus sihteerille joko kommentein tai vähintään ok-merkinnöin.

8)8. Kokouksen ja päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:25